WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Sobota, 21 września 2019

Jakość kształcenia

W trosce o jak najwyższą jakość kształcenia na prowadzonych przez Wydział Społeczno-Techniczny kierunkach studiów inicjowanych i podejmowanych jest szereg działań, wśród których do najważniejszych należy zaliczyć:
  • cykliczne przeprowadzanie wśród studentów szeregu ankiet, których celem jest ocena jakości pracy wykładowców i realizacji procesu kształcenia, uzyskane wyniki stanowią przesłankę do wdrażania możliwych usprawnień i udoskonaleń dydaktyczno-organizacyjnych;
  • wdrożenie procedury weryfikacji antyplagiatowej prac dyplomowych, co przedkłada się na weryfikację ponad 90% licencjackich i inżynierskich prac dyplomowych w danym roku akademickim, a tym samym wpływa na podniesienie jakości kształcenia;
  • wprowadzenie obowiązku umieszczania w pracach dyplomowych tytułu pracy i jej streszczenia w języku obcym uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla danego kierunku studiów;
  • dokonanie oceny jakości kształcenia na Wydziale oraz sformułowanie zaleceń, których wdrożenie ma na celu doskonalenie jakości kształcenia; ocena została dokonana przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia, a jej wyrazem jest sprawozdanie pt. „Ocena własna jednostek organizacyjnych Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie w zakresie zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia”, które ukazało się w roku akademickim 2011/2012.
Od roku akademickiego 2012/2013 w PWSZ w Koninie wdrażany jest wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, którego główne założenia zostały określone przez Senat Uczelni. Na Wydziale Społeczno-Technicznym monitorowaniem i koordynowaniem działań w ramach niniejszego systemu zajmuje się Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia oraz zespoły ds. oceny jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów. Zespoły dokonują corocznej oceny jakości kształcenia za pomocą szeregu narzędzi (m.in. arkuszy hospitacji zajęć dydaktycznych, ankiet oceny nauczycieli, ankiet oceny jakości kształcenia, sprawozdań z realizacji studenckich praktyk zawodowych, wskaźników sprawności kształcenia, ankiet dot. monitorowania karier zawodowych absolwentów). Rezultaty tej oceny publikowane są w corocznym raporcie oceny jakości kształcenia, którego celem jest wskazanie obszarów i elementów wymagających doskonalenia. W oparciu o raport Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia przygotowuje propozycje działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Społeczno-Technicznym w kolejnym roku akademickim, a następnie przedkłada je Radzie Wydziału do akceptacji.


Podstawowe akty prawne

Uchwała Nr 66/V/V/2012 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia

Uchwała Nr 139/VI/III/2017 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia (załącznik)

Zarządzenie Nr 22/2017 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia (z późn. zm.) Uchwała Nr 71/2012 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie z dnia 23 października 2012 r. w sprawie powołania komisji i zespołów w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia

Uchwała Nr 12/2013 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego PWSZ w Koninie z dnia 23 października 2013 r. w sprawie powołania komisji i zespołów w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia

Uchwała Nr 57/2014 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego PWSZ w Koninie z dnia 21 października 2014 r. w sprawie powołania komisji i zespołów w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Społeczno-Humanistycznym PWSZ w Koninie na rok akademicki 2014/2015

Uchwała Nr 9/2015 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego PWSZ w Koninie z dnia 13 października 2015 r. w sprawie powołania komisji i zespołów w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym PWSZ w Koninie na rok akademicki 2015/2016

  Uchwała Nr 18/2015 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego PWSZ w Koninie z dnia 17 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji i zespołów w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym PWSZ w Koninie na rok akademicki 2015/2016

Uchwała Nr 52/2016 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego PWSZ w Koninie z dnia 11 października 2016 r.   w sprawie powołania komisji i zespołów w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym PWSZ w Koninie na rok akademicki 2016/2017

Uchwała Nr 13/2017 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania komisji i zespołów w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie na rok akademicki 2017/2018

Uchwała Nr 74/2018 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie powołania komisji i zespołów w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie na rok akademicki 2018/2019


Raporty oceny jakości kształcenia

Raport oceny jakości kształcenia na WST za rok akademicki 2012/2013
Raport oceny jakości kształcenia na WSH za rok akademicki 2013/2014
Raport oceny jakości kształcenia na WSH za rok akademicki 2014/2015
Raport oceny jakości kształcenia na WSE za rok akademicki 2015/2016
Raport oceny jakości kształcenia na WSE za rok akademicki 2016/2017
Raport oceny jakości kształcenia na WSE za rok akademicki 2017/2018
 


Zadania w zakresie zapewnienia jakości kształcenia

Uchwała Nr 78/2012 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie zadań Wydziału Społeczno-Technicznego w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na rok akademicki 2012/2013

Uchwała Nr 19/2013 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego PWSZ w Koninie z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zadań Wydziału Społeczno-Humanistycznego PWSZ w Koninie w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na rok akademicki 2013/2014

Uchwała Nr 63/2014 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego PWSZ w Koninie z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zadań Wydziału Społeczno-Humanistycznego PWSZ w Koninie w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na rok akademicki 2014/2015

Uchwała Nr 16/2015 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego PWSZ w Koninie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zadań Wydziału Społeczno-Ekonomicznego PWSZ w Koninie w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na rok akademicki 2015/2016

Uchwała Nr 57/2016 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego PWSZ w Koninie z dnia 15 listopada 2016 r.  w sprawie zadań Wydziału Społeczno-Ekonomicznego PWSZ w Koninie w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na rok akademicki 2016/2017

Uchwała Nr 24/2017 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zadań Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na rok akademicki 2017/2018

Uchwała Nr 77/2018 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie zadań Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na rok akademicki 2018/2019 

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki