WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
języki obce w mediach i biznesie baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Niedziela, 9 grudnia 2018

Ś.P. PAN PROFESOR STEFAN BOSIACKI

Ś.P. PAN PROFESOR STEFAN BOSIACKI...
 
Pan profesor Stefan Bosiacki od 1989 roku pracował jako profesor nadzwyczajny na Wydziale Turystyki i Rekreacji poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. W tejże Uczelni w latach 1990-1996 pełnił funkcje Dziekana Wydziału oraz w latach 1996-2002 Prorektora ds. Studiów. Od początku swojej pracy w AWF pełnił funkcję kierownika Katedry Ekonomiki i Organizacji Turystyki.

Pan profesor Bosiacki pełnił wiele znaczących funkcji w środowisku akademickim,między innymi był członkiem Rady ds. Kultury Fizycznej i Turystyki przy Prezydencie RP, był ekspertem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz członkiem ówczesnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej i wielu innych gremiów.

W latach 2001-2008 sprawował dwukrotnie funkcję Rektora Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., oraz Rektora Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu.

Związek Pana profesora z Uczelnią konińską sięga 2000 roku,kiedy z Jego inicjatywy utworzono nową specjalność kształcenia – ekonomika turystyki, która później została przekształcona w kierunek: turystyka i rekreacja.

Od początku swej pracy w PWSZ w Koninie Pan profesor działał aktywnie na rzecz rozwoju Uczelni oraz środowiska lokalnego.

         Od 2001 do 2015 roku był członkiem Senatu Uczelni i Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia. Aktywnie działał w senackiej Komisji ds. Finansów oraz Senackiej Komisji ds. Kształcenia.

Pan profesor był kierownikiem Katedry Ekonomiki Turystyki i to Jego zasługą było między innymi uruchamianie nowych specjalności kształcenia na kierunku  turystyka i rekreacja.

         Był organizatorem kilku konferencji i seminariów naukowych na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia, dotyczących współczesnych problemów rozwoju turystyki w regionie konińskim. Aktywnie działał w pracach Uniwersytetu III Wieku w Koninie.

         W okresie pracy w PWSZ w Koninie był promotorem i recenzentem kilkuset prac dyplomowych. Jego seminarzyści z powodzeniem kontynuowali naukę na studiach II stopnia w polskich i zagranicznych uczelniach, a niektórzy uzyskali stopnie doktorskie.

Pan profesor Bosiacki był autorem wielu publikacji naukowych, członkiem komitetów wydawniczych i redakcyjnych licznych czasopism naukowych.

Wielokrotnie nagradzany był przez Rektorów PWSZ w Koninie.

Pan Profesor na zawsze pozostanie w Naszej pamięci.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki