WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Niedziela, 22 września 2019

Informacje ogólne

Instytut Pracy Socjalnej kształci na kierunku praca socjalna, specjalności praca socjalna w pomocy społecznej. Studia przygotowują kadry dysponujące wiedzą i umiejętnościami do pracy na rzecz ludzi mających trudności w prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym i lokalnym.

Studenci pracy socjalnej pracują jako wolontariusze w środowiskowych domach samopomocy dla chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo, domach pomocy społecznej, środowiskowych ogniskach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej, powiatowych centrach pomocy rodzinie. Uczestniczą w przygotowaniu Abilimpiady i obozów terapeutyczno-rehabilitacyjnych organizowanych przez Fundację „Mielnica”, Ogólnopolskich Dni Rodziny, Pogotowia św. Mikołaja. Studenci trzeciego roku podczas zajęć z terapii środowiskowej pacjenta psychiatrycznego i jego rodziny realizują od 2001 r. program „Partnerstwo w pomaganiu”. Tworząc i realizując projekty socjalne adresowane do osób chorych psychicznie.

Absolwenci kierunku praca socjalna posiadają kwalifikacje do pracy w instytucjach pomocy społecznej wszystkich szczebli, placówkach opiekuńczych i ośrodkach adaptacyjnych, domach pomocy społecznej, sądach, zakładach karnych, a także organizacjach pozarządowych.

Większość absolwentów podejmuje uzupełniające studia magisterskie na uczelniach w kraju, a także za granicą. Absolwenci pracują w swoim zawodzie często poza granicami kraju, w Polsce nie mają też większych problemów z zatrudnieniem.
 
Studenci pracy socjalnej wspomagają także organizatorów imprez mających zasięgu ponadregionalnym, takich choćby, jak Abilimpiada, organizowana przez fundację ,,Mielnica" czy Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, odbywający się każdego roku w Strzałkowie.
Studenci wykazują wiele inicjatywy i własnych pomysłów pracując z niepełnosprawnymi. W WTZ w Sadlnie w gminie Wierzbinek, zorganizowali spotkania muzyczne, których celem było praktyczne zapoznanie uczestników warsztatów z instrumentami muzycznymi, jakie udało się organizatorom zgromadzić (flety, piszczałki, drobne instrumenty perkusyjne, skrzypce, gitary).
Grupa studentów uczestniczyła w szkoleniu dla wolontariuszy programu ,,Starszy Brat - starsza Siostra" zorganizowanego przez Stowarzyszenie ,,Razem" ze Ślesina.

Współpracujemy
  • Z inicjatywy IPS, PWSZ nawiązała współpracę z Holandią w ramach projektów "Matra Sic". Podstawowym celem tego projektu jest inicjowanie i rozwój długotrwałego (edukacyjnego i praktycznego) profesjonalnego wspierania słabszych grup polskiego społeczeństwa tak, aby poprawić ich sytuację i wzmocnić ich rolę społeczną. Projekt finansowany jest z funduszu MATRA Ministerstwa Spraw Zagranicznych Holandii.
  • Z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie trwają kontakty robocze, które zaowocują m. in. miejscami stażu dla naszych absolwentów, w których będą mogli realizować autorskie projekty socjalne na rzecz aktywizacji środowisk lokalnych, co może być i dobrym sposobem na wykreowanie siebie jako potencjalnego pracownika MOPR.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki