WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
                       
Baner 3


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Środa, 20 września 2017

Relacje z otoczeniem

W celu jak najlepszego powiązania procesu i efektów kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów z potrzebami rozwojowymi podregionu konińskiego, a przede wszystkim z potrzebami pracodawców, Wydział Społeczno-Ekonomiczny nawiązuje i utrzymuje kontakty z wieloma podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego.
 
Wyrazem bliskiej współpracy z otoczeniem są w szczególności rady programowe funkcjonujące na poszczególnych kierunkach studiów. W ich skład wchodzą, obok nauczycieli akademickich, studentów i absolwentów osoby reprezentujące różne sfery życia społeczno-gospodarczego – przedstawiciele firm i instytucji prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z danym kierunkiem studiów. Rady mają charakter opiniodawczo-doradczy, a ich zadaniem jest udział w kształtowaniu koncepcji kształcenia na kierunku studiów, w szczególności poprzez wskazywanie pożądanych umiejętności i kompetencji absolwentów oraz wskazywanie pożądanych zmian w celu doskonalenia programu i procesu kształcenia.

We współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, władze, pracownicy i studenci poszczególnych katedr realizują wiele projektów i przedsięwzięć.  Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej – seminaria i konferencje poświęcone ewaluacji i innowacji w edukacji oraz projekty na rzecz różnych osób i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym, Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego – spotkania z politykami i samorządowcami oraz badania opinii społecznej, Katedra Zarządzania i Logistyki – przedsięwzięcia zmierzające do popularyzowania wiedzy ekonomicznej. Mimo, że rodzaj i cele szczegółowe współpracy są różne – w zależności od specyfiki danego kierunku studiów to jednak nadrzędnym celem podejmowanych wspólnie projektów i przedsięwzięć jest niewątpliwie budowanie kapitału ludzkiego w podregionie konińskim.


Instytucje współpracujące

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Filologia

Finanse i rachunkowość Logistyka

Pedagogika

Praca socjalna

Zarządzanie

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i Budowa Maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne Zarządzanie
kierunki