WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
na strone głowną


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 24 września 2018

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2018/2019
 
Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019, w tym prowadzona w drodze elektronicznej,
rozpoczyna się od 11.06.2018 r. i trwa do 22.09.2018 r.
 
STUDIA I i II STOPNIA
Centrum Spraw Studenckich i Karier
Forma studiów Nabór Termin
rekrutacji elektronicznej i składania dokumentów przekazania dokumentów
do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
Studia stacjonarne I 11.06.2018 r. – 31.07.2018 r. 3.08.2018 r. (piątek) od godz. 800
II 1.08.2018 r. – 22.09.2018 r. 25.09.2018 r. (wtorek) od godz. 800
Studia niestacjonarne I 11.06.2018 r. – 22.09.2018r. 25.09.2018 r. (wtorek) od godz. 800
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Forma studiów Nabór Termin
przeprowadzenia przez komisję egzaminacyjną egzaminu wstępnego w przypadku kandydatów ze„starą maturą” na studia I stopnia oraz kandydatów
na studia II stopnia1 na kierunek „filologia”
posiedzenia Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnych

wyniki od godziny 14.00
Studia stacjonarne I 6.08.2018 r. (poniedziałek)
II 26.09.2018 r. (środa)
Studia niestacjonarne I 26.09.2018 r. (środa)Dodatkowe postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów z nieuruchomionych
w roku akademickim 2018/2019 kierunków studiów stacjonarnych I stopnia:
bezpieczeństwo wewnętrzne, energetyka

Forma studiów Nabór Termin
Rejestracji elektronicznej i składania dokumentów Przekazania do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
Studia stacjonarne
II
 
1.08.2018 r. -16.08.2018 r. 17.08.2018 r. od godz. 800

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
 
Forma studiów Nabór
Termin
 
Studia stacjonarne II
20.08.2018 r.
 


1 Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich kierunku innego niż kierunki, o których mowa w punkcie nr 1 Zasad rekrutacji na studia II stopnia, stanowiących załącznik do uchwały Nr 157/VI/V/2017 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 23 maja 2017 r. (z późn. zm.), bez poświadczonej znajomości języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie co najmniej C1.
 
Decyzję o ogłoszeniu III naboru na studia stacjonarne oraz II naboru na studia niestacjonarne w terminie od 23.09.2018 r. do 31.10.2018 r. Rektor podejmie odrębnym zarządzeniem po zakończeniu odpowiednio  II naboru na studia stacjonarne i I naboru na studia niestacjonarne.


 

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki