WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Baner III nabór


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 22 października 2018

Informacje ogólne

         
        Studia na kierunku praca socjalna przygotowują kadry dysponujące wiedzą i umiejętnościami do pracy na rzecz ludzi mających trudności w prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym i lokalnym.

          Absolwent kierunku praca socjalna (wszystkie specjalności) jest wykwalifikowanym pracownikiem socjalnym
z szansą na zatrudnienie oraz awans zawodowy w wielu instytucjach pomocowych (systematycznie rośnie zapotrzebowanie na usługi w obszarze polityki społecznej); może podjąć pracę jako: pracownik socjalny, asystent rodziny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, kurator sądowy, wychowawca w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, placówce opiekuńczo-wychowawczej, animator społeczności lokalnej, menedżer własnej organizacji rozwiązującej problemy społeczne, specjalista w instytucjach zarządzających i organizujących pracę socjalną.

          Poszerzając wiedzę i doświadczenie może w przyszłości pełnić funkcje kierownicze m.in. w powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodku pomocy społecznej, domu pomocy społecznej, warsztacie terapii zajęciowej, środowiskowym domu samopomocy, placówce opiekuńczo – wychowawczej.


NOWOŚĆ !!!
Możliwość kontynuacji studiów licencjackich w ramach dwuletnich studiów magisterskich Zdrowie publiczne ze specjalnością "socjoterapia" oraz "żywienie człowieka zdrowego i chorego".
Szczegóły na stronie internetowej www.pwsz.konin.edu.pl

 

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki