WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
      
Rekrutacja 2017/2018


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Sobota, 27 maja 2017

Informacje ogólne

         
        Studia na kierunku praca socjalna przygotowują kadry dysponujące wiedzą i umiejętnościami do pracy na rzecz ludzi mających trudności w prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym i lokalnym.


          Absolwent kierunku praca socjalna (wszystkie specjalności) jest wykwalifikowanym pracownikiem socjalnym
z szansą na zatrudnienie oraz awans zawodowy w wielu instytucjach pomocowych (systematycznie rośnie zapotrzebowanie na usługi w obszarze polityki społecznej); może podjąć pracę jako: pracownik socjalny, asystent rodziny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, kurator sądowy, wychowawca w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, placówce opiekuńczo-wychowawczej, animator społeczności lokalnej, menedżer własnej organizacji rozwiązującej problemy społeczne, specjalista w instytucjach zarządzających i organizujących pracę socjalną.


          Poszerzając wiedzę i doświadczenie może w przyszłości pełnić funkcje kierownicze m.in. w powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodku pomocy społecznej, domu pomocy społecznej, warsztacie terapii zajęciowej, środowiskowym domu samopomocy, placówce opiekuńczo – wychowawczej.
 

 

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i Budowa Maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne Zarządzanie
kierunki