WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Baner nowe kierunki 2019


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Środa, 17 lipca 2019

II ROK LICENCJATU

INFORMACJA DOTYCZĄCA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W SEMESTRZE LETNIM 2018/2019
II ROK LICENCJATU (CYKL KSZTAŁCENIA 2017- 2020)
 
1. SPECJALNOŚĆ KiEMI (NAUCZYCIELSKA)
IV semestr
a/ luty-sierpień
b/luty-czerwiec
a/zawodowa
b/pedagogiczna
a/60h
b/30h
 
 1. praktyka zawodowa dla specjalności KiEMI odbywa się wg następującej instrukcji:
instrukcja do pobrania (12)
 
Praktyka zawodowa 60 h ma na celu poznanie organizacji, struktur i sposobu funkcjonowania instytucji, przedsiębiorstw, organizacji  i
potwierdzenie (lub nie) motywacji wyboru kierunku kształcenia oraz poznaniu przedsiębiorstwa w aspekcie przyszłej pracy.
 
Praktyka realizowana  jest w formach:
        udziału w codziennej pracy i obserwacji funkcjonowania przedsiębiorstwa;
      
Zaliczenie:
W celu zaliczenia praktyk student powinien przedstawić:
 • sprawozdanie z odbytych praktyk zatwierdzone przez opiekuna praktyk na Wydziale (po każdym semestrze praktyk)
 • dziennik praktyk (po każdym semestrze praktyk) 
 
 1. praktyka pedagogiczna dla specjalnosci KiEMI odbywa się według następującej instrukcji:
instrukcja do pobrania (2)
 
Zaliczenie:
Zaliczenia praktyki dokonuje Wydziałowy Opiekun Praktyk na podstawie pozytywnej oceny praktyki oraz dokumentacji praktyki:
- oceny i opinii opiekuna praktyki z ramienia szkoły ( II, III rok)
- dziennika praktyki poświadczonego przez szkołę ( II, III rok)
- arkuszy obserwacji (II rok – 20 szt., III rok – 20szt.)
 
2. SPECJALNOŚCI FA Z JĘZYKIEM SPECJALISTYCZNYM, FA/FG Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM
IV semestr
a/ luty-sierpień
a/zawodowa
a/ 145h
 
 1. praktyka zawodowa dla specjalnosci FA z językiem specjalistycznym, FA z językiem hiszpańskim odbywa się wg następujacej instrukcji:
instrukcja do pobrania (1)

II rok (  IV SEMESTR) – 145h godzin
 
Studenci odbywają praktykę indywidualnie lub w grupach kilkuosobowych w zakładach pracy, przedsiębiorstwach, biurach. Wymiar czasowy: 145 godzin
 
Praktyka zawodowa ma na celu poznanie organizacji, struktur i sposobu funkcjonowania instytucji, przedsiębiorstw, organizacji  i
potwierdzenie (lub nie) motywacji wyboru kierunku kształcenia oraz poznaniu przedsiębiorstwa w aspekcie przyszłej pracy.
 
Praktyka realizowana  jest w formach:
        udziału w codziennej pracy i obserwacji funkcjonowania przedsiębiorstwa;
      
Studenci na praktyce zapoznają się z organizacją pracy w przedsiębiorstwie:
 1. planowaniem, dokumentacją przedsiębiorstwa,
 2. w miarę możliwości uczestniczą w posiedzeniach zespołów, komisji spotkaniach z klientem i innych wydarzeniach związanych z życiem przedsiębiorstwa,
 3. rozmawiają z dyrekcją ,opiekunem praktyk, pracownikami o interesujących ich aspektach  funkcjonowania przedsiębiorstwa i rynku,
 4. obserwują zachowania pracowników w środowisku grupowym,
 5. zapoznają się z bazą materialną przedsiębiorstwa, wyposażeniem biur, sal konferencyjnych.
 6. Obserwują język i sposoby komunikacji pracownika w kontaktach z klientem, petentem i innymi pracownikami.
 
 
 
Zaliczenie:
W celu zaliczenia praktyk student powinien przedstawić:
 • sprawozdanie z odbytych praktyk zatwierdzone przez opiekuna praktyk na Wydziale (po każdym semestrze praktyk)
 • dziennik praktyk (po każdym semestrze praktyk) 
 


Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki