WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Baner nowe kierunki 2019


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Sobota, 24 sierpnia 2019

Relacje z otoczeniem

W celu jak najlepszego powiązania procesu i efektów kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów z potrzebami rozwojowymi podregionu konińskiego, a przede wszystkim z potrzebami pracodawców, Wydział Społeczno-Techniczny nawiązuje i utrzymuje kontakty z wieloma podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego.
 
Wyrazem bliskiej współpracy z otoczeniem są w szczególności rady programowe funkcjonujące na poszczególnych kierunkach studiów. W ich skład wchodzą, obok nauczycieli akademickich, studentów i absolwentów osoby reprezentujące różne sfery życia społeczno-gospodarczego – przedstawiciele firm i instytucji prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z danym kierunkiem studiów. Rady mają charakter opiniodawczo-doradczy, a ich zadaniem jest udział w kształtowaniu koncepcji kształcenia na kierunku studiów, w szczególności poprzez wskazywanie pożądanych umiejętności i kompetencji absolwentów oraz wskazywanie pożądanych zmian w celu doskonalenia programu i procesu kształcenia.

We współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, władze, pracownicy i studenci poszczególnych katedr realizują wiele projektów i przedsięwzięć.  Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej – seminaria i konferencje poświęcone ewaluacji i innowacji w edukacji oraz projekty na rzecz różnych osób i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym, Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Informatyki – spotkania z politykami i samorządowcami oraz badania opinii społecznej, Katedra Finansów Rachunkowści i Logistyki – przedsięwzięcia zmierzające do popularyzowania wiedzy ekonomicznej. Mimo, że rodzaj i cele szczegółowe współpracy są różne – w zależności od specyfiki danego kierunku studiów to jednak nadrzędnym celem podejmowanych wspólnie projektów i przedsięwzięć jest niewątpliwie budowanie kapitału ludzkiego w podregionie konińskim.


Instytucje współpracujące

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Filologia

Finanse i rachunkowość Logistyka

Pedagogika

Praca socjalna

Budownictwo, Energetyka, Inżynieria środowiska, Mechanika i budowa maszyn
 • Impexmetal SA Huta Aluminium Konin
 • Przedsiębiorstwo przerobu metali „DOMET”
 • Gebhardt Stahl Polska Sp. z.o.o, Modła Królewska
 • Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów” S.A.
 • Kopalnia Węgla Brunatnego KONIN w Kleczewie S.A.
 • VKF Spork Heine Renzel sp. z o. o.
 • Elektrobudowa SA Odział Spółki Rynek Dystrybucji Energii
 • Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe
 • Firma Usługi Ślusarskie Piotr Hodlik, Kramsk
 • FRANSPOL Sp. z o. o.
 • NUVARRO Sp. z o. o.
 • Miejski Zakład Komunikacji w Koninie
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 • Konińska Wytwórnia Prefabrykatów
 • POZ BRUK Sp. z o. o.
 • Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA
 • Mostostal Słupca Spółka z ograniczona odpowiedzialnością  spółka jawna
 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych, Jakub  Wawrzyniak
 • Konińskie Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka Akcyjna  Tadeusz Wawrzyniak
 • Zakład Usługowy Budownictwa Wiejskiego Tadeusz  Wawrzyniak
 • Energoinwest Serwis Sp z o.o.
 • Energa-Operator SA
 • USŁUGI ŚLUSARSKIE-CUT STEEL
 • Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
 • REMAL Sp. z o.o.
 • PKS Konin
 • Molewski Sp. z o.o.
 • GRUPA KON-PLAST Sp. z.o.o. Sp. k
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki