WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Drzwi Otwarte 2019


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 18 lutego 2019

II ROK LICENCJATU

INFORMACJA DOTYCZĄCA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W SEMESTRZE LETNIM 2018/2019
II ROK LICENCJATU (CYKL KSZTAŁCENIA 2017- 2020)
1. SPECJALNOŚĆ KiEMI (NAUCZYCIELSKA)
III semestr a/-
b/wrzesień-luty
a/-
b/pedagogiczna
a/-
b/30h
 
  1. praktyka pedagogiczna  (przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne) dla specjalnosci KiEMI odbywa się według następującej instrukcji:
instrukcja do pobrania (2)

Dla studentów I stopnia praktyka odbywa się w wymiarze 30 godzin  w szkole podstawowej.
Zaliczenie:
Zaliczenia praktyki dokonuje Wydziałowy Opiekun Praktyk na podstawie pozytywnej oceny praktyki oraz dokumentacji praktyki:
- oceny i opinii opiekuna praktyki z ramienia szkoły
- dziennika praktyki poświadczonego przez szkołę
 
2. SPECJALNOŚCI FA Z JĘZYKIEM SPECJALISTYCZNYM, FA/FG Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM
 
III semestr a/lipiec-luty a/zawodowa a/ 25h
 
  1. praktyka zawodowa dla specjalnosci FA z językiem specjalistycznym, FA z językiem hiszpańskim odbywa się wg następujacej instrukcji:
instrukcja do pobrania (1)
 
Praktyka zawodowa  to 25 h obejmujących asystowanie opiekunowi praktyk w jego codziennych, standardowych obowiązkach, uczestnictwo w powierzonych pracach w poszczególnych działach, oraz samodzielne wykonywanie powierzonych zadań związanych zwłaszcza z wykorzystaniem języka obcego kierunkowego i/lub drugiego do zadań realizowanych w danym zakładzie pracy, przedsiębiorstwie, instytucji, biurze, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii  informacyjnych i/lub wiedzy merytorycznej z zakresu  specjalności.
      
Zaliczenie:
W celu zaliczenia praktyk student powinien przedstawić:
  • sprawozdanie z odbytych praktyk zatwierdzone przez opiekuna praktyk na Wydziale (po każdym semestrze praktyk)
  • dziennik praktyk (po każdym semestrze praktyk) 
 

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki