WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
języki obce w mediach i biznesie baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Środa, 12 grudnia 2018

Filologia - studia pierwszego stopnia

Specjalności:

filologia angielska z:
 • językiem i kulturą  biznesu
 •  językiem specjalistycznym (zawodowym) NOWOŚĆ
 • ‎komunikacją i elementami mediacji interkulturowej
 • wiedzą o turystyce międzynarodowej i językiem włoskim
 •  językiem włoskim/językiem hiszpańskim/językiem niemieckim/językiem chińskim (moduł językowy do wyboru) NOWOŚĆ
filologia germańska z:
 • językiem i kulturą  biznesu
 • językiem specjalistycznym (zawodowym) NOWOŚĆ
 • komunikacją i elementami mediacji interkulturowej
 • ‎komunikacją interpersonalną (język od podstaw)
 • elementami logistyki
 • językiem włoskim/językiem hiszpańskim/językiem chińskim (moduł językowy do wyboru) NOWOŚĆ
Studia filologiczne kształcą przyszłych nauczycieli języków angielskiego i niemieckiego nauczających w przedszkolach i szkołach podstawowych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.) oraz kandydatów do pracy w instytucjach wymagających umiejętności posługiwania się językami obcymi. Studenci mają szansę w pełni opanować umiejętności posługiwania się językiem angielskim i językiem niemieckim na poziomie zbliżonym do reprezentowanego przez rodzimych użytkowników. Wiedza zdobyta w czasie studiów obejmuje także znajomość struktury obydwu języków, ich historię, zróżnicowanie terytorialne i społeczne, literaturę, kulturę i historię krajów ich pochodzenia. Studia zapewniają również poznanie zagadnień psychologii uczenia się i nauczania. Stanowią znakomitą podstawę do kontynuowania studiów na poziomie magisterskim.
 
Filologia angielska z językiem i kulturą biznesu. Absolwent jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka angielskiego – potrafi się nim posługiwać w mowie i piśmie na poziomie rodzimych użytkowników, czyli C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jak również posiada umiejętność ustawicznego samokształcenia. Jest przygotowany do pracy w instytucjach, w których wymagana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych (np. opracowywanie dokumentów). Posiada również wiedzę dotyczącą funkcjonowania szeroko pojętego biznesu, znajomość fachowego języka, a dzięki przygotowaniu do funkcjonowania w przestrzeni interkulturowej potrafi współpracować z partnerem zagranicznym.

Filologia angielska z językiem specjalistycznym (zawodowym). Absolwent jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka angielskiego – potrafi się nim posługiwać w mowie i piśmie na poziomie rodzimych użytkowników, czyli C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jak również posiada umiejętność ustawicznego samokształcenia. Jest przygotowany do pracy w instytucjach, w których wymagana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych (np. opracowywanie dokumentów). Posiada również wiedzę dotyczącą funkcjonowania szeroko pojętego biznesu, znajomość fachowego języka fachowego ekonomicznego, prawniczego, administracyjnego, technicznego, którą potrafi wykorzystywać w tłumaczeniach. Dzięki przygotowaniu do funkcjonowania w przestrzeni interkulturowej potrafi współpracować z partnerem zagranicznym.

Filologia angielska z komunikacją i elementami mediacji interkulturowej. Absolwent jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka angielskiego – potrafi się nim posługiwać w mowie i piśmie na poziomie rodzimych użytkowników, czyli C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jak również posiada umiejętność ustawicznego samokształcenia. Jest przygotowany do pracy w instytucjach, w których wymagana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych (np. opracowywanie dokumentów). Posiada również wiedzę dotyczącą funkcjonowania najważniejszych instytucji, a dzięki przygotowaniu do funkcjonowania w przestrzeni interkulturowej potrafi współpracować z partnerem zagranicznym. Absolwent ma uprawnienia do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych (specjalność przygotowuje do zawodu nauczyciela zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 r.).
 
Filologia angielska z wiedzą o turystyce międzynarodowej i językiem włoskim. Absolwent jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka angielskiego – potrafi się nim posługiwać w mowie i piśmie na poziomie rodzimych użytkowników, czyli C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jak również posiada umiejętność ustawicznego samokształcenia. Jest przygotowany do pracy w instytucjach, w których wymagana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych (np. opracowywanie dokumentów). Posiada również wiedzę dotyczącą funkcjonowania szeroko pojętego biznesu, znajomość fachowego języka z obszaru wiedzy o turystyce międzynarodowej, a dzięki przygotowaniu do funkcjonowania w przestrzeni interkulturowej potrafi współpracować z partnerem zagranicznym. Absolwent zna również język włoski w stopniu pozwalającym na komunikację i realizację podstawowych zadań profesjonalnych pisemnych i ustnych.
 
Filologia angielska z językiem włoskim/językiem hiszpańskim/językiem niemieckim/językiem chińskim (moduł językowy do wyboru). Absolwent jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka angielskiego – potrafi się nim posługiwać w mowie i piśmie na poziomie rodzimych użytkowników, czyli C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jak również posiada umiejętność ustawicznego samokształcenia. Jest przygotowany do pracy w instytucjach, w których wymagana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych (np. opracowywanie dokumentów). Dzięki przygotowaniu do funkcjonowania w przestrzeni interkulturowej potrafi współpracować z partnerem zagranicznym. Ponadto posiada znajomość drugiego języka na poziomie B2+ i potrafi w tym języku realizować podstawowe zadania w komunikacji pisemnej i ustnej.

Filologia germańska z językiem i kulturą biznesu. Absolwent jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka niemieckiego – potrafi się nim posługiwać w mowie i piśmie na poziomie rodzimych użytkowników, czyli C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jak również posiada umiejętność ustawicznego samokształcenia. Jest przygotowany do pracy w instytucjach, w których wymagana jest umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w sytuacjach zawodowych (np. opracowywanie dokumentów). Posiada również wiedzę dotyczącą funkcjonowania szeroko pojętego biznesu, znajomość fachowego języka,  a dzięki przygotowaniu do funkcjonowania w przestrzeni interkulturowej potrafi współpracować z partnerem zagranicznym.

Filologia germańska  z językiem specjalistycznym (zawodowym). Absolwent jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka niemieckiego – potrafi się nim posługiwać w mowie i piśmie na poziomie rodzimych użytkowników, czyli C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jak również posiada umiejętność ustawicznego samokształcenia. Jest przygotowany do pracy w instytucjach, w których wymagana jest umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w sytuacjach zawodowych (np. opracowywanie dokumentów). Posiada również wiedzę dotyczącą funkcjonowania szeroko pojętego biznesu, znajomość fachowego języka fachowego ekonomicznego, prawniczego, administracyjnego, technicznego, którą potrafi wykorzystywać w tłumaczeniach. Dzięki przygotowaniu do funkcjonowania w przestrzeni interkulturowej potrafi współpracować z partnerem zagranicznym.

Filologia germańska z komunikacją i elementami mediacji interkulturowej. Absolwent jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka niemieckiego – potrafi się nim posługiwać w mowie i piśmie na poziomie rodzimych użytkowników, czyli C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jak również posiada umiejętność ustawicznego samokształcenia. Jest przygotowany do pracy w instytucjach, w których wymagana jest umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w sytuacjach zawodowych (np. opracowywanie dokumentów). Posiada również wiedzę dotyczącą funkcjonowania najważniejszych instytucji, a dzięki przygotowaniu do funkcjonowania w przestrzeni interkulturowej potrafi współpracować z partnerem zagranicznym. Absolwent ma uprawnienia do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych (specjalność przygotowuje do zawodu nauczyciela zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 r.).

Filologia germańska z komunikacją interpersonalną (język od podstaw). Absolwent jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka niemieckiego – potrafi się nim posługiwać w mowie i piśmie na poziomie rodzimych użytkowników, czyli C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jak również posiada umiejętność ustawicznego samokształcenia. Jest przygotowany do pracy w instytucjach, w których wymagana jest umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w sytuacjach zawodowych (np. opracowywanie dokumentów). Potrafi bardzo dobrze posługiwać się językiem niemieckim w kontaktach interpersonalnych, jest przygotowany do obsługi klienta zagranicznego, do pracy w charakterze asystenta przy tłumaczeniu i prowadzeniu negocjacji, do tłumaczenia rozmów i tekstów pisanych w przestrzeni zawodowej.

Filologia germańska z elementami logistyki. Absolwent jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka niemieckiego – potrafi się nim posługiwać w mowie i piśmie na poziomie rodzimych użytkowników, czyli C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jak również posiada umiejętność ustawicznego samokształcenia. Jest przygotowany do pracy w instytucjach, w których wymagana jest umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w sytuacjach zawodowych (np. opracowywanie dokumentów). Posiada również wiedzę o podstawach logistyki, zna odpowiedni język i potrafi pracować z profesjonalnymi tekstami w tym obszarze.

Filologia germańska z językiem włoskim/językiem hiszpańskim/językiem chińskim (moduł językowy do wyboru). Absolwent jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka niemieckiego – potrafi się nim posługiwać w mowie i piśmie na poziomie rodzimych użytkowników, czyli C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jak również posiada umiejętność ustawicznego samokształcenia. Jest przygotowany do pracy w instytucjach, w których wymagana jest umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w sytuacjach zawodowych (np. opracowywanie dokumentów). Dzięki przygotowaniu do funkcjonowania w przestrzeni interkulturowej potrafi współpracować z partnerem zagranicznym. Ponadto posiada znajomość drugiego języka na poziomie B2+ i potrafi w tym języku realizować podstawowe zadania w komunikacji pisemnej i ustnej.
Program kształcenia dla kierunku "filologia" jest tworzony przy współpracy szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, biura tłumaczeń oraz firm zajmujących się handlem międzynarodowym. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.
 
Czas trwania studiów: 3 lata

Program kształcenia dla kierunku "filologia" - cykl 2013-2016
Uchwała w sprawie programu kształcenia
Wybrane elementy programu kształcenia
Efekty kształcenia
Plan studiów

Program kształcenia dla kierunku "filologia" - cykl 2014-2017
Uchwała w sprawie programu kształcenia 
Wybrane elementy programu kształcenia
Efekty kształcenia
Plan studiów


Program kształcenia dla kierunku "filologia" - cykl 2015-2018
Uchwała w sprawie programu kształcenia
Efekty kształcenia
Plan studiów


Program kształcenia dla kierunku "filologia" - cykl 2016-2019
Uchwała w sprawie programu kształcenia
Efekty kształcenia
Plany studiów:

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki