WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Baner nowe kierunki 2019


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Środa, 17 lipca 2019

Turystyka i rekreacja

Specjalności:
  • menedżer turystyki i rekreacji
  • obsługa ruchu turystycznego
  • rekreacja ruchowa
  • turystyka uzdrowiskowa
  • turystyka i rekreacja z językiem obcym
Absolwent kierunku turystyka i rekreacja zdobywa wiedzę przyrodniczą – dającą podstawy zrozumienia relacji zachodzących między człowiekiem a środowiskiem; humanistyczną – pozwalającą zrozumieć związki i procesy społeczne znajdujące odzwierciedlenie w turystyce i rekreacji; ekonomiczną oraz organizacyjno-prawną – umożliwiającą ocenę oraz świadome i optymalne wykorzystanie mechanizmów gospodarki rynkowej do sterowania i zarządzania podmiotami gospodarczymi działającymi na rynku turystycznym. Absolwenci przygotowani są do pracy w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych oraz w samorządach terytorialnych. Absolwent ma kwalifikacje animatora rekreacji, wypoczynku i zagospodarowania czasu wolnego. Jest kreatywny i skłonny do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności.
Absolwent specjalności turystyka uzdrowiskowa będzie przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w sektorze turystyki uzdrowiskowej, a także do pełnienia funkcji operacyjnych i kierowniczych w obiektach uzdrowiskowych, SPA i wellness. Będzie także przygotowany do programowania zajęć rekreacyjnych dla osób przebywających w uzdrowiskach, ośrodkach odnowy biologicznej itp.
Podstawowym celem kształcenia menedżera turystyki i rekreacji jest przekazanie studentowi interdyscyplinarnej wiedzy o współczesnej turystyce i rekreacji, specjalistycznej wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania, w tym z zakresu nowoczesnych technologii obsługi stosowanych w firmach turystycznych i rekreacyjnych. Studenci w toku kształcenia nabędą umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem firmy, uzyskają wiedzę i umiejętności do prowadzenia własnych firm oraz do zarządzania tego typu firmami.
Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi kierunku na podejmowanie pracy w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach non-profit itp., które w zakresie swoich działań obejmują problematykę sektora turystyki i rekreacji,  w szczególności zaś turystyki uzdrowiskowej.
Dla studentów pierwszego i drugiego roku organizowane są ćwiczenia terenowe. Zajęcia te w sposób praktyczny uzupełniają treści programowe realizowane podczas wykładów  i ćwiczeń.

Czas trwania studiów: 3 lataKierunek "turystyka i rekreacja" - cykl 2012-2015

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki