WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Baner nowe kierunki 2019


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Niedziela, 25 sierpnia 2019

Strategia Rozwoju Wydziału Społeczno-Ekonomicznego

„Strategia Rozwoju Wydziału Społeczno-Ekonomicznego PWSZ w Koninie na lata 2012-2020” jest kluczowym dokumentem wydziałowym, określającym misję i cele rozwoju, do osiągnięcia których powinny dążyć władze Wydziału i cała społeczność akademicka. Dokument został opracowany w oparciu o rezultaty dyskusji prowadzonej w środowisku akademickim oraz opinie płynące z otoczenia społeczno-gospodarczego.
 
Misją Wydziału jest tworzenie odpowiednich warunków do studiowania, pozwalających na sprawne zaspokajanie wszechstronnych aspiracji edukacyjnych regionu, przygotowanie absolwentów do zaistnienia na rynku pracy oraz uświadomienie potrzeby ciągłego dokształcania i doskonalenia zawodowego.
 
Cele strategiczne:

1. Doskonalenie oferty edukacyjnej i jakości kształcenia
2. Rozwijanie współpracy z regionalnym otoczeniem społeczno-gospodarczym
3. Podnoszenie sprawności organizacyjnej wydziału
 
Cele operacyjne:

1.1. Rozszerzanie oferty studiów pierwszego stopnia
1.2. Uruchamianie studiów drugiego stopnia na wybranych kierunkach humanistycznych
1.3. Tworzenie specjalności dostosowanych do dynamiki rynku pracy
1.4. Rozwijanie oferty interdyscyplinarnych studiów podyplomowych
1.5. Wspieranie internacjonalizacji procesu kształcenia i nowoczesnych metod dydaktycznych
1.6. Wdrażanie i doskonalenie wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia
2.1. Budowanie relacji z przedsiębiorstwami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi
2.2. Zaspokajanie potrzeb szkoleniowych i doradczych podmiotów społecznych i gospodarczych
2.3. Wzmacnianie opiniotwórczej i kulturotwórczej roli wydziału
3.1. Wprowadzanie procedur sprawnego zarządzania wydziałem
3.2. Doskonalenie jakości obsługi procesu dydaktycznego

Strategia Rozwoju Wydziału Społeczno-Humanistycznego
Strategia Rozwoju Wydziału Społeczno-Ekonomicznego
 

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki