WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
                       
Baner 20-lecie


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Sobota, 18 listopada 2017

Witamy na Wydziale Filologicznym


 

Wydział Filologiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zaprasza na

trzecią edycję międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pod hasłem:

ZBLIŻENIA:
językoznawstwo – translatoryka – literaturoznawstwo

Konin, 21-22 listopada 2017r.

pod patronatem
Jego Magnificencji
prof. zw. dr. hab. Mirosława Pawlaka
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych i dydaktycznych, teoretyków i praktyków, pracujących w ramach dyscyplin powiązanych ze sobą w szeroko pojmowanym obszarze nauk humanistycznych, w szczególności w językoznawstwie (systemowym i stosowanym), translatologii i literaturoznawstwie. Temat planowanej konferencji świadomie formułujemy szeroko, aby jej uczestnicy mogli przedstawić swoje różnorodne zainteresowania badawcze, które przez poszukiwanie punktów stycznych prowadzą do łączenia dyscyplin i poszerzania pola badawczego w humanistyce. ZBLIŻENIA to propozycja wielowątkowej płaszczyzny dyskusji, która mogłaby pokazać drogi do przekraczania granic we współczesnej humanistyce. Stąd też zasadne będą referaty o charakterze interdyscyplinarnym.

Konferencja będzie przebiegać w sekcjach:

- Sekcja językoznawcza (językoznawstwo systemowe i stosowane)
- Sekcja translatologiczna
- Sekcja literaturoznawcza
 

Ze względu na formułę i zaproszenie do udziału reprezentantów wszystkich filologii planujemy wykłady i referaty w języku polskim i niemieckim.

Wykłady plenarne wygłoszą znani literaturoznawcy, dydaktycy i językoznawcy:  

prof. zw. dr hab. Łukasz Bogucki (Uniwersytet Łódzki)
„Zbliżenia i oddalenia: związki translatoryki z językoznawstwem i literaturoznawstwem”
prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Kaliszu)

„Kształcenie na studiach filologicznych: Diagnoza i propozycje zmian”
dr hab. prof. UAM Dominika Skrzypek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
„Stałość i zmienność w języku”
dr hab. prof. UŁ Magdalena Szeflińska-Baran (Uniwersytet Łódzki)
„Humor werbalny w komunikacji i przekładzie – wybrane aspekty językowe i kulturowe”
dr hab. Elena di Venosa (Uniwersytet w Mediolanie)

„Sprichwörter und Phraseologismen in der Literatur: Didaktische und translatorische Ansätze“

Planujemy wydanie monografii w Wydawnictwie PWSZ Konin.

Konin, 21-22 listopada 2017 r.
Centrum Wykładowo-Dydaktyczne PWSZ,  ul. Popiełuszki 4 program konferencji

księga abstraktów


  


 


W y d z i a ł   F i l o l o g i c z n y   P W S Z   w   K o n i n i e 
 
 zaprasza na 
 
konkurs tłumaczeniowy 
 
 oraz 
konkurs recytatorski 
 

5 grudnia 2017
godzina 9:30


budynek Wydziału Filologicznego, ul. Wyszyńskiego 3C
 
 

 

 

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i Budowa Maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne Zarządzanie
kierunki