WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Baner nowe kierunki 2019


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Środa, 21 sierpnia 2019

Filologia - studia II-go stopnia


Koncepcja kształcenia


Ogólne cele kształcenia na kierunku „filologia”:
 • nabycie przez studentów kompetencji językowej na poziomie C2 w ramach pierwszego języka i kompetencji językowej na poziomie B2+ w ramach drugiego języka,
 • nabycie przez studentów kompetencji interkulturowej,
 • nabycie przez studentów umiejętności przygotowywania prac pisemnych, projektów, dyskusji,
 • nabycie przez studentów umiejętności pracy w grupie, prowadzenia dyskusji, przyjmowania w grupie różnych funkcji
 • nabycie przez studentów umiejętności korzystania z wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego i wiedzy ogólnej zdobywanej w ramach wybranych specjalności,
 • przygotowanie studentów do profesjonalnej pracy z językiem polskim i dwoma językami obcymi: językiem angielskim/niemieckim w przestrzeni zawodowej,
 • rozwijanie u studentów poczucia konieczności uczenia się przez całe życie.


Specjalności
 • filologia angielska z językiem niemieckim- FA z JN
   
 • filologia germańska z językiem angielskim- FG z JN

Sylwetka absolwenta

filologia angielska z językiem niemieckim- FA z JN
Absolwent jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka angielskiego – potrafi się nim posługiwać na poziomie C2. Ponadto absolwent ma przygotowanie do wykonywania  podstawowych, profesjonalnych zadań w zakresie języka niemieckiego. W zależności od wybranej specjalizacji absolwent jest przygotowany do pracy w zawodzie tłumacza lub nauczyciela zgodnie ze standardami KN z dnia 17 stycznia 2012 r. Niezależnie od specjalizacji absolwent napisał pracę magisterską z wybranej dziedziny literaturoznawstwo/ translatologia/ dydaktyka języka obcego i jest specjalistą w danej dziedzinie. Absolwent jest przygotowany do szeroko pojętej pracy z tekstem (tłumaczenie, opracowywanie tekstów, korekta), do podjęcia pracy w sektorze administracji państwowej oraz sektorze prywatnym na stanowiskach wsparcia kadry kierowniczej, które są powiązane z utrzymywaniem kontaktów z partnerem zagranicznym, prowadzenia dokumentacji i negocjacji w języku obcym.

filologia germańska z językiem angielskim- FG z JN
Absolwent jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka niemieckiego – potrafi się nim posługiwać na poziomie C2. Ponadto absolwent ma przygotowanie do wykonywania  podstawowych, profesjonalnych zadań w zakresie języka angielskiego. W zależności od wybranej specjalizacji absolwent jest przygotowany do pracy w zawodzie tłumacza lub nauczyciela zgodnie ze standardami KN z dnia 17 stycznia 2012 r. Niezależnie od specjalizacji absolwent napisał pracę magisterską z wybranej dziedziny literaturoznawstwo/ translatologia/ dydaktyka języka obcego i jest specjalistą w danej dziedzinie. Absolwent jest przygotowany do szeroko pojętej pracy z tekstem (tłumaczenie, opracowywanie tekstów, korekta), do podjęcia pracy w sektorze administracji państwowej oraz sektorze prywatnym na stanowiskach wsparcia kadry kierowniczej, które są powiązane z utrzymywaniem kontaktów z partnerem zagranicznym, prowadzenia dokumentacji i negocjacji w języku obcym.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki