WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Baner III nabór


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 22 października 2018

II ROK LICENCJATU

INFORMACJA DOTYCZĄCA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W SEMESTRZE LETNIM 2017/2018
II ROK LICENCJATU (CYKL KSZTAŁCENIA 2016- 2019)
1. SPECJALNOŚĆ KiEMI (NAUCZYCIELSKA)
IV semestr a/ luty-sierpień
b/luty-czerwiec
a/zawodowa
b/pedagogiczna
a/90h
b/20h
 
 1. praktyka zawodowa dla specjalności KiEMI odbywa się wg następującej instrukcji:
instrukcja do pobrania
 
Praktyka zawodowa 90 h ma na celu poznanie organizacji, struktur i sposobu funkcjonowania instytucji, przedsiębiorstw, organizacji  i
potwierdzenie (lub nie) motywacji wyboru kierunku kształcenia oraz poznaniu przedsiębiorstwa w aspekcie przyszłej pracy.
 
Praktyka realizowana  jest w formach:
        udziału w codziennej pracy i obserwacji funkcjonowania przedsiębiorstwa;
      
Zaliczenie:
W celu zaliczenia praktyk student powinien przedstawić:
 • sprawozdanie z odbytych praktyk zatwierdzone przez opiekuna praktyk na Wydziale (po każdym semestrze praktyk)
 • dziennik praktyk (po każdym semestrze praktyk) 
 • opinię  z oceną opiekuna praktyk w zakładzie pracy, przedsiębiorstwie, instytucji, biurze (po ostatnim semestrze praktyk),
 • katalog umiejętności (po ostatnim semestrze praktyk)
 • odbyć rozmowę indywidualną z Wydziałowym Opiekunem Praktyk (po ostatnim semestrze praktyk).
 1. praktyka pedagogiczna dla specjalnosci KiEMI odbywa się według następującej instrukcji:
instrukcja do pobrania
Dla studentów I stopnia praktyka odbywa się w wymiarze 120 godzin (75h obserwacji i 45h prowadzenia) w szkole podstawowej.
Zaliczenie:
Zaliczenia praktyki dokonuje Wydziałowy Opiekun Praktyk na podstawie pozytywnej oceny praktyki oraz dokumentacji praktyki:
- oceny i opinii opiekuna praktyki z ramienia szkoły ( II, III rok)
- dziennika praktyki poświadczonego przez szkołę ( II, III rok)
- arkuszy obserwacji (II rok – 20 szt., III rok – 20szt.)
 
2. SPECJALNOŚCI FA Z JĘZYKIEM SPECJALISTYCZNYM, FA/FG Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM
 
IV semestr a/ luty-sierpień a/zawodowa a/120h
 
 1. praktyka zawodowa dla specjalnosci FA z językiem specjalistycznym, FA/FG z językiem hiszpańskim odbywa się wg następujacej instrukcji:
instrukcja do pobrania
 
Praktyka zawodowa  to 120 h obejmujących asystowanie opiekunowi praktyk w jego codziennych, standardowych obowiązkach, uczestnictwo w powierzonych pracach w poszczególnych działach, oraz samodzielne wykonywanie powierzonych zadań związanych zwłaszcza z wykorzystaniem języka obcego kierunkowego i/lub drugiego do zadań realizowanych w danym zakładzie pracy, przedsiębiorstwie, instytucji, biurze, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii  informacyjnych i/lub wiedzy merytorycznej z zakresu  specjalności.
      
Zaliczenie:
W celu zaliczenia praktyk student powinien przedstawić:
 • sprawozdanie z odbytych praktyk zatwierdzone przez opiekuna praktyk na Wydziale (po każdym semestrze praktyk)
 • dziennik praktyk (po każdym semestrze praktyk) 
 • opinię  z oceną opiekuna praktyk w zakładzie pracy, przedsiębiorstwie, instytucji, biurze (po ostatnim semestrze praktyk),
 • katalog umiejętności (po ostatnim semestrze praktyk)
 • odbyć rozmowę indywidualną z Wydziałowym Opiekunem Praktyk (po ostatnim semestrze praktyk).
 

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki