WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
języki obce w mediach i biznesie baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 17 grudnia 2018

Wychowanie fizyczne

Specjalności:
  • wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną
  • wychowanie fizyczne ze specjalizacją instruktorską w piłce ręcznej, piłce siatkowej, piłce nożnej,  koszykówce, pływaniu lub lekkiej atletyce
  • trener personalny NOWOŚĆ
  • wychowanie fizyczne w służbach mundurowych NOWOŚĆ
Absolwent, oprócz praktycznych umiejętności niezbędnych do realizowania programu wychowania fizycznego, uzyskuje odpowiedni poziom sprawności fizycznej i przygotowanie do uczestnictwa w kulturze fizycznej przez całe życie. Zdobywa również wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i nauk o kulturze fizycznej oraz kwalifikacje umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm, a także środkami społecznymi na osobowość w celu przygotowania wychowanków do dbałości o zdrowie, sprawność i budowę własnego ciała po zakończeniu edukacji. Jest kreatywny i skłonny do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności.
Trzyletnie studia licencjackie przygotowują do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewolucji aktywności fizycznej służącej zdrowiu oraz wypoczynkowi.
Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. W zakresie gimnastyki korekcyjnej pozna metody oceny, etiologię i podstawowe zasady korekcji wad postawy, zasady postępowania wobec osób z wadami postawy, działania profilaktyczne w kształtowaniu właściwej postawy ciała.
Zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez Polski Związek Sportowy mogą prowadzić wyłącznie osoby posiadające tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu. W związku z tym absolwent wychowania fizycznego ze specjalizacją instruktorską będzie przygotowany jako nauczyciel wychowania fizycznego, który oprócz praktycznych umiejętności niezbędnych do realizowania programu nauczania wychowania fizycznego, uzyska odpowiedni poziom sprawności fizycznej i przygotowania do uczestnictwa w kulturze fizycznej przez całe życie, posiadać będzie również wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych oraz nauk z teorii sportu. Absolwent będzie posiadał kwalifikacje umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość w celu przygotowania wychowanków do dbałości o zdrowie, sprawność i budowę własnego ciała po zakończeniu edukacji. Po zakończeniu procesu kształcenia i uzyskaniu pozytywnej oceny z teoretycznej i praktycznej jego części otrzyma tytuł instruktora wybranej dyscypliny sportowej uprawniający do samodzielnego prowadzenia sportowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz samodzielnego prowadzenia zespołu sportowego. Ponadto współczesny instruktor sportu to osoba mająca wiedzę nie tylko w zakresie danej dyscypliny sportowej, ale także wiedzę na temat kierowania oraz samodzielnego planowania i realizacji zajęć w oparciu o osiągnięcia nauki i praktyki, prowadzenia zajęć w dostosowaniu do rytmu rozwojowego dzieci i młodzieży. Jest osobą która zapewnia uczestnikom bezpieczeństwo, bazę sportową, możliwość wysokiego poziomu ćwiczeń oraz osobą ponoszącą odpowiedzialność za podopiecznych.

Czas trwania studiów: 3 lata

Kierunek "wychowanie fizyczne" - cykl 2013-2016
Uchwała w sprawie efektów kształcenia
Efekty kształcenia
Plan studiów

Kierunek "wychowanie fizyczne" - cykl 2014-2017
Plan studiów

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki