WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Niedziela, 15 września 2019

O projekcie

Człowiek - najlepsza inwestycja


Od roku akademickiego 2010/2011 Instytut Techniczny PWSZ w Koninie realizuje projekt pt. „Wzmocnienie potencjału PWSZ w Koninie – drogą do wzrostu liczby absolwentów kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”. Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 września 2010 r. do 30 czerwca 2014 r. i obejmuje cztery lata akademickie.

Projekt dofinansowany jest przez EFS w ramach POKL
Działanie 4.1 Wzmacnianie i rozwój oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dal gospodarki opartej na wiedzy.
Poddziałanie  4.1.2  zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dal gospodarki opartej na wiedzy.

Celem ogólnym projektu jest:
uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego na kierunku Mechanika i budowa maszyn.


Cele szczegółowe:
1. Wsparcie stypendialne studentów I roku kierunku zamawianego Mechanika i budowa maszyn,
2. zmniejszenie dysproporcji wiedzy studentów I roku z zakresu tematyki zajęć wyrównawczych,
3. Wprowadzenie innowacyjnych form dydaktycznych w procesie nauczania,
4. Zacieśnienie współpracy Instytutu Technicznego z pracodawcami,
5. Realizacje polityki równości szans w zakresie jednakowego dostępu do form wsparcia udzielonego w projekcie.

Działania realizowane w Projekcie.

1. Program stypendialny.
Uczelnia zamierza objąć wsparciem stypendialnym do 50% liczby studentów studiów stacjonarnych osiągających najlepsze wyniki. Stypendium przyznawane jest wg regulaminu na rok akademicki. Wysokość stypendium jest zależna od wyników studiów a jej średnia wartość wynosi 750 zł miesięcznie.

2. Przeprowadzenie zajęć wyrównawczych.
Zajęcia wyrównawcze skierowane są do studentów I roku i pozwalają na uzupełnienie wiedzy z przedmiotów matematyka, fizyka i informatyka

3. Przeprowadzenie dodatkowych form dydaktycznych wpływających na jakość kształcenia.


  1. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego.
    Zajęcia skierowane są do studentów i studentek  I roku. Zakres materiału i metody prowadzenie zajęć umożliwią studentom przystąpienie do egzaminu „First Certificate in English”. Decyzja o przystąpieniu do egzaminu należy do studenta.
  2. Warsztaty prowadzone przez pracodawców i staże studenckie.
    PWSZ współpracuje w realizacji procesu kształcenia z przedsiębiorcami miasta i subregionu. Już na I roku studenci w formie warsztatów poznają wybrane procesy i procedury w zakładach pracy. Ma to na celu wzmocnienie praktycznych elementów nauczania oraz ułatwienie  kontaktu z przyszłym miejscem pracy. Staż ponadto pomoże w przygotowaniu i realizacji praktyki obowiązującej po I roku studiów.

4. Realizacji projektu służą uporządkowane działania informacyjne i promocyjne, konferencje i seminaria o tematyce dotyczącej kierunku, spotkania z innymi uczelniami realizującymi podobne projekty, produkcja i emisja materiałów projektowych.


Biuro Projektu:
ul. Wyszyńskiego 3c
62-510 Konin
pok. 26, tel. 63 249 72 45

Koordynator projektu:
dr hab. inż. Edward Pająk

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki