WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Niedziela, 22 września 2019

Studenckie Koło Naukowe "POP"dr inż. Robert Cichowicz
Opiekun Koła

Przewodnicząca - Sandra Wiśniewska

 Zastępca - Katarzyna Olszewska

Sekretarz - Dawid Zawadzki

Członek Zarządu - Rafał Kobiałka
 
Studenckie Koło Naukowe POP powstało z inicjatywy studentów Zamiejscowego Wydziału Inżynierii Środowiska w Turku. Decyzją Rektora z 6 maja 2008 r. zostało wpisane do rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 

Cele działalności POP:

- edukacja studentów w zakresie: ochrony środowiska, ekologii, technologii oczyszczania wód;
- prowadzenie zespołowych badań naukowych dotyczących ochrony środowiska;
- nawiązanie współpracy pomiędzy studentami z innych uczelni z kraju i zagranicy w celu organizowania wymian, obozów       naukowych, konferencji, wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych;
- gromadzenie wyników badań z w/w dziedzin i udostępnienie ich innym studentom;
- organizowanie tzw. „wykładów terenowych” – edukacja praktyczna;
- propagowanie idei ochrony środowiska na terenie uczelni i w mieście Turku;
- organizowanie tzw. szlaków środowiskowo-poznawczych;
- propagowanie idei natury XXI wieku.

 
Pola inicjatyw koła:
 
- Zorganizowanie szkolenia z udziałem przedstawiciela światowego producenta pomp – firmą Wilo. Szkolenie zakończyło się uzyskaniem certyfikatów. Firma oferuje technologię i fachową wiedzę niezbędną do eksploatacji i stosowania wysokiej jakości pomp i systemów pompowych do instalacji grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych, zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków. Wszyscy zainteresowani studenci, którzy wzięli udział w szkoleniu, oprócz fachowej wiedzy otrzymali również materiały szkoleniowe, które będą pomocne na zajęciach.
- Udział w wyjazdach do szkół ponadgimnazjalnych. Celem wyjazdów było zaprezentowanie ZWBiIK w Turku oraz zebranie niezbędnych informacji do przygotowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.
- Udział w XV Łódzkich Targach Edukacyjnych. Reprezentowanie PWSZ w Koninie.
- Promocja Zamiejscowego Wydziału Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku podczas „Drzwi Otwartych” PWSZ w Koninie.
- Zorganizowanie szkolenie z firmą „Danfoss”, światowym liderem w dziedzinie rozwiązań energooszczędnych, które sprzyjają oszczędzaniu energii i pomagają sprostać wyzwaniu, jakim są zmiany klimatu. Specjalizuje się w takich dziedzinach, jak chłodnictwo i klimatyzacja, ogrzewnictwo, ciepłownictwo oraz rozwiązania z zakresu energii odnawialnej, a także sterowanie silnikami elektrycznymi. Osoby biorące udział w szkoleniu otrzymały certyfikaty.
- Pomoc w prowadzeniu „Drzwi Otwartych” na Zamiejscowym Wydziale Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku
- Zorganizowanie wyjazdu na „Międzynarodowe Targi Instalacyjne" do Poznania. Celem wyjazdu było zapoznanie się z nowoczesnymi produktami i rozwiązaniami technologicznymi w dziedzinach, jak chłodnictwo i klimatyzacja, ogrzewnictwo, ciepłownictwo oraz rozwiązaniami z zakresu energii odnawialnej. Była to również doskonała okazja do zapoznania się z innowacyjnymi projektami.
- Zorganizowanie wyjazdu naukowego do „Elektrowni Pątnów”. Głównym celem wyjazdu było zapoznanie się z procesem wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni konwencjonalnej, opalanej węglem brunatnym oraz z rozwiązaniami technologicznymi w dziedzinach, jak ciepłownictwo, energia odnawialna, gospodarka wodno-ściekowa, a także poznanie szeregu urządzeń służących procesowi wytwarzania, przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej.
- Reprezentowanie Koła Naukowego na II Konferencji Zamiejscowego Wydziału Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku. Konferencja „Rozwój gospodarczy regionu oparty o kierunki kształcenia zawodowego na Zamiejscowym Wydziale Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku”.
- Współorganizacja i udział w szkoleniu Powiatowego Urzędu Pracy, które odbyło się na Wydziale nt. „Metod i technik poszukiwania pracy”.
- Zorganizowanie wyjazdu naukowego do „Elektrowni Adamów”.
- Pomoc w akcji „Świąteczne prezenty dla dzieci z Domu Dziecka w Turku”.
- Zorganizowanie sympozjów naukowych „Materiały Inteligentne”, "Domy Inteligentne”, „Energia jądrowa?”, „Docieplanie fundamentów” i „Ogrzewanie domu lodem” oraz wykładu „Metody obliczania kratownic”.
- Organizacja wyjazdu do kopalni kruszyw budowlanych w Dzierżąznej oraz do Poznania na Targi „Budma 2012” i „Budma 2013”.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki