WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Baner III nabór


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 22 października 2018

I ROK SUM

INFORMACJA DOTYCZĄCA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W SEMESTRZE LETNIM 2017/2018
I ROK SUM (CYKL KSZTAŁCENIA 2017- 2019)
 
 
II semestr a/b luty-sierpień
c/luty-czerwiec
a/zawodowa
b/niepedagogiczna-tłumaczenia
c/pedagogiczna
a/90h
b/60h
 
c/60h
 
 1. PRAKTYKA ZAWODOWA dotyczy studentów obu specjalizacji (osoby realizujace dwie specjalizację muszą odbyć 90h praktyki zawodowej oraz pozostałe dwie praktyki) i odbywa się według poniższej instrukcji:
 
instrukcja do pobrania
 • II SEMESTR 90 godzin - praktyka obserwacyjna przeznaczonych na  obserwację i zapoznanie się ze strukturą i funkcjonowaniem instytucji, przedsiębiorstwa, organizacji, oraz z obowiązującymi w danym miejscu pracy regulaminami i przepisami BHP i ppoż., wewnętrznymi regulaminami poszczególnych działów, prawem pracy .
Zaliczenie:
W celu zaliczenia praktyk student powinien przedstawić:
 • sprawozdanie z odbytych praktyk zatwierdzone przez opiekuna praktyk na Wydziale (po każdym semestrze praktyk),
 • dziennik praktyk (po każdym semestrze praktyk)
 
 
 1. PRAKTYKA NIEPEDAGOGICZNA- TŁUMACZENIA dotyczy studentów specjalizacji translacja  i odbywa się wg. nastepującej instrukcji:
instrukcja do pobrania
II SEMESTR – 60h
 • tłumaczenia samodzielnego pod kierunkiem wykładowcy przedmiotu z modułu kształcenia specjalizacyjnego, eseju z projektu międzynarodowego, w którym bierze udział Uczelnia – tłumaczenie z języka polskiego na język angielski
 • tłumaczenia samodzielnego pod kierunkiem wykładowców przedmiotów z modułu kształcenia specjalizacyjnego 2 tekstów (1800 znaków każdy) z bazy tekstów z językiem specjalistycznym przygotowanych dla studentów - tłumaczenie z języka angielskiego na język polski
Zaliczenie:
W celu zaliczenia praktyk student powinien:
 • przedstawić dziennik praktyk z potwierdzeniem udziału w warsztatach, konsultacji z wykładowcami, udziału w tłumaczeniu ustnym
 • odbyć rozmowę indywidualną z Wydziałowym Opiekunem Praktyk (po ostatnim semestrze praktyk)
 • dostarczyć przetłumaczone dokumenty
 • wypełnić katalog umiejętności (po ostatnim semestrze praktyk)
 
 
 1. PRAKTYKA PEDAGOGICZNA dotyczy studentów specjalizacji dydaktyka  i odbywa się wg nastepujacej instrukcji:
instrukcja do pobrania
 
II SEMESTR 60h obserwacji
Zaliczenie:
Zaliczenia praktyki dokonuje Wydziałowy Opiekun Praktyk na podstawie pozytywnej oceny praktyki oraz dokumentacji praktyki:
- oceny i opinii opiekuna praktyki z ramienia szkoły (I, II rok)
- dziennika praktyki poświadczonego przez szkołę (I, II rok)
- arkuszy obserwacji (I rok – 20 szt., II rok – 20szt.)
 
 
 

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki