WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Drzwi Otwarte 2019


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Niedziela, 17 lutego 2019

II ROK SUM

INFORMACJA DOTYCZĄCA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W SEMESTRZE ZIMOWYM 2018/2019
II  ROK SUM (CYKL KSZTAŁCENIA 2017- 2019)
 
 
III semestr a/wrzesień-luty
b/wrzesień-luty
a/zawodowa
b/niepedagogiczna-tłumaczenia
c/pedagogiczna
a/120h
b/60h
 
c/60h
 
 1. PRAKTYKA ZAWODOWA dotyczy studentów obu specjalizacji  i odbywa się wg. poniższej instrukcji:
instrukcja do pobrania (10)
 
Celem praktyki zawodowej (120 h w III semestrze)  jest asystowanie opiekunowi praktyk lub innemu wyznaczonemu pracownikowi w przedsiębiorstwie  oraz stopniowe przygotowywanie studentów do samodzielnego planowania i przeprowadzania powierzonych zadań, oraz przede wszystkim czynne wykorzystanie wiedzy językowej, społecznej, specjalnościowej i kierunkowej zdobytej na studiach i aktywizacja zawodowa studenta w sektorze biznesowym. 
 
Zaliczenie:
W celu zaliczenia praktyk student powinien przedstawić:
 • sprawozdanie z odbytych praktyk zatwierdzone przez opiekuna praktyk na Wydziale (po każdym semestrze praktyk),
 • dziennik praktyk (po każdym semestrze praktyk)
 • opinię  z oceną opiekuna praktyk w zakładzie pracy, przedsiębiorstwie, instytucji, biurze (po ostatnim semestrze praktyk),
 • katalog umiejętności (po ostatnim semestrze praktyk),
 • odbyć rozmowę indywidualną z Wydziałowym Opiekunem Praktyk (po ostatnim semestrze praktyk)
b) PRAKTYKA NIEPEDAGOGICZNA- TŁUMACZENIA dotyczy studentów specjalizacji translacja  i odbywa się wg. nastepującej instrukcji:

instrukcja do pobrania (11)

II rok ( III SEMESTR) - 60 godzin
Praktyka  realizowana  jest w formach:
 • tłumaczenia samodzielnego pod kierunkiem wykładowcy przedmiotu z modułu kształcenia specjalizacyjnego, eseju z projektu międzynarodowego, w którym bierze udział Uczelnia – tłumaczenie z języka polskiego na język angielski
 • Indywidualne tłumaczenie fragmentów strony www Wydziału Filologicznego i/lub dokumentów związanych z praktykami, pod kierunkiem wydziałowego opiekuna praktyk – tłumaczenie z języka  polskiego na język angielski
 • Projekt grupowy – tłumaczenie dokumentów dostarczonych przez firmy współpracujące z Uczelnią, konsultacje z wykładowcami przedmiotów z modułu specjalizacyjnego, udział w warsztatach podsumowujących projekt prowadzonych przez pracownika firmy – tłumaczenie z języka angielskiego na język polski
Zaliczenie:
 1. W celu zaliczenia praktyk student powinien:
 • przedstawić dziennik praktyk z potwierdzeniem udziału w warsztatach, konsultacji z wykładowcami, udziału w tłumaczeniu ustnym
 • odbyć rozmowę indywidualną z Wydziałowym Opiekunem Praktyk (po ostatnim semestrze praktyk)
 • dostarczyć przetłumaczone dokumenty oraz systematycznie gromadzić wszystkie przetłumaczone prace w postaci portfolio
 • wypełnić katalog umiejętności (po ostatnim semestrze praktyk)
 
 1. PRAKTYKA PEDAGOGICZNA dotyczy studentów specjalizacji dydaktyka  i odbywa się wg nastepujacej instrukcji:
instrukcja do pobrania (6)

W semestrze III – 60h (obserwacje i prowadzeni zajęć)
Zaliczenie:
Zaliczenia praktyki dokonuje Wydziałowy Opiekun Praktyk na podstawie pozytywnej oceny praktyki oraz dokumentacji praktyki:
- oceny i opinii opiekuna praktyki z ramienia szkoły (I, II rok)
- dziennika praktyki poświadczonego przez szkołę (I, II rok)
- arkuszy obserwacji (I rok – 20 szt., II rok – 20szt.)
- konspektów (II rok – 20 szt.)
- arkuszy samooceny (II rok – 2 szt.)

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki