WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Baner nowe kierunki 2019


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Filologia - studia I-go stopnia

Koncepcja kształcenia


Ogólne cele kształcenia na kierunku „filologia”
 • nabycie przez studentów kompetencji językowej na poziomie C1,
 • nabycie przez studentów kompetencji interkulturowej,
 • nabycie przez studentów umiejętności przygotowywania prac pisemnych, projektów, dyskusji,
 • nabycie przez studentów umiejętności pracy w grupie, prowadzenia dyskusji, przyjmowania w grupie różnych funkcji
 • nabycie przez studentów umiejętności korzystania z wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego i wiedzy ogólnej zdobywanej w ramach wybranych specjalności,
 • przygotowanie studentów do pracy z językiem polskim i językiem angielskim/niemieckim w przestrzeni zawodowej,
 • rozwijanie u studentów poczucia konieczności uczenia się przez całe życie.

Proponowane specjalności

 • filologia angielska z językiem i kulturą biznesu – FA z JKB
 • filologia angielska z komunikacją i elementami mediacji interkulturowej – FA z KEIM
 • filologia angielska z wiedzą o turystyce międzynarodowej i językiem niemieckim – FA z WTMJN
 • filologia angielska z wiedzą o turystyce międzynarodowej i językiem włoskim – FA z WTMJW
 • filologia angielska z językiem specjalistycznym
 • filologia angielska z językiem włoskim/ hiszpańskim/ niemieckim/ chińskim
 • filologia germańska z językiem i kulturą biznesu – FG z JKB
 • filologia germańska z komunikacją i elementami mediacji interkulturowej – FG z KEIM
 • filologia germańska z komunikacją interpersonalną – FG z KI
 • filologia germańska z elementami logistyki – FG z EL
 • filologia germańska z językiem specjalistycznym
 • filologia germańska z językiem włoskim/ hiszpańskim/ chińskim


Sylwetka absolwenta:

filologia angielska z językiem i kulturą biznesu – FA z JKB
Absolwent jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka angielskiego – potrafi się nim posługiwać w mowie i piśmie na poziomie rodzimych użytkowników, czyli C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jak również posiada umiejętność ustawicznego samokształcenia. Jest przygotowany do pracy w instytucjach, w których wymagana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych (np. opracowywanie dokumentów). Posiada również wiedzę dotyczącą funkcjonowania szeroko pojętego biznesu, znajomość fachowego języka, a dzięki przygotowaniu do funkcjonowania w przestrzeni interkulturowej potrafi współpracować z partnerem zagranicznym.

filologia angielska z komunikacją i elementami mediacji interkulturowej – FA z KEIM
Absolwent jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka angielskiego – potrafi się nim posługiwać w mowie i piśmie na poziomie rodzimych użytkowników, czyli C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jak również posiada umiejętność ustawicznego samokształcenia. Jest przygotowany do pracy w instytucjach, w których wymagana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych (np. opracowywanie dokumentów). Posiada również wiedzę dotyczącą funkcjonowania najważniejszych instytucji, a dzięki przygotowaniu do funkcjonowania w przestrzeni interkulturowej potrafi współpracować z partnerem zagranicznym. Absolwent ma uprawnienia do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych (specjalność przygotowuje do zawodu nauczyciela zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, z dnia 17 stycznia 2012 r.).


filologia angielska z wiedzą o turystyce międzynarodowej i językiem niemieckim – FA z WTMJN
Absolwent jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka angielskiego – potrafi się nim posługiwać w mowie i piśmie na poziomie rodzimych użytkowników, czyli C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jak również posiada umiejętność ustawicznego samokształcenia. Jest przygotowany do pracy w instytucjach, w których wymagana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych (np. opracowywanie dokumentów). Posiada również wiedzę dotyczącą funkcjonowania szeroko pojętego biznesu, znajomość fachowego języka z obszaru wiedzy o turystyce międzynarodowej, a dzięki przygotowaniu do funkcjonowania w przestrzeni interkulturowej potrafi współpracować z partnerem zagranicznym. Absolwent zna również język niemiecki w stopniu pozwalającym na komunikację i realizację podstawowych zadań profesjonalnych pisemnych i ustnych.

filologia angielska z wiedzą o turystyce międzynarodowej i językiem włoskim – FA z WTMJW
Absolwent jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka angielskiego – potrafi się nim posługiwać w mowie i piśmie na poziomie rodzimych użytkowników, czyli C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jak również posiada umiejętność ustawicznego samokształcenia. Jest przygotowany do pracy w instytucjach, w których wymagana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych (np. opracowywanie dokumentów). Posiada również wiedzę dotyczącą funkcjonowania szeroko pojętego biznesu, znajomość fachowego języka z obszaru wiedzy o turystyce międzynarodowej, a dzięki przygotowaniu do funkcjonowania w przestrzeni interkulturowej potrafi współpracować z partnerem zagranicznym. Absolwent zna również język włoski w stopniu pozwalającym na komunikację i realizację podstawowych zadań profesjonalnych pisemnych i ustnych.

filologia angielska z językiem specjalistycznym
Absolwent jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka angielskiego – potrafi się nim posługiwać w mowie i piśmie na poziomie rodzimych użytkowników, czyli C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jak również posiada umiejętność ustawicznego samokształcenia. Jest przygotowany do pracy w instytucjach, w których wymagana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych (np. opracowywanie dokumentów). Posiada również wiedzę dotyczącą funkcjonowania szeroko pojętego biznesu, znajomość fachowego języka fachowego ekonomicznego, prawniczego, administracyjnego, technicznego, którą potrafi wykorzystywać w tłumaczeniach. Dzięki przygotowani do funkcjonowania w przestrzeni interkulturowej potrafi współpracować z partnerem zagranicznym.

filologia angielska z językiem włoskim/ hiszpańskim/ niemieckim/ chińskim
Absolwent jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka angielskiego – potrafi się nim posługiwać w mowie i piśmie na poziomie rodzimych użytkowników, czyli C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jak również posiada umiejętność ustawicznego samokształcenia. Jest przygotowany do pracy w instytucjach, w których wymagana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych (np. opracowywanie dokumentów). Dzięki przygotowani do funkcjonowania w przestrzeni interkulturowej potrafi współpracować z partnerem zagranicznym. Ponadto posiada znajomość drugiego języka na poziomie B2+ i potrafi w tym języku realizować podstawowe zadania w komunikacji pisemnej i ustnej.

filologia germańska z językiem i kulturą biznesu – FG z JKB
Absolwent jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka niemieckiego – potrafi się nim posługiwać w mowie i piśmie na poziomie rodzimych użytkowników, czyli C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jak również posiada umiejętność ustawicznego samokształcenia. Jest przygotowany do pracy w instytucjach, w których wymagana jest umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w sytuacjach zawodowych (np. opracowywanie dokumentów). Posiada również wiedzę dotyczącą funkcjonowania szeroko pojętego biznesu, znajomość fachowego języka, a dzięki przygotowaniu do funkcjonowania w przestrzeni interkulturowej potrafi współpracować z partnerem zagranicznym.


filologia germańska z komunikacją i elementami mediacji interkulturowej – FG z KEIM
Absolwent jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka niemieckiego – potrafi się nim posługiwać w mowie i piśmie na poziomie rodzimych użytkowników, czyli C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jak również posiada umiejętność ustawicznego samokształcenia. Jest przygotowany do pracy w instytucjach, w których wymagana jest umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w sytuacjach zawodowych (np. opracowywanie dokumentów). Posiada również wiedzę dotyczącą funkcjonowania najważniejszych instytucji, a dzięki przygotowaniu do funkcjonowania w przestrzeni interkulturowej potrafi współpracować z partnerem zagranicznym. Absolwent ma uprawnienia do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych (specjalność przygotowuje do zawodu nauczyciela zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, z dnia 17 stycznia 2012 r.).

filologia germańska z komunikacją interpersonalną – FG z KI
Absolwent jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka niemieckiego – potrafi się nim posługiwać w mowie i piśmie na poziomie rodzimych użytkowników, czyli C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jak również posiada umiejętność ustawicznego samokształcenia. Jest przygotowany do pracy w instytucjach, w których wymagana jest umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w sytuacjach zawodowych (np. opracowywanie dokumentów). Potrafi bardzo dobrze posługiwać się językiem niemieckim w kontaktach interpersonalnych, jest przygotowany do obsługi klienta zagranicznego, do pracy w charakterze asystenta przy tłumaczeniu i prowadzeniu negocjacji, do tłumaczenia rozmów i tekstów pisanych w przestrzeni zawodowej.

filologia germańska z elementami logistyki – FG z EL
Absolwent jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka niemieckiego – potrafi się nim posługiwać w mowie i piśmie na poziomie rodzimych użytkowników, czyli C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jak również posiada umiejętność ustawicznego samokształcenia. Jest przygotowany do pracy w instytucjach, w których wymagana jest umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w sytuacjach zawodowych (np. opracowywanie dokumentów). Posiada również wiedzę o podstawach logistyki, zna odpowiedni język i potrafi pracować z profesjonalnymi tekstami w tym obszarze.

Filologia germańska z językiem specjalistycznym
Absolwent jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka niemieckiego – potrafi się nim posługiwać w mowie i piśmie na poziomie rodzimych użytkowników, czyli C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jak również posiada umiejętność ustawicznego samokształcenia. Jest przygotowany do pracy w instytucjach, w których wymagana jest umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w sytuacjach zawodowych (np. opracowywanie dokumentów). Posiada również wiedzę dotyczącą funkcjonowania szeroko pojętego biznesu, znajomość fachowego języka fachowego ekonomicznego, prawniczego, administracyjnego, technicznego, którą potrafi wykorzystywać w tłumaczeniach. Dzięki przygotowani do funkcjonowania w przestrzeni interkulturowej potrafi współpracować z partnerem zagranicznym.

filologia germańska z językiem włoskim/ hiszpańskim/ chińskim
Absolwent jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka niemieckiego – potrafi się nim posługiwać w mowie i piśmie na poziomie rodzimych użytkowników, czyli C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jak również posiada umiejętność ustawicznego samokształcenia. Jest przygotowany do pracy w instytucjach, w których wymagana jest umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w sytuacjach zawodowych (np. opracowywanie dokumentów). Dzięki przygotowani do funkcjonowania w przestrzeni interkulturowej potrafi współpracować z partnerem zagranicznym. Ponadto posiada znajomość drugiego języka na poziomie B2+ i potrafi w tym języku realizować podstawowe zadania w komunikacji pisemnej i ustnej.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki