WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Baner nowe kierunki 2019


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Wtorek, 23 lipca 2019

Katedra Badań nad Uczeniem się i Nauczaniem Języków Obcych

Katedra Badań nad Uczeniem się i Nauczaniem Języka wchodzi w skład struktur Wydziału Filologicznego.  Głównym obszarem badań pracowników Katedry jest językoznawstwo stosowane, a w szczególności badania nad procesami przyswajania języków obcych, a także nad efektywnym  nauczaniem języków obcych. Pracownicy katedry oprócz udziału w konferencjach naukowych w Polsce i na całym świecie, są także autorami wielu monografii, artykułów, recenzji , redagują książki i czasopisma naukowe. Do głównych działań katedry Badań nad Uczeniem się i Nauczaniem Języków należy także organizowanie szeregu konferencji naukowych zarówno o zasięgu rajowym, jak i międzynarodowym. Katedra wydaje również czasopismo językowe Konińskie Studia Językowe (pod redakcją prof zw. dr hab. Mirosława Pawlaka).

Obecnie pracownicy katedry prowadzą badania między innymi nad różnicami indywidualnymi uczniów, lękiem językowym, motywacją, archetypami uczniowskimi, rozwojem zawodowym nauczycieli. W najbliższym czasie planowane jest podjęcie współpracy naukowej z innymi uczelniami na terenie Wielkopolski, jak i całego kraju. Wyniki tych badań prezentowane są podczas konferencji naukowych w kraju i za granicą, a także podczas Zebrań Naukowych Katedry. W ramach współpracy naukowej z innymi uczelniami zaplanowane zostały wykłady gościnne wykładowców z innych szkół wyższych.

Od roku 2016/2017 odbywać się będą także cykliczne spotkania dla studentów specjalności nauczycielskich z osobami zaangażowanymi w działalność edukacyjną (dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy szkolni). Spotkania odbywać się będą w ramach Akademii Młodego Nauczyciela i mają na celu lepsze przygotowanie przyszłych nauczycieli do zawodu.

Oprócz działań stricte naukowych, Katedra zajmuje się także działaniami promocyjnymi i popularyzującymi naukę.  Pracownicy katedry prowadzą gościnne wykłady i warsztaty w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, a także wykłady dla nauczycieli z zaprzyjaźnionych szkół. W ramach działalności Katedry planowany jest I interdyscyplinarny panel naukowy studentów, podczas którego studenci uczelni wyższych będą mieli możliwość zaprezentowania swoich badań w zakresie uczenia się i nauczania języków obcych, kulturoznawstwa, językoznawstwa i literaturoznawstwa.  Katedra organizuje także Anglosaskie Spotkania z Językiem, podczas których studenci różnych uczelni mają możliwość wzięcia udziału w wykładach oraz warsztatach prowadzonych przez znanych językoznawców z całej Polski.
 
Skład Katedry:

dr Marek Derenowski (Kierownik Katedry)
prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak (Rektor PWSZ w Koninie)
prof. David Singleton
prof. nadzw. dr hab. Ewa Waniek-Klimczak
dr Joanna Chojnacka-Gärtner
dr Grażyna Lewicka,
dr Anna Mystkowska-Wiertelak
dr Magdalena Pospieszyńska-Wojtkowiak
dr Adam Świątek
dr Bartosz Wolski

mgr Joanna Buraczyńska 
mgr Agnieszka Matyba 
mgr Bożena Miastkowska 
 The Department of Research in Foreign Language Learning and Teaching is an integral part of the Faculty of Philology. The focal scientific interest concentrates on applied linguistics and more specifically, the focus is on the processes of foreign language learning and teaching. The Department employees, apart from participating in domestic and international conferences, are also the authors of several monographies, articles, reviews. They are also the editors of books and journals. The Department regularly organizes domestic and international conferences as well as publishes a journal - Konin Language Studies (edited by  prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak).

Currently, the Department employees are conducting research on individual differences, language anxiety, motivation, learner archetypes, teacher professional development. In the near future the Department is planning to cooperate with other schools in the region of Greater Poland as well as the whole country. The results of the conducted studies are presented during conferences and Department Scientific Meetings. Furthermore, the cooperation with other schools will result in a series of lectures conducted by educators from other schools. 

A series of lectures conducted by professionals involved in education (headmasters, teachers, pedagogues) is being planned for the pre-service teachers in our Department. These lectures are going to be organized under the label of Young Teacher Academy and their aim is to provide future educators with practical knowledge and prepare them better for the future teaching responsibilities.  

Apart from typical scientific enterprise, the Department is also involved in promotion of the University and science.  The employees are conducting guest lectures and workshops in junior and senior highschool, as well as lectures for the teachers from cooperating schools. The Department is planning the First Interdisciplinary Science Panel for Students, during which students from various universities will have the opportunity to present their research results in the fields of applied linguistics, culture studies, literature studies, and linguistics. The Department organizes Anglo-Saxon Meetings with the Language, during which students may participate in lectures conducted by well-known linguists from all over Poland.   Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki