WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
języki obce w mediach i biznesie baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Wtorek, 22 stycznia 2019

Wysokość opłaty rekrutacyjnej 2018/2019

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2018/2019 - za każdy kierunek studiów - wynosi 85 zł (Zarządzenie Rektora 21/2018)

Kandydat po zadeklarowaniu kierunku studiów w systemie elektronicznej rekrutacji generuje polecenie przelewu.
Wpłaty należy dokonać na konto bankowe: 94150014611214600276290000 Bank Zachodni WBK S.A. 3 Oddział w Koninie.

Uwaga! W tytule przelewu konieczne jest wpisanie imienia i nazwiska oraz zaznaczenie kierunku studiów i numeru kandydata (rejestracyjnego), który znajduje się na podaniu o przyjęcie na studia.

Po wydrukowaniu kwestionariusza (podania) i dowodu wpłaty, osoba rejestrująca się zobowiązana jest do dostarczenia do Centrum Spraw Studenckich i Karier dokumentów wymienionych w zakładce Rekrutacja krok po kroku - studia I i II stopnia w następujących terminach:

I nabór studia stacjonarne: 11.06.2018r. - 31.07.2018r.
II nabór studia stacjonarne: 01.08.2018r. - 22.09. 2018r.
studia niestacjonarne: 11.06.2018r. - 22.09.2018r.

Zasady zwrotu opłaty rekrutacyjnej:
  1. Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2018/2019 (dalej: opłata rekrutacyjna) jest zwracana w przypadku:
  • nieuruchomienia kierunku studiów ze względu na niewystarczającą liczbę kandydatów – na wniosek kandydata na studia.
  1. Zwrot opłaty rekrutacyjnej następuje na pisemny wniosek kandydata o zwrot opłaty skierowany do Prorektora ds. Kształcenia. Wzór wniosku poniżej.
  2. Wniosek należy złożyć w Uczelni – Centrum Spraw Studenckich i Karier PWSZ w Koninie (pokój nr 6) lub przesłać drogą pocztową na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie – Centrum Spraw Studenckich i Karier, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin. 
  3. Uczelnia zwraca opłatę rekrutacyjną na rachunek bankowy wskazany przez kandydata we wniosku.
  4. Wnioski złożone po 31 października 2018 r. nie będą rozpatrywane.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki