WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
                       
Baner 20-lecie


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Wtorek, 20 lutego 2018

Praktyki zawodowe


Praktyki dla kierunku LOGISTYKA  - po I roku studiów oraz po II roku studiów

 

- Ramowy program praktyki dla kierunku Logistyka
 

Praktyki dla kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - po I roku studiów oraz po II roku studiów

 

- Ramowy program praktyki dla kierunku Finanse i rachunkowość
OPIEKUNOWIE PRAKTYK:
 

W bieżacym roku akademickim opiekunami studenckich praktyk zawodowych  w Katedrze Zarządzania i Logistyki są:

- dla kierunku Zarządzanie i Finanse i rachunkowość  -  dr hab. Krzysztof Waliszewski - dyżur,

- dla kierunku Logistyka - dr Szymon Zimniewicz - dyżur.


Ze wszystkimi sprawami dotyczącymi praktyk należy zgłaszać się bezpośrednio do opiekuna praktyk.


Wszyscy studenci I oraz II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są do końca maja 2015 r. dostarczyć do opiekuna praktyk dokument (karta wstępna) - potwierdzający przyjęcie na praktykę zawodową przez Zakład pracy. Na podstawie tych danych opiekun sporządza umowę i wydaje studentowi dziennik praktyk. 

Szczegółowe informacje o formalnościach związanych z praktykami oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie Uczelnianego Biura Praktyk
 
Zwolnieni z obowiązku odbywania praktyki zawodowej mogą być zwolnieni studenci pracujący zawodowo (niezależnie od formy zatrudnienia) pod warunkiem, że zakres obowiązków pokrywa się z programem praktyki zawodowej na danej specjalności (§ 29 Regulaminu studiów PWSZ w Koninie, obowiązujący od 01.10.2012 r.).
Osoby te muszą zgłosić się do opiekuna praktyk po druk zaświadczenia i dziennik praktyk.
 
Po zakończonej praktyce studenci niezwłocznie są obowiązani dostarczyć opiekunowi praktyk dokumenty potwierdzające odbycie praktyki - patrz informacje tutaj 

 

Oferty praktyk dla studentów kierunków ekonomicznych

Oferty praktyk dla studentów:

1. APM NIERUCHOMOŚCI Ryszard Bartczak
LĄD 23, gm. Lądek, pow. słupecki
62-405 LĄD
NIP 667-112-54-53
tel. 692 600 878
 
Miejsce odbywania praktyk jak wyżej.
Maksymalnie 2 osoby.
 
Podstawowa działalność:   - usługi wyceny nieruchomości
                                       - doradztwo inwestycyjne
                                       - pośrednictwo


2. placówki POLOmarket w Koninie; osoby zainteresowane proszone są o kontakt z działem personalnym pod numerem telefonu 63-240-17-40 lub za pomocą poczty elektronicznej: malgorzata.luck@polomarket.pl

3. „ABITON” Marcin Kieszniewski ul. Malczewskiego 15, 62-510 Konin, przyjmie łącznie ok. 25 studentów na praktyki zawodowe
Kontakt:
Marcin Kieszniewski
Tel. 792 605 802
 
4. Urząd Statystyczny w Poznaniu oddział Koninie przyjmie w miesiącach czerwiec - wrzesień 2015 r. 6 studentów na praktyki zawodowe. Kontakt: ul. Poznańska 84, 62-510 KONIN, osoba do kontaktu: p. Maria Kapuścińska, tel.
63 249-94-05, m.kapuscinska@stat.gov.p
 
5. UNIQA TU S.A. Przedstawicielstwo w Koninie, ul. Żwirki i Wigury 23, 62-500 Konin, tel. 63 244 63 01 przyjmie na praktyki po 2 studentów w miesiącach lipiec i sierpień 2015 r.

6. Firma z branży finansowej eMPower Finanse przyjmie na praktykę chcące poznać doradztwo ubezpieczeniowe, oszczędnościowe i odszkodowawcze.
Kontakt: Konin, ul. Chopina 18 b, P. Bożena Lisewska tel. 60 435 150
e-mail: bozena.lisewska@empower.com.pl 

7. Firma KBR Plus Sp. z o.o. współpracująca z kancelarią biegłego rewidenta przyjmie na praktyki osoby chcące sprawdzić swoją dotychczasową wiedzę i zdobyć doświadczenia w zawodzie księgowej/księgowego w naszej firmie nie tylko z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych (firmy i osoby nie prowadzące działalności), ale także podatku dochodowego od osób prawnych, naliczania płac, obsługi ZUS, czy sprawozdawczości GUS.
kontakt:
Piotr Pęcherski
wiceprezes KBR Plus Sp.z o.o.
ul.ks.J.Popiełuszki 2, 62-510 Konin
tel./fax (063) 245-22-84
tel.kom. +48695024119


8. BZ WBK S.A. I Oddział w Koninie przyjmie łącznie 6 studentów na praktyki, po 2 w miesiącu lipiec, sierpień i wrzesień.
    BZ WBK S.A. II Oddział w Koninie przyjmie łącznie 3 studentów na praktyki, po 1 w miesiącu lipiec, sierpień i wrzesień.
 
Kontakt:  
Anna.Kozlowicz@bzwbk.pl
42 631 83 17
 
9. Firma PPH Augusto Konin Sp. j., Konin ul. Europejska 14, przyjmie 6 studentów (po 2 jednocześnie w każdym miesiącu) na praktyki w okresie lipiec, sierpień, wrzesień.
   Osoba do kontaktu: Grzegorz Lenartowicz, tel. 665-249-744


10. Biuro Dyrekcji w CH Galeria nad Jeziorem  poszukuje praktykanta
    Zainteresowane osoby są proszone o przesłanie CV w języku polskim na adres:
    konin@apsysgroup.pl


11. TOK Nieruchomości przyjmie na praktykę po 1 studencie w okresie 1 lipiec-połowa sierpnia, połowa sierpnia-koniec września. Osoba kontaktowa:
Amadeusz Stasiak 605 618 706 e-mail: biuro@toknieruchomosci.com.pl

Zaproszenie na praktyki w ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza studentów zainteresowanych zdobyciem doświadczenia zawodowego na praktyki.
Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres praktyki@zus.pl

Praktyki - formularz i skierowanie

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki