WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Baner nowe kierunki 2019


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 22 lipca 2019

III ROK LICENCJATU

INFORMACJA DOTYCZĄCA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W SEMESTRZE LETNIM 2018/2019
III ROK LICENCJATU (CYKL KSZTAŁCENIA 2016- 2019)
1. SPECJALNOŚĆ FA I FG KiEMI (NAUCZYCIELSKA)

VI semestr
a/luty-czerwiec
b/luty-czerwiec
a/zawodowa
b/pedagogiczna
a/ 60h
b/ 50h
 
  1. praktyka zawodowa dla specjalności KiEMI odbywa się wg następującej instrukcji:
instrukcja do pobrania (5)
 
Praktyka zawodowa to 60h w sem VI obejmujących asystowanie opiekunowi praktyk w jego codziennych, standardowych obowiązkach, uczestnictwo w powierzonych pracach w poszczególnych działach, oraz samodzielne wykonywanie powierzonych zadań związanych zwłaszcza z wykorzystaniem języka obcego kierunkowego i/lub drugiego do zadań realizowanych w danym zakładzie pracy, przedsiębiorstwie, instytucji, biurze, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii  informacyjnych i/lub wiedzy merytorycznej z zakresu  specjalności.
      
Zaliczenie:
W celu zaliczenia praktyk student powinien przedstawić:
  • sprawozdanie z odbytych praktyk zatwierdzone przez opiekuna praktyk na Wydziale (po każdym semestrze praktyk)
  • dziennik praktyk (po każdym semestrze praktyk) 
  • opinię  z oceną opiekuna praktyk w zakładzie pracy, przedsiębiorstwie, instytucji, biurze (po ostatnim semestrze praktyk),
  • katalog umiejętności (po ostatnim semestrze praktyk)
  • odbyć rozmowę indywidualną z Wydziałowym Opiekunem Praktyk (po ostatnim semestrze praktyk).
  1. praktyka pedagogiczna dla specjalnosci KiEMI odbywa się według następującej instrukcji:
instrukcja do pobrania (2) 

Dla studentów I stopnia praktyka odbywa się w szkole podstawowej.
Zaliczenie:
Zaliczenia praktyki dokonuje Wydziałowy Opiekun Praktyk na podstawie pozytywnej oceny praktyki oraz dokumentacji praktyki:
- oceny i opinii opiekuna praktyki z ramienia szkoły ( II, III rok)
- dziennika praktyki poświadczonego przez szkołę ( II, III rok)
- konspektów (III rok – 20 szt.)
- arkuszy samooceny (III rok – 2 szt.)
 
2. SPECJALNOŚĆ filologia angielska
z językiem specjalistycznym; filologia angielska/filologia germańska z językiem hiszpańskim
)
 
 
 
VI semestr
a/luty-czerwiec
a/zawodowa
a/ -
 

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki