WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Niedziela, 22 września 2019

Wychowanie fizyczne

Specjalności:
  • odnowa biologiczna
  • gimnastyka korekcyjna
  • trener personalny
  • wychowanie fizyczne ze specjalizacją instruktorską w: piłce ręcznej, piłce siatkowej, piłce nożnej,  koszykówce, pływaniu lub lekkiej atletyce
 
Absolwent, oprócz praktycznych umiejętności niezbędnych do realizowania programu wychowania fizycznego, uzyskuje odpowiedni poziom sprawności fizycznej i przygotowanie do uczestnictwa w kulturze fizycznej przez całe życie. Zdobywa również wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i nauk o kulturze fizycznej oraz kwalifikacje umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm, a także środkami społecznymi na osobowość w celu przygotowania wychowanków do dbałości o zdrowie, sprawność i budowę własnego ciała po zakończeniu edukacji. Jest kreatywny i skłonny do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności.
Trzyletnie studia licencjackie przygotowują do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewolucji aktywności fizycznej służącej zdrowiu oraz wypoczynkowi.
Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. W zakresie gimnastyki korekcyjnej pozna metody oceny, etiologię i podstawowe zasady korekcji wad postawy, zasady postępowania wobec osób z wadami postawy, działania profilaktyczne w kształtowaniu właściwej postawy ciała.
            Absolwent wychowania fizycznego ze specjalizacją instruktorską będzie przygotowany jako nauczyciel wychowania fizycznego, który oprócz praktycznych umiejętności niezbędnych do realizowania programu nauczania wychowania fizycznego, uzyska odpowiedni poziom sprawności fizycznej i przygotowania do uczestnictwa w kulturze fizycznej przez całe życie, posiadać będzie również wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych oraz nauk  z teorii sportu. Po zakończeniu procesu kształcenia i uzyskaniu pozytywnej oceny z teoretycznej i praktycznej jego części otrzyma tytuł instruktora wybranej dyscypliny sportowej uprawniający do samodzielnego prowadzenia sportowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz samodzielnego prowadzenia zespołu sportowego. Ponadto współczesny instruktor sportu to osoba mająca wiedzę nie tylko w zakresie danej dyscypliny sportowej, ale także wiedzę na temat kierowania oraz samodzielnego planowania i realizacji zajęć w oparciu o osiągnięcia nauki i praktyki, prowadzenia zajęć w dostosowaniu do rytmu rozwojowego dzieci i młodzieży. Jest osobą która zapewnia uczestnikom bezpieczeństwo, bazę sportową, możliwość wysokiego poziomu ćwiczeń oraz osobą ponoszącą odpowiedzialność za podopiecznych.

Czas trwania studiów: 3 lataKierunek "wychowanie fizyczne" - cykl 2017-2020

Kierunek "wychowanie fizyczne" - cykl 2018-2021

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki