WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Baner III nabór


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Niedziela, 21 października 2018

Umowy międzynarodowe

BRIAŃSKI UNIWERSYTET PAŃSTWOWY, ROSJA

W dniu 30 września 2003 roku pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie i Briańskim Uniwersytetem Państwowym im. I.G. Pietrowskiego w Rosji zostało zawarte porozumienie o wzajemnej współpracy. 
 
Rektorzy uznają za celowe między innymi:
  • wymianę doświadczeń w kierowaniu Uczelniami i doskonaleniu procesu dydaktycznego,
  • wzajemną pomoc w pozyskiwaniu materiałów dydaktycznych, a szczególnie do nauki języka polskiego i rosyjskiego,
  • doskonalenie nauczycieli,
  • upowszechnienie wybranych publikacji i wydawnictw,
  • tworzenie warunków do wymiany naukowej i turystycznej studentów i nauczycieli,
  • działania dla podnoszenia poziomu wiedzy społecznej i ekonomicznej młodzieży oraz pobudzania ich przedsiębiorczości.


MEDITERRANEAN UNIVERSITY W FAMAGUSTA, CYPR

Władze Mediterranean University w Famagusta, Cypr oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w marcu 2010 r. podpisły porozumienie o współpracy w dziedzinie nauk politycznych w wyniku czego uczelnie w najbliższych latach będą realizowały:
  • wspólne badania w dziedzinie wspólnych zainteresowań,
  • wzajemne wizyty wykładowców w celu prowadzenia zajęć, studiowania i wymiany naukowych doświadczeń,
  • uczestnictwo w naukowych konferencjach, sympozjach i seminariach na zaproszenie strony, która organizuje spotkanie,
  • wymiana doświadczeń i informacji o programie, metodologii nauczania i technik stosowanych w procesie dydaktycznym,
  • wymiana naukowych publikacji,
  • wspieranie studentów i studenckich organizacji w obszarze naukowych i kulturowych wymian,
  • wymiana członków wydziału,
  • wymiana studentów studiów I i II stopnia z uznaniem punktów ECTS,
  • podwójne dyplomy (dla studiów I stopnia, 2+2 lub inne),
  • szkoły letnie,


UNIWERSYTET DE CORUÑA, HISZPANIA

W dniu 4 kwietnia 2012 r. podpisana została umowa międzynarodowa pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie i Universidade de Coruña z Hiszpanii. 
 
Sygnowana przez Rektorów umowa ma na celu:
  • promowanie wymiany społeczności obu uczelni,
  • wymianę doświadczeń na płaszczyźnie nauczania, badań naukowych i szeroko rozumianej kultury,
  • wymianę studentów, kadry dydaktycznej i naukowej,
  • udział w projektach i programach badawczych przyczyniających się do rozwoju obu uczelni,
  • wymianę pozycji książkowych, publikacji i badań oraz materiałów nauczania,
  • współpraca przy innych projektach i działaniach zgodnych z celami niniejszej umowy, w ramach możliwości każdej ze stron.

PANEVEZYS COLLEGE, LITWA

15 kwietnia 2013 roku Prof. Mirosław Pawlak, Rektor PWSZ w Koninie oraz Egidijus Žukauskas, Rektor Panevezys College z Litwy podpisali umowę międzynarodową.
Umowa dotyczy:
  • organizacji studiów, badań, projektów oraz imprez kulturalnych i edukacyjnych,
  • przygotowywania nowych oraz aktualizacji starych programów nauczania,
  • organizacji konferencji naukowych.

UNIWERSYTET NARODOWY IM. JURIJA FEDKOWICZA W CZERNIOWCACH

18 czerwca 2013 roku podpisano umowę o współpracy międzynarodowej pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie i Uniwersytetem Narodowym im. Jurija Fedkowicza w Czerniowcach na Ukrainie.

Celem współpracy jest podejmowanie zadań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia, a w szczególności doskonalenia programów i efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz doskonalenia procesu dydaktycznego.
W ramach współpracy planowana jest organizacja m.in takich przedsięwzięć jak:
  • wymiana semestralna lub roczna studentów,
  • organizowanie warsztatów dydaktyczno-naukowych dla studentów (szkoły letnie, praktyki zawodowe),
  • wymiana krótkoterminowa nauczycieli akademickich,
  • udział w projektach i programach badawczych przyczyniających się do rozwoju obu uczelni,
  • rozwój wspólnych programów studiów,
  • wymiana pozycji książkowych, publikacji i badań oraz materiałów dydaktycznych,
  • współorganizowanie i współuczestnictwo w konferencjach naukowych,
  • wymiana doświadczeń w kierowaniu Uczelniami i doskonaleniu procesu dydaktycznego.

Zapraszamy na stronę internetową ukraińskiej uczelni: http://www.chnu.cv.ua/index.php?page=ua


MATEJ BEL UNIWERSYTET W BAŃSKIEJ BYSTRZYCY, SŁOWACJA

W dniu 7 lipca 2015 r. podpisana została umowa międzynarodowa pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie i Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.
 
Sygnowana przez Rektorów umowa obejmuje:
  • gościnne wykłady i prelekcje w ramach wzajemnie uzgodnionych tematów,
  • wymianę pracowników naukowych w ramach programów badawczych i dydaktycznych,
  • wymianę studentów w ramach programów badawczych i dydaktycznych,
  • prowadzenie wspólnych badań i działalności dydaktycznej,
  • wymianę informacji na temat seminariów, spotkań naukowych, warsztatów,
  • wymianę opracowań dydaktycznych i naukowych (m.in. artykułów, publikacji).

THE UNIVERSITY OF CATANIA, WŁOCHY

W dniu 26 czerwca 2017 r. Rektorzy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie i Uniwersytetu w Katanii podpisali umowę międzynarodową.
Ma ona na celu promowanie działań naukowych oraz badań w zakresie wspólnych zainteresowań obu stron. Sygnowana przez Rektorów umowa obejmuje:
  • wspólne projekty dydaktyczne i naukowe,
  • wspólne kursy szkoleniowe,
  • wymianę studentów, wykładowców, doktorantów,
  • wspólną organizację seminariów, spotkań i warsztatów naukowych,
  • wzajemne wykorzystywanie środków badawczych,
  • wspólne publikacje naukowe, wymianę informacji, publikacji i czasopism naukowych.Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki