WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Czwartek, 19 września 2019

Kształcenie

Katedra Mechaniki i  Budowy Maszyn PWSZ w Koninie prowadzi kierunek kształcenia Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM) i od 2015 r. Energetyka na poziomie inżynierskim –  studia I stopnia.
Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów). Po zakończeniu programu studiów i obronie pracy dyplomowej inżynierskiej, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera mechanika. Tytuł ten umożliwia absolwentowi albo podjęcie pracy zawodowej (zawód ten jest najbardziej poszukiwanym zawodem w regionie, kraju i za granicą), albo dalsze kształcenie na studiach magisterskich – II stopnia w Politechnikach całego kraju, lub Uczelniach zagranicznych.
W Katedrze Mechaniki i Budowy Maszyn studia techniczne prowadzone są w trybie:

• stacjonarnym ( tzw. studia dzienne) – zajęcia dydaktyczne odbywają się w ciągu tygodnia od poniedziałku do piątku,
• niestacjonarnym (tzw. studia zaoczne) – zajęcia dydaktyczne odbywają się w dni zjazdowe (soboty i niedziele).

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak podpisał umowę o współpracy z Energą -Operator SA, której głównym założeniem jest objęcie patronatu oraz ufundowanie stypendiów dla studentów kierunku energetyka.
 
Wyrażając przekonanie o konieczności wspólnego działania PWSZ w Koninie i Energa –Operator SA na rzecz promowania edukacji oraz dostrzegając potrzebę stworzenia perspektyw zawodowych dla kierunkowo wykształconych absolwentów PWSZ w Koninie, podjęto decyzje objęcia patronatu nad kierunkiem w zakresie energetyki i elektrotechniki.

Współpraca pomiędzy Uczelnią, a firmą gwarantuje szereg korzyści od stypendiów dla studentów III semestru studiów na kierunku energetyka, po  możliwość odbywania praktyk studenckich oraz staży w Energa –Operator SA. Studenci mają również  możliwość pisania prac dyplomowych z zakresu działalności spółki.
 
Energa – Operator SA w ramach patronatu nad kierunkiem energetyka zobowiązał się także do realizacji prelekcji merytorycznych, warsztatów  dla studentów, a także wycieczek terenowych.

 
Energa - Operator SA

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki