WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Baner nowe kierunki 2019


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Środa, 17 lipca 2019

Władze wydziału

Wydziałem kieruje dziekan, który jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników wydziału. W świetle zapisów Statutu PWSZ w Koninie dziekan reprezentuje wydział na zewnątrz, sprawuje nadzór nad działalnością wydziałowych jednostek organizacyjnych, podejmuje działania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wydziału oraz odpowiada za pracę wydziału przed organami uczelni. Swoje zadania dziekan wykonuje z pomocą prodziekana, który zajmuje się w szczególności sprawami studenckimi, organizacją praktyk zawodowych oraz rekrutacją na studia.
 
Organem kolegialnym jest rada wydziału. W jej skład, oprócz dziekana, prodziekana i kierowników wydziałowych jednostek organizacyjnych, wchodzą przedstawiciele nauczycieli akademickich oraz studentów i pracowników administracji. Do kompetencji rady należy m.in.: uchwalanie strategii rozwoju wydziału, programów kształcenia dla prowadzonych kierunków studiów, dokonywanie systematycznej oceny procesu kształcenia, przedkładanie Senatowi PWSZ w Koninie wniosków dotyczących kierunków studiów i specjalności oraz podejmowanie uchwał w sprawach wymagających opinii społeczności wydziału. Prace doradcze i opiniodawcze na wydziale są prowadzone w ramach czterech komisji wydziałowych.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki