WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
na strone głowną


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Sobota, 23 czerwca 2018

Katedra Filologii

Katedra Filologii prowadzi studia licencjackie i magisterskie na kierunku „filologia” (angielska i germańska). W ramach Katedry funkcjonuje Zakład Praktycznej Nauki Języków Obcych, który koordynuje lektoraty w całej Uczelni. Siedzibą Katedry jest budynek przy ulicy Przyjaźni 1.
 
W roku akademickim 2012/2013 na kierunku „filologia” studiowało łącznie 300 osób, w tym 237 na „filologii angielskiej” i 63 na „filologii germańskiej” (studia stacjonarne). Studenci Katedry Filologii są współorganizatorami szeregu imprez, których celem jest popularyzowanie kształcenia językowego, m.in.: konkursu tłumaczeniowego, konkursu krajoznawczego, konkursu teatralnego itp.
 
W roku akademickim 2012/2013 kadrę dydaktyczną Katedry stanowiło 25 pracowników dydaktycznych, w tym 3 profesorów i doktorów habilitowanych, 11 doktorów i 11 magistrów. Ponadto z Katedrą współpracowało, i nadal współpracuje, szereg osób z wieloletnim doświadczeniem w zakresie praktycznego nauczania języka angielskiego i niemieckiego, tłumacze przysięgli oraz nauczyciele doskonale orientujący się w teoretycznych i praktycznych aspektach gramatyki i fonetyki języka. Pracownicy Katedry poszerzają swoje kwalifikacje zawodowe i naukowe. Wielu z nich pracuje nad doktoratami i habilitacjami. Ich działalność naukowa jest udokumentowana w wystąpieniach podczas krajowych i zagranicznych konferencji naukowych oraz w licznych publikacjach.
 
Katedra Filologii organizuje ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje dotyczące dydaktyki fonetyki języków obcych (we współpracy z PWSZ w Płocku), autonomii ucznia w nauce języka obcego (we współpracy z UAM w Kaliszu), rozwijania sprawności mówienia (we współpracy z UAM w Kaliszu) oraz badań nad uczeniem się i nauczaniem języka angielskiego (wraz z IATEFL Research SIG i UAM w Kaliszu).
 
Kierownik Katedry Filologii
dr Anna Stolarczyk-Gembiak
  • Kierownik Zakładu Praktycznej Nauki Języków Obcych - mgr Beata Łazarska
tel. 63-249-72-40
e-mail: filologia@konin.edu.pl
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin

KLIKNIJ TUTAJ I ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki