WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
języki obce w mediach i biznesie baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Sobota, 19 stycznia 2019Wydział Filologiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

zaprasza na 


trzecią edycję międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pod hasłem:

ZBLIŻENIA: językoznawstwo – translatoryka – literaturoznawstwo

Konin, 21-22 listopada 2017r.

pod patronatem
Jego Magnificencji
prof. zw. dr. hab. Mirosława Pawlaka
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych i dydaktycznych, teoretyków i praktyków, pracujących w ramach dyscyplin powiązanych ze sobą w szeroko pojmowanym obszarze nauk humanistycznych, w szczególności w językoznawstwie (systemowym i stosowanym), translatologii i literaturoznawstwie. Temat planowanej konferencji świadomie formułujemy szeroko, aby jej uczestnicy mogli przedstawić swoje różnorodne zainteresowania badawcze, które przez poszukiwanie punktów stycznych prowadzą do łączenia dyscyplin i poszerzania pola badawczego w humanistyce. ZBLIŻENIA to propozycja wielowątkowej płaszczyzny dyskusji, która mogłaby pokazać drogi do przekraczania granic we współczesnej humanistyce. Stąd też zasadne będą referaty o charakterze interdyscyplinarnym.

Planowane są następujące sekcje:

 1. Sekcja językoznawcza (językoznawstwo systemowe i stosowane)
 • języki specjalistyczne oraz teksty fachowe: teoria, przekład i dydaktyka
 • gramatyka kontrastywna oraz jej rola w kształceniu nauczycieli
 • leksykografia kontrastywna
 • językoznawstwo korpusowe (zastosowanie korpusów równoległych do budowy słowników dwujęzycznych)
 • badania diachroniczne nad językiem
 • aspekty dydaktyki
 1. Sekcja translatologiczna
 • dydaktyka translacji
 • lingwistyczne i interkulturowe kompetencje tłumacza
 • typologia tekstów i strategie tłumaczenia
 1. Sekcja literaturoznawcza
 • komparatystyka literacka
 • recepcja estetyczna
 • studia przypadku
 • literatura obcojęzyczna w Polsce i polskojęzyczna poza granicami kraju; odwołanie do klasyki i tłumaczenia literatury współczesnej
 • transkulturowość i hybryda
 • literatura migracyjna
   

Ze względu na formułę i zaproszenie do udziału reprezentantów wszystkich filologii planujemy wykłady i referaty w języku polskim i niemieckim.

Podczas obrad przewidujemy wykłady plenarne wiodących autorytetów z podanych w tytule konferencji dyscyplin humanistycznych. Do tej pory zaproszenie zgodzili się przyjąć:

prof. zw. dr hab. Łukasz Bogucki (Uniwersytet Łódzki)
prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Kaliszu)
dr hab. prof. UAM Dominika Skrzypek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. prof. UŁ Magdalena Szeflińska-Baran (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Elena di Venosa (Uniwersytet w Mediolanie)

Planujemy wydanie monografii w Wydawnictwie PWSZ Konin.

Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2017 r. w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym PWSZ przy ul. Popiełuszki 4 w Koninie. Opłata konferencyjna wynosi 350 zł i obejmuje koszty organizacyjne i wydawnicze, a także wyżywienie (obiady i bufet kawowy), włączając w to uroczystą kolację w dniu 21 listopada.

 

więcej informacji na stronie: www.zblizenia.konin.edu.pl 

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki