WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Wtorek, 24 września 2019

Terminy egzaminów dyplomowych


Hamronogramy egzaminów dyplomowych:

23.06.2019 - g.8.30, s.5b - LOG SN, promotor dr Szymon Zimniewicz
23.06.2019 - g.12.00, s.315 - FIR SN, promotor dr Magdalena Bartczak
23.06.2019 - g.12.00, s.5b - LOG SN, promotor dr Anna Lewandowska-Ciszek
23.06.2019 - g.15.00, s.315 - FIR SN, promotor dr Rebert Piechota
23.06.2019 - g.15.00, s.5b - LOG SN, promotor dr Stanisław Ejdys

24.06.2019 - g.8.00, s.5b - LOG SS, promotor dr Stanisław Ejdys
24.06.2019 - g.9.00, s.315 - FIR SS, promotor prof. nadzw. dr hab. Mirosław Hamrol
24.06.2019 - g.10.30, s.5b - LOG SS, promotor dr Waldemar Gulczyński
24.06.2019 - g.12.00, s.315 - FIR SS, promotor dr Dariusz Stronka
24.06.2019 - g.13.00, s.5b - LOG SS, promotor dr Robert Rogaczewski
24.06.2019 - g.15.00, s.315 - FIR SN, promotor prof. nadzw. dr hab. Mirosław Hamrol
24.06.2019 - g.15.30, s.5b - LOG SS, promotor dr Anna Lewandowska-Ciszek

25.06.2019 - g.8.30, s.315 - FIR SS, promotor dr Hanna Krajewska
25.06.2019 - g.11.00, s.315 - FIR SS, promotor prof. nadzw. dr hab. Janusz Śmigielski

Informacje dla kończących studia

Praca dyplomowa i procedura antyplagiatowa

Informacje dotyczące zasad przygotowania pracy dyplomowej:
(§ 39 - 48 Regulaminu studiów PWSZ w Koninie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 137/VI/III/2017 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie)


Procedura antyplagiatowa:


Terminy składania prac dyplomowych: (Uchwała Nr 76/2018 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie z dnia 4.12.2018 r. w sprawie zaopiniowania terminów składania prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2018/2019 w kontekście procedury antyplagiatowej)

Egzamin dyplomowy

 
Student przystępujący do egzaminu dyplomowego:

 1. Losuje jedno pytanie z zestawu zagadnień podstawowych i kierunkowych oraz jedno przypisane do wybranej przez studenta   specjalności:
 
kierunek: Fianse i rachunkowość:
kierunek: Logistyka:

2. Trzecie pytanie pochodzi od recenzenta pracy.
3. Czwarte pytanie dotyczy zdobytych przez studenta kompetencji społecznych zaprezentowanych w portfolio.


Portfolio studenta
 
Uchwałą Nr 18/VI/X/2015 Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie wprowadził  obowiązek opracowywania portfolio przez studentów Uczelni.
W portfolio powinny zostać zaprezentowane najważniejsze osiągnięcia studenta, a w szczególności podejmowane w trakcie studiów inicjatywy i działania, które pozwoliły zdobyć kompetencje społeczne pożądane po ukończeniu danego kierunku studiów.
 
Student ostatniego roku studiów składa portfolio wraz z pracą dyplomową we właściwej jednostce organizacyjnej WST w wersji papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna portfolio zawiera odpowiednik wersji papierowej w formacie PDF i zapisany na odrębnej płycie CD lub DVD. Do portfolio student dołącza pismo przewodnie informujące o zdobytych w okresie studiów kompetencjach społecznych. Wersja papierowa portfolio jest przedkładana członkom komisji egzaminu dyplomowego, a po zakończeniu egzaminu dyplomowego – zwracana studentowi. Pytanie dotyczące zdobytych przez studenta kompetencji społecznych zaprezentowanych w portfolio stanowi dodatkowe pytanie zadawane przez komisję podczas egzaminu dyplomowego. Portfolio studenta w wersji elektronicznej jako dokument potwierdzający osiągnięte kompetencje społeczne, jest przekazywane do akt osobowych znajdujących się w dziekanacie WST.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki