WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Baner nowe kierunki 2019


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Sobota, 24 sierpnia 2019

Oferta dydaktyczna Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia - studia stacjonarne

       Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie posiada 16-letnie doświadczenie związane z kształceniem studentów na kierunkach związanych z procesem świadomej odpowiedzialności za wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka oraz stan środowiska przyrodniczego.

       Misją Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia jest kształcenie studentów na rzecz subregionu konińskiego i współdziałania ze społeczeństwem dla podniesienia jego jakości życia. Wydział realizuje swoją misję jako wspólnota nauczycieli akademickich, studentów, pracowników administracyjnych, absolwentów oraz interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

       Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia oferuje studia licencjackie stanowiące jednocześnie pierwszy stopień studiów wyższych. W strukturze Wydziału działają dwie katedry: Katedra Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii oraz Katedra Dietetyki i Kosmetologii, w których na pięciu kierunkach: wychowanie fizyczne, fizjoterapia, dietetyka, kosmetologia oraz pielęgniarstwo kształci się studentów w systemie studiów stacjonarnych. Prowadzone kierunki kształcenia dają możliwość zdobywania zawodu oraz podstawy do dalszego kształcenia. Ukończenie studiów na Wydziale i zdobycie dyplomu umożliwia kontynuowanie studiów na poziomie magisterskim lub podjęcie stosownej pracy.

       Na Wydziale zatrudnieni są nauczyciele akademiccy zapewniający na wysokim poziomie proces dydaktyczny. Są nauczycielami posiadającymi duże doświadczenie zawodowe, którzy gwarantują nauczanie prowadzonych przedmiotów na dobrym akademickim poziomie.
      
       Ofertę studiów na Wydziale kierujemy do absolwentów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych. Jedynym kryterium decydującym o przyjęciu na studia jest miejsce kandydata na liście rankingowej, ułożonej w oparciu o uzyskaną przez niego liczbę punktów. Jako studia bezpłatne, dają możliwość studiowania osobom bez względu na stan zamożności. Dzięki kształceniu blisko miejsca zamieszkania Wydział umożliwia realizację ambicji edukacyjnych także tym, dla których duże ośrodki akademickie są z różnych powodów niedostępne. Studiujący na Wydziale mają dostęp do nowoczesnej bazy sportowej spełniającej najwyższą jakość dla tego typu obiektów. Wydział jest miejscem do studiowania pozwalającym rozwijać swoje talenty, realizować pasje oraz przygotowującym do udanego startu zawodowego. Każdy student może realizować własne zainteresowania poprzez działalność w wielu sekcjach sportowych Uczelnianego klubu AZS oraz organizacjach studenckich.
Ważnym ogniwem w procesie kształcenia jest udział studentów w życiu społeczności lokalnej, działalności sportowo-rekreacyjnej na terenie Konina i subregionu konińskiego. Studenci i nauczyciele uczestniczą w przygotowaniu i przeprowadzeniu wielu imprez środowiska lokalnego.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki