WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Sobota, 21 września 2019

Druki do pobrania

Wzory wniosków obowiązujące od 1 września 2017 r.:
  •  Wydział Społeczno-Techniczny:
 Wniosek o zaliczenie komisyjne
 Wniosek o egzamin komisyjny
 Wniosek o wpis warunkowy
 Wniosek o powtarzanie semestru i udzielenie urlopu dziekańskiego
 Wniosek o powtarzanie semestru bez urlopu dziekańskiego
 Wniosek o udzielenie urlopu krótkoterminowego/długoterminowego
 Wniosek o wznowienie studiów
 Wniosek o indywidualną organizację studiów
 Wniosek o zmianę wydziału/kierunku studiów
 Wniosek o zmianę formy studiów

Inne druki:
 Wniosek o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (dot. osób, które posiadają wersje książeczkową legitymacji)
 Wniosek o wydanie duplikatu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej
 Oświadczenie o utracie legitymacji studenckiej
 Oświadczenie studenta ubiegającego się o wznowienie studiów/urlop długoterminowy/powtarzanie semestru
 Oświadczenie o rezygnacji ze studiów
 Druk do zwolnienia lekarskiego z zajęć wychowania fizycznego
 
Oświadczenie o wyborze fakultetu/przedmiotu dodatkowego w celu uzupełnienia brakujących punktów ECTSwynikających ze zwolnienia z zajęć „wychowania fizycznego”
 Regulamin zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów
 Druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego studentów, którzy ukończyli 26 lat i nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu
 Druk upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia potwierdzającego opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki