WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Sobota, 21 września 2019

I ROK SUM

INFORMACJA DOTYCZĄCA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W SEMESTRZE LETNIM 2018/2019
I ROK SUM (CYKL KSZTAŁCENIA 2018- 2020)

II semestr
a/ luty-sierpień
b/luty-czerwiec
a/zawodowa
b/niepedagogiczna-tłumaczenia
c/pedagogiczna
a/90h
b/60h
 
c/60h
 
 
 1. PRAKTYKA ZAWODOWA dotyczy studentów obu specjalizacji (osoby realizujace dwie specjalizację muszą odbyć 90h praktyki zawodowej oraz pozostałe dwie praktyki) i odbywa się według poniższej instrukcji:
instrukcja do pobrania (10)
 • II SEMESTR 90 godzin - praktyka obserwacyjna przeznaczonych na  obserwację i zapoznanie się ze strukturą i funkcjonowaniem instytucji, przedsiębiorstwa, organizacji, oraz z obowiązującymi w danym miejscu pracy regulaminami i przepisami BHP i ppoż., wewnętrznymi regulaminami poszczególnych działów, prawem pracy .
Zaliczenie:
W celu zaliczenia praktyk student powinien przedstawić:
 • sprawozdanie z odbytych praktyk zatwierdzone przez opiekuna praktyk na Wydziale (po każdym semestrze praktyk),
 • dziennik praktyk (po każdym semestrze praktyk)
 
b) PRAKTYKA NIEPEDAGOGICZNA- TŁUMACZENIA dotyczy studentów specjalizacji translacja  i odbywa się wg. nastepujących instrukcji:

instrukcja do pobrania FA (7) 

nstrukcja do pobrania FG (8)

II SEMESTR – 60h FA
 • tłumaczenia samodzielnego pod kierunkiem wykładowcy przedmiotu z modułu kształcenia specjalizacyjnego, eseju z projektu międzynarodowego, w którym bierze udział Uczelnia – tłumaczenie z języka polskiego na język angielski (30 h)
 • tłumaczenia samodzielnego pod kierunkiem wykładowców przedmiotów z modułu kształcenia specjalizacyjnego 2 tekstów  z bazy tekstów z językiem specjalistycznym przygotowanych dla studentów - tłumaczenie z języka angielskiego na język polski (20 h)
 • tłumaczenia ustnego w ramach programu „Buddies” – asystowanie studentom zagranicznym lub obsługa konferencji międzynarodowej (10 h)
II SEMESTR – 60h FG
 • tłumaczenia samodzielnego pod kierunkiem wykładowcy przedmiotu z modułu kształcenia specjalizacyjnego– tłumaczenie z języka polskiego na język niemiecki (20 h)
 • tłumaczenia samodzielnego pod kierunkiem wykładowców przedmiotów z modułu kształcenia specjalizacyjnego 2 tekstów  z bazy tekstów z językiem specjalistycznym przygotowanych dla studentów - tłumaczenie z języka niemieckiego na język polski (20 h)
 • tłumaczenia ustnego w ramach opieki nad gośćmi niemieckojęzycznymi  (10 h)
 • Projekt grupowy – tłumaczenie dokumentów dostarczonych przez firmy współpracujące z Uczelnią, konsultacje z wykładowcami przedmiotów z modułu specjalizacyjnego, udział w warsztatach podsumowujących projekt prowadzonych przez pracownika firmy – tłumaczenie z języka niemieckiego na język polski (10 h)
 
c) PRAKTYKA PEDAGOGICZNA dotyczy studentów specjalizacji dydaktyka  i odbywa się wg nastepujacej instrukcji:

instrukcja do pobrania (6)
 
 
II SEMESTR 60h obserwacji
Zaliczenie:
Zaliczenia praktyki dokonuje Wydziałowy Opiekun Praktyk na podstawie pozytywnej oceny praktyki oraz dokumentacji praktyki:
- oceny i opinii opiekuna praktyki z ramienia szkoły (I, II rok)
- dziennika praktyki poświadczonego przez szkołę (I, II rok)
- arkuszy obserwacji (I rok – 20 szt., II rok – 20szt.)
 

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki