WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Baner nowe kierunki 2019


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 22 lipca 2019

Kosmetologia

Specjalności:
 • kosmetologia i organizacja usług kosmetycznych
 • kosmetologia i technologia kosmetyków

Zgodna z opisem (koncepcją) zawodu KOSMETOLOG /223912/ wg Krajowego Standardu Kwalifikacji Zawodowych (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy). Kosmetolog to specjalista zajmujący się poprawianiem i przywracaniem uro­dy. Zajmuje się profilaktyką, która ma na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej, a także problemami dotyczącymi zmian skórnych, które szczególnie niekorzystnie wpływają na wygląd zewnętrzny (wg Krajowego Standardu Kwalifikacji Zawodowych, KOSMETOLOG /223912/, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy).
Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług, współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo oraz systematycznego doskonalenia zawodowego.
Absolwent podczas studiów zdobywa umiejętności posługiwania się wiedzą objętą programem studiów, w tym – ogólną z zakresu nauk humanistycznych i nauk o zdrowiu oraz szczegółową z zakresu kosmetologii.
W szczególności jest przygotowywany do realizacji następujących działań oraz wykorzystywania w praktyce zawodowej poniższych kompetencji (realizacji zadań):
 • posługiwania się terminologią stosowaną w kosmetyce i kosmetologii;
 • planowania rodzajów zabiegów kosmetycznych i stosowania kosmetyków zgodnie
  z rozpoznaniem;
 • wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej
  z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
 • prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania;
 • obsługiwania aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce;
 • sporządzania i stosowania preparatów niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych;
 • określania wpływu preparatów kosmetycznych na skórę i organizm człowieka;
 • rozpoznawania i charakteryzowania rodzaju skóry;
 • diagnozowania stanu skóry oraz przydatków skórnych;
 • prowadzenia ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo;
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska;
 • organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
 • posługiwania się językiem obcym (słownictwo ogólne oraz terminologia stosowana w naukach o zdrowiu) w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych;
 • wykorzystywania informacji o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii;
 • czerpania z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;
 • wykonywania zawodu ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • respektowania przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej i wykonywanych zadań zawodowych;
 • prowadzenia działalności gospodarczej;
 • organizowania, wyposażania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.
Absolwent może podejmować pracę w gabinetach kosmetycznych, ośrodkach odnowy biologicznej, centrach Spa & Wellness, gabinetach dermatologicznych (w charakterze współpracownika lekarza-dermatologa w zakresie pielęgnacji skóry), w ośrodkach badań aplikacyjnych produktów kosmetycznych, firmach produkujących kosmetyki, w szkolnictwie kosmetycznym (pod warunkiem posiadania uprawnień pedagogicznych w rozumieniu przepisów oświatowych), w organizacjach zajmujących się promocją zdrowia i urody.
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „kosmetologia” posiada uprawnienia oraz wiedzę umożliwiającą podjęcie studiów drugiego stopnia.
 
Czas trwania studiów: 3 lata


Kierunek "kosmetologia" - cykl 2016-2019
Kierunek "kosmetologia" - cykl 2017-2020

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki