WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Wtorek, 24 września 2019      CEL KIERUNKU:
 
 • zapoznanie z zasadami funkcjonowania rynków finansowych,
 • przygotowanie do prognozowania i analizy zjawisk zachodzących na rynkach finansowych,
 • umożliwienie zdobycia wszechstronnej wiedzy dotyczącej prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstw, a także związanej z podatkami i opłatami oraz parapodatkami (np. składki ZUS),
 • ułatwienie organizowania i prowadzenia swoich spraw finansowych w życiu prywatnym,
 • wydobycie cech osobowościowych niezbędnych do osiągnięcia sukcesu zawodowego,
 • przygotowanie profesjonalnej kadry dla współczesnych instytucji finansowych.
       TO WŁAŚCIWY KIERUNEK DLA OSÓB:
 • posiadających zdolności rozumienia, analizowania i interpretowania faktów społeczno – gospodarczych,
 • interesujących się życiem gospodarczym, a w szczególności zagadnieniami finansowymi,
 • posiadających umiejętność porozumiewania się przy użyciu różnych technik, w tym również nowoczesnych technologii informacyjnych,
 • pragnących realizować się na samodzielnych stanowiskach finansowo – księgowych, w tym również na stanowiskach kierowniczych,
 • planujących zatrudnienie w instytucjach finansowych lub działach finansowo – księgowych na niższych stanowiskach,
 • dążących do założenia własnej firmy.

   ABSOLWENT KIERUNKU:
 • posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości oraz rozumie mechanizm działania gospodarki rynkowej,
 • potrafi wyszukiwać i analizować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości oraz zna źródła prawa regulujące funkcjonowanie systemu rachunkowości,
 • dysponuje wiedzą na temat zasad działania przedsiębiorstw, banków i innych instytucji finansowych, 
 • rozumie zasady funkcjonowania finansów państwa i samorządu terytorialnego,
 • potrafi prawidłowo przeprowadzić analizę i ocenę podstawowych zjawisk gospodarczych oraz kondycji finansowej gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i innych organizacji z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi,
 • potrafi interpretować i analizować systemy podatkowe,
 • posiada znajomość finansów UE oraz systemów wdrażania funduszy UE w Polsce,
 • posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości,
 • potrafi realizować zadania projektowe oraz pracować w grupie,
 • potrafi wykorzystywać technologie IT wspomagające prace,
 • potrafi przygotować pracę dyplomową rozwiązującą wybrany problem ekonomiczny lub finansowy, korzystając z różnych źródeł,
 • jest wyposażony w wiedzę niezbędną do założenia własnej działalności gospodarczej,
 • jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
 
   PRACA PO STUDIACH:
Absolwenci kierunku są przygotowani do podjęcia pracy w:
 • bankach i innych instytucjach finansowych;
 • działach finansowo - księgowych przedsiębiorstw i innych instytucji prywatnych i publicznych,
 • biurach rachunkowych, agencjach konsultingowych oraz w firmach doradztwa podatkowego
  i inwestycyjnego,
 • firmach ubezpieczeniowych i zakładach ubezpieczeń,
 • biurach maklerskich i na giełdach,
 • strukturach Unii Europejskiej,
 • podmiotach sektora finansów publicznych (urzędach i izbach skarbowych, urzędach administracji państwowej i samorządowej),
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • placówkach naukowo - badawczych,
 • własnym przedsiębiorstwie.
       Będą zatem mogli pracować jako:
 • samodzielni pracownicy i konsultanci sektora finansowego,
 • menedżerowie, przedsiębiorcy,
 • księgowi,
 • biegli rewidenci,
 • analitycy i kontrolerzy finansowi,
 • doradcy podatkowi, finansowi i inwestycyjni,
 • pośrednicy nieruchomości,
 • aktuariusze,
 • maklerzy papierów wartościowych,
 • pracownicy instytucji kredytowej, skarbowości,
 • członkowie rad nadzorczych.
Absolwent kierunku ma podstawy do wykonywania zawodów, które są poszukiwane na rynku krajowym i międzynarodowym. Może także ubiegać się o różnorodne uprawnienia zawodowe
(np. biegłego rewidenta, brokera, pośrednika w handlu nieruchomościami, itp.).

   INFORMACJE OGÓLNE:
 • studia trwają 6 semestrów i odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym,
 • zagadnienia praktyczne realizują praktycy z branży finansowo – księgowej,
 • absolwenci uzyskują tytuł licencjata,
 • absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia (magisterskich) na uczelniach w całym kraju.
   PRAKTYKI STUDENCKIE:
             Praktyki trwają 12 tygodni:
 • praktyki kierunkowe realizowane są po II semestrze studiów i trwają 6 tygodni,
 • praktyki specjalnościowe odbywające się po IV semestrze studiów i trwają 6 tygodni.
            Mogą być realizowane w następujących instytucjach współpracujących z uczelnią:
 • Kancelaria Księgowo – Podatkowa „Abakus Plus” w Koninie,
 • „Akcept” Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. w Koninie,
 • TUiR Allianz Polska – Agencja Allianz Dariusz Olczak w Koninie,
 • Bank Spółdzielczy w Koninie,
 • Bank Zachodni WBK S.A. trzeci oddział w Koninie,
 • Everest Finanse Sp. z o.o. w Poznaniu,
 • Konimpex Sp. z o.o. w Koninie,
 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Terenowy w Koninie,
 • Urząd Skarbowy w Koninie.
Regulamin studenckich praktyk zawodowych (link)
Ramowy program praktyki dla kierunku Finanse i Rachunkowość (link)
 
   PODEJMOWANE INICJATYWY:
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Współczesne wyzwania Finansów i Rachunkowości”
 • Konkurs Wiedzy z Finansów i Rachunkowości
 • Akademia Młodego Studenta
 • Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „Controlling”
 • Studenckie Koło „Praktycznie o Biznesie”

    KONTAKT:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Zakład Finansów i Rachunkowości, pok. 213
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 1
tel. (063) 249-72-50, e-mail: fir@konin.edu.pl
<
 • IMG_2998
 • IMG_2988
 • IMG_2936
 • IMG_2837
 • IMG_2833
>

Zaproszenie na praktyki w ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza studentów zainteresowanych zdobyciem doświadczenia zawodowego na praktyki.
Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres praktyki@zus.pl

Praktyki - formularz i skierowanie

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki