WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Czwartek, 19 września 2019

Misja - Strategia

MISJA  INSTYTUTU  TECHNICZNEGO

Misją Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie jest kształcenie wysokokwalifikowanych inżynierów mechaników, w ścisłym związku i we współpracy z zakładami produkcyjnymi, usługowymi i handlowymi, głównie subregionu konińskiego.


STRATEGIA  INSTYTUTU  TECHNICZNEGO W LATACH 2010 DO 2014

Strategia i cele strategiczne Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie wynika z misji Instytutu. Obejmuje ona:

 1. Kształcenie wysokokwalifikowanych kadr inżynierskich na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM)
  w specjalnościach poszukiwanych głównie przez jednostki gospodarki subregionu.
 2. Wzrost liczby studentów studiujących na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM).
 3. Działania zmierzające do zwiększenia „rozpoznawalności” Instytutu na terenie subregionu.

Główne cele i działania operacyjne:

A. w zakresie kształcenie

 1. opracowanie 3,5 letniego programu studiów kierunku MiBM dostosowanego do aktualnie obowiązujących standardów nauczania
 2. powołanie nowych specjalności kształcenia zgodnych z zapotrzebowaniem subregionu konińskiego
 3. pełne wdrożenie instytutowego systemu jakości kształcenia (ISJK)
 4. Instytut Techniczny dla Wszystkich – prowadzenie wykładów otwartych przy współpracy z oddziałami Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), Stowarzyszeniem Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP) oraz innymi organizacjami
 5. doposażenie istniejących w Instytucie laboratoriów, działanie w kierunku organizacji nowych laboratoriów zgodnych z nowym programem studiów dla kierunku MiBM
 6. nawiązanie współpracy z innymi Instytutami i Katedrami Uczelni – realizacja wspólnych zamierzeń dydaktycznych
 7. g. opracowanie przez wykładowców materiałów  dydaktycznych publikowanych przez Wydawnictwo PWSZ Konin lub na stronie internetowej Instytutu

B. w zakresie współpracy z przemysłem

 1. reaktywacja lub nawiązanie współpracy z zakładami subregionu konińskiego – sprecyzowanie i w miarę możliwości realizacja wzajemnych oczekiwań (co Instytut może zrobić dla Zakładu, co Zakład może zrobić dla Instytutu)
 2. opracowanie systemu praktyk studenckich
 3. prace nad określeniem „sylwetki inżyniera przyszłości” 

C. działania inne

 1. zwiększenie zainteresowania młodzieży szkół średnich kierunkami technicznymi – popularyzacja techniki również w ramach „Instytutu Technicznego dla Wszystkich”
 2. nawiązanie współpracy z zagranicznymi uczelniami technicznymi – wymiana studentów (praktyki zagraniczne)
 3. uruchomienie strony internetowej Instytutu Technicznego PWSZ Konin
 4. współpraca z organizacjami studenckimi – pomoc w realizacji koncepcji opracowanych przez te organizacje
 5. przygotowanie do organizacji obchodów 10-lecia istnienia Instytutu Technicznego w roku 2014

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki