WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
języki obce w mediach i biznesie baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Wtorek, 13 listopada 2018

Terminy egzaminów dyplomowych

Dodatkowy termin egzaminów dyplomowych dla osób, które złożyły prace dyplomowe do końca czerwca 2018 -zostal ustalony na wtorek 07.08.2018 r.


Informacje dla kończących studia

Praca dyplomowa i procedura antyplagiatowa

Informacje dotyczące zasad przygotowania pracy dyplomowej:
(§ 39 - 48 Regulaminu studiów PWSZ w Koninie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 137/VI/III/2017 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie)


Procedura antyplagiatowa:


Terminy składania prac dyplomowych: (Uchwała Nr 22/2017 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie z dnia 21.11.2017 r. w sprawie zaopiniowania zalecanych terminów składania prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2017/2018 w kontekście procedury antyplagiatowej)

Dokumenty do pobrania

Egzamin dyplomowy

 
Student przystępujący do egzaminu dyplomowego:

 1. Losuje jedno pytanie z zestawu zagadnień podstawowych i kierunkowych oraz jedno przypisane do wybranej przez studenta   specjalności:
 
kierunek: Fianse i rachunkowość:
kierunek: Logistyka:

2. Trzecie pytanie pochodzi od recenzenta pracy.
3. Czwarte pytanie dotyczy zdobytych przez studenta kompetencji społecznych zaprezentowanych w portfolio.


Portfolio studenta
 
Uchwałą Nr 18/VI/X/2015 Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie wprowadził  obowiązek opracowywania portfolio przez studentów Uczelni.
W portfolio powinny zostać zaprezentowane najważniejsze osiągnięcia studenta, a w szczególności podejmowane w trakcie studiów inicjatywy i działania, które pozwoliły zdobyć kompetencje społeczne pożądane po ukończeniu danego kierunku studiów.
 
Student ostatniego roku studiów składa portfolio wraz z pracą dyplomową we właściwej jednostce organizacyjnej WST w wersji papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna portfolio zawiera odpowiednik wersji papierowej w formacie PDF i zapisany na odrębnej płycie CD lub DVD. Do portfolio student dołącza pismo przewodnie informujące o zdobytych w okresie studiów kompetencjach społecznych. Wersja papierowa portfolio jest przedkładana członkom komisji egzaminu dyplomowego, a po zakończeniu egzaminu dyplomowego – zwracana studentowi. Pytanie dotyczące zdobytych przez studenta kompetencji społecznych zaprezentowanych w portfolio stanowi dodatkowe pytanie zadawane przez komisję podczas egzaminu dyplomowego. Portfolio studenta w wersji elektronicznej jako dokument potwierdzający osiągnięte kompetencje społeczne, jest przekazywane do akt osobowych znajdujących się w dziekanacie WST.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki