WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Drzwi Otwarte 2019


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 18 lutego 2019

III ROK LICENCJATU

INFORMACJA DOTYCZĄCA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W SEMESTRZE ZIMOWYM 2018/2019
III ROK LICENCJATU (CYKL KSZTAŁCENIA 2016- 2019)
1. SPECJALNOŚĆ FA I FG KiEMI (NAUCZYCIELSKA)

V semestr a/lipiec-luty
b/wrzesień-luty
a/zawodowa
b/pedagogiczna
a/ 60h
b/ 50h
 
 1. praktyka zawodowa dla specjalności KiEMI odbywa się wg następującej instrukcji:
instrukcja do pobrania (5)
 
Praktyka zawodowa to 60h w sem V obejmujących asystowanie opiekunowi praktyk w jego codziennych, standardowych obowiązkach, uczestnictwo w powierzonych pracach w poszczególnych działach, oraz samodzielne wykonywanie powierzonych zadań związanych zwłaszcza z wykorzystaniem języka obcego kierunkowego i/lub drugiego do zadań realizowanych w danym zakładzie pracy, przedsiębiorstwie, instytucji, biurze, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii  informacyjnych i/lub wiedzy merytorycznej z zakresu  specjalności.
      
Zaliczenie:
W celu zaliczenia praktyk student powinien przedstawić:
 • sprawozdanie z odbytych praktyk zatwierdzone przez opiekuna praktyk na Wydziale (po każdym semestrze praktyk)
 • dziennik praktyk (po każdym semestrze praktyk) 
 • opinię  z oceną opiekuna praktyk w zakładzie pracy, przedsiębiorstwie, instytucji, biurze (po ostatnim semestrze praktyk),
 • katalog umiejętności (po ostatnim semestrze praktyk)
 • odbyć rozmowę indywidualną z Wydziałowym Opiekunem Praktyk (po ostatnim semestrze praktyk).
 1. praktyka pedagogiczna dla specjalnosci KiEMI odbywa się według następującej instrukcji:
instrukcja do pobrania (2)

Dla studentów I stopnia praktyka odbywa się w wymiarze 50 godzin obserwacji w semestrze V  w szkole podstawowej.
Zaliczenie:
Zaliczenia praktyki dokonuje Wydziałowy Opiekun Praktyk na podstawie pozytywnej oceny praktyki oraz dokumentacji praktyki:
- oceny i opinii opiekuna praktyki z ramienia szkoły ( II, III rok)
- dziennika praktyki poświadczonego przez szkołę ( II, III rok)
- arkuszy obserwacji (II rok – 20 szt., III rok – 20szt.)
- konspektów (III rok  VI semestr– 20 szt.)
- arkuszy samooceny (III rok VI semestr – 2 szt.)
 
2. SPECJALNOŚĆ filologia angielska
z językiem specjalistycznym; filologia angielska/filologia germańska z językiem hiszpańskim
)
 
V semestr a/lipiec-luty a/zawodowa a/ 120h
 
 1. praktyka zawodowa dla specjalnosci FA z językiem specjalistycznym, FA/FG z językiem hiszpańskim odbywa się wg następujacej instrukcji:
instrukcja do pobrania (4)
 
Praktyka zawodowa  to 120 h obejmujących asystowanie opiekunowi praktyk w jego codziennych, standardowych obowiązkach, uczestnictwo w powierzonych pracach w poszczególnych działach, oraz samodzielne wykonywanie powierzonych zadań związanych zwłaszcza z wykorzystaniem języka obcego kierunkowego i/lub drugiego do zadań realizowanych w danym zakładzie pracy, przedsiębiorstwie, instytucji, biurze, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii  informacyjnych i/lub wiedzy merytorycznej z zakresu  specjalności.
      
Zaliczenie:
W celu zaliczenia praktyk student powinien przedstawić:
 • sprawozdanie z odbytych praktyk zatwierdzone przez opiekuna praktyk na Wydziale (po każdym semestrze praktyk)
 • dziennik praktyk (po każdym semestrze praktyk) 
 • opinię  z oceną opiekuna praktyk w zakładzie pracy, przedsiębiorstwie, instytucji, biurze (po ostatnim semestrze praktyk),
 • katalog umiejętności (po ostatnim semestrze praktyk)
 • odbyć rozmowę indywidualną z Wydziałowym Opiekunem Praktyk (po ostatnim semestrze praktyk).
 
 

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki