WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Baner nowe kierunki 2019


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Władze Wydziału

Wydziałem Filologicznym kieruje dziekan, dr Anna Stolarczyk-Gembiak, która sprawuje nadzór nad działalnością wydziałowych jednostek organizacyjnych i jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników wydziału. Dziekan reprezentuje wydział na zewnątrz.

W imieniu dziekana działa prodziekan, mgr Ewa Konieczna, która zajmuje się w szczególności sprawami studenckimi, organizacją praktyk zawodowych oraz rekrutacją na studia.

 
Rada Wydziału jest organem kolegialnym, w skład którego wchodzi dziekan, prodziekan, kierownicy katedr, przedstawiciele nauczyczeli akademickich, studentów i pracowników administracji. Do kompetencji rady należy: uchwalanie strategii rozwoju wydziału, programów kształcenia dla prowadzonych kierunków studiów, dokonywanie systematycznej oceny procesu kształcenia, przedkładanie Senatowi PWSZ w Koninie wniosków dotyczących kierunków studiów i specjalności oraz podejmowanie uchwał w sprawach wymagających opinii społeczności wydziału. Prace doradcze i opiniodawcze na wydziale są prowadzone w ramach czterech komisji wydziałowych. 

W ramach Wydziału Filologicznego działają dwie katedry: 
- Katedra Badań nad Językiem, Literaturą i Przekładem, którą kieruje prof.zw. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk 
- Katedra Badań nad Uczeniem się i Nauczaniem Języków Obcych, którą kieruje dr. Marek Derenowski
 
 


 

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki