WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Piątek, 20 września 2019

Skład osobowy Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia

Ocenę jakości kształcenia w PWSZ w Koninie na poziomie Uczelni i wydziałów przeprowadzają komisje ds. oceny jakości kształcenia, natomiast na poziomie kierunku studiów - kierunkowe zespoły ds. oceny jakości kształcenia.
 
Na poziomie Uczelni w skład Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia wchodzą: przewodniczący – nauczyciel akademicki; członkowie – pracownicy dydaktyczni kierujący pracami wydziałowych komisji ds. oceny jakości kształcenia, pracownik centrum rekrutacji i karier, przedstawiciel Samorządu Studenckiego, przedstawiciel słuchaczy studiów podyplomowych, przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych i w miarę możliwości przedstawiciel absolwentów (ogółem n osób).
Uchwała Nr 304/VI/I/2019 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019.
Uchwała Nr 287/VI/XI/2018 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019.
Uchwała Nr 248/VI/VI/2018 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019.

Skład osobowy Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia:

Przewodnicząca – prof. nadzw. dr hab. Kinga Przybyszewska – nauczyciel akademicki Wydziału Społeczno-Technicznego;
Członkowie:
 1. mgr Elżbieta Wilińska-Hajewska – Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości   Kształcenia na Wydziale Filologicznym;
 2. dr Edyta Bielik – Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości   Kształcenia na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia;
 3. dr Anna Waligórska-Kotfas – Przewodnicząca Wydziałowej Komisji  ds.  Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Społeczno-Technicznym;
 4. mgr Sylwia Malczyk – Centrum Spraw Studenckich i Karier oraz przedstawiciel absolwentów;
 5. mgr Anna Kotarska – Centrum Spraw Studenckich i Karier;
 6. mgr Marcin Woźniak – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych;
 7. Karolina Ziemniarska-Pielska – przedstawiciel słuchaczy studiów podyplomowych;
 8. Damian Jabłonowski – przedstawiciel Samorządu Studenckiego.
Nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem systemu zapewnienia jakości kształcenia w Uczelni sprawuje Rektor, natomiast na wydziale – Dziekan, który  kontroluje realizację procesu dydaktycznego na wydziale.

Uchwała Nr 182/VI/X/2017 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia składu osobowego Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019.
Uchwała Nr 181/VI/X/2017 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie odwołania Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019.
Zarządzenie Nr 106/2017 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie odwołania  Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019,

 

Uczelniane akty prawne powołujące Rektorską Komisję ds. Jakości Kształcenia, które utraciły moc:
 1. Zarządzenie Nr 120/2015 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 15 października 2015 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019,
 2. Zarządzenie Nr 21/2016 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019;
 3. Zarządzenie Nr 101/2013 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające skład osobowy Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia;
 4. Zarządzenie Nr 36/2013 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 4 czerwca 2013 r. zmieniające skład osobowy Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia;
 5. Zarządzenie Nr 6/2013 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 5 lutego 2013 r. zmieniające skład osobowy Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia;
 6. Zarządzenie Nr 71/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia składu osobowego Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Uczelniane akty prawne powołujące Uczelniany Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia, które utraciły moc:
 1. Uchwała Nr 22/VI/X/2015 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia składu osobowego Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019;
 2. Uchwała Nr 110/VI/X/2016 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019;
 3. Uchwała Nr 233/V/IV/2014 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia składu osobowego Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia;
 4. Uchwała Nr 142/V/II/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 26 lutego 2013 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia  składu osobowego Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia;
 5. Uchwała Nr 92/V/XI/2012 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 6 listopada 2012 r.  w sprawie zmiany składu osobowego Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia;
 6. Uchwała Nr 89/V/X/2012 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 3 października 2012 r.  w sprawie określenia składu osobowego Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki