WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Sobota, 21 września 2019

Podstawowe informacje dotyczące studenckich praktyk zawodowych

WSZYSTKO OD A-Z
NA TEMAT PRZEBIEGU I ORGANIZACJI STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W PWSZ W KONINIE
 • Przed odbyciem praktyki zawodowej student pobiera z  Działu Dydaktyki „Kartę wstępną praktyki zawodowej” - karta generowana z systemu informatycznego Uczelni.
 • Student samodzielnie poszukuje zakładu pracy, w którym chce zrealizować praktykę zawodową zgodnie z kierunkiem studiów (za wyjątkiem studentów, którzy odbywają praktykę grupowo).
 • Po wypełnieniu „Karty wstępnej praktyki zawodowej” i złożonej akceptacji przez kierunkowego opiekuna praktyk, student dostarcza ją do Działu Dydaktyki  celem sporządzenia umowy pomiędzy Uczelnią a zakładem pracy.
 • „Karta wstępna praktyki zawodowej” musi być dostarczona co najmniej w ciągu 30 dni przed rozpoczęciem praktyki zawodowej.
 • Na podstawie „Karty wstępnej praktyki zawodowej” Dział Dydaktyki - stanowisko ds. Praktyk Zawodowych sporządza „Umowę o studencką  praktykę zawodową” w dwóch egzemplarzach. Student odbiera umowy i dostarcza do zakładu pracy, celem  podpisania ich przez osobę uprawnioną  do zawierania umów w zakładzie pracy. Oprócz umów, student dotrzymuje również druk sprawozdania z odbytej praktyki zawodowej oraz ankiety oceniającej odbytą praktykę - do wypełnienia po realizacji praktyki.
 • Po podpisaniu umów, student jeden egzemplarz umowy pozostawia w zakładzie pracy, a drugi egzemplarz obligatoryjnie niezwłocznie dostarcza do osoby odpowiedzialnej za praktyki zawodowe.
 • W przypadku kiedy zawierana jest ogólna (grupowa) umowa/porozumienie pomiędzy Uczelnią a zakładem pracy, student otrzymuje z biura jedynie skierowanie na praktykę zawodową.
 • Student rozpoczynający pierwszą praktykę zawodową otrzymuje „Dziennik studenckich praktyk zawodowych ”, który obowiązuje przez cały tok studiów i jest własnością studenta.
 • Obowiązkiem studenta rozpoczynającego praktykę zawodową w zakładzie pracy jest obligatoryjne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Jeśli chodzi o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC), student ubezpiecza się jeśli zakład pracy przyjmujący na praktykę zawodową takiego ubezpieczenia wymaga. Zarówno NNW jak i OC można wykupić na uczelni jak i w dowolnym Towarzystwie Ubezpieczeniowym.
 • Studenci, którzy pracują zawodowo lub prowadzą działalność gospodarczą zgodnie z kierunkiem studiów, mogą wystąpić do dziekana/kierownika katedry (po zaopiniowaniu przez kierunkowego opiekuna praktyk) o zaliczenie pracy zawodowej w poczet praktyki wypełniając „Oświadczenie o odbyciu praktyki w ramach pracy zawodowej lub prowadzonej działalności gospodarczej”.
Po odbyciu praktyki zawodowej student wraz z „Dziennikiem studenckich praktyk zawodowych” oraz „Sprawozdaniem z realizacji studenckiej praktyki zawodowej”, udaje się do kierunkowego opiekuna praktyk celem zaliczenia i uzyskania oceny z praktyki zawodowej.
Ponadto po realizacji każdej praktyki zawodowej student składa w biurze ankietę oceniającą odbytą praktykę.
 • Szczegółowe informacje dotyczące studenckich praktyk zawodowych znajdują się na stronie internetowej Uczelni - podstrony poszczególnych katedr.
 • Wzory sprawozdań z realizacji studenckiej praktyki zawodowej, oświadczeń o odbyciu praktyki w ramach pracy zawodowej lub prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzór ankiety oceniającej studencką praktykę zawodową znajdują się w zakładce "Dokumenty do pobrania". Pozostałe dokumenty student pobiera w biurze zajmującym się praktykami zawodowymi.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki