WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
na strone głowną


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Piątek, 22 czerwca 2018

Wysokość opłaty rekrutacyjnej 2017/2018

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2017/2018 - za każdy kierunek studiów - wynosi 85 zł (zarządzenie Nr 20/2017 Rektora z dnia 31 marca 2017 r.)

Kandydat po zadeklarowaniu kierunku studiów w systemie elektronicznej rekrutacji generuje polecenie przelewu.
Wpłaty należy dokonać na konto bankowe: 94150014611214600276290000 Bank Zachodni WBK S.A. 3 Oddział w Koninie.

Uwaga! W tytule przelewu konieczne jest wpisanie imienia i nazwiska oraz zaznaczenie kierunku studiów i numeru kandydata (rejestracyjnego), który znajduje się na podaniu o przyjęcie na studia.

Po wydrukowaniu kwestionariusza (podania) i dowodu wpłaty, osoba rejestrująca się zobowiązana jest do dostarczenia do Centrum Rekrutacji i Karier dokumentów wymienionych w zakładce Rekrutacja krok po kroku - studia I i II stopnia w następujących terminach:

Studia I i II stopnia stacjonarne:
I nabór -  od 12 czerwca do 31 lipca 2017 r.
II nabór - od 1 sierpnia do 23 września 2017 r.

Studia I i II stopnia  niestacjonarne:
I nabór - od 12 czerwca do 23 września 2017 r.

Zasady zwrotu opłaty rekrutacyjnej:
  1. Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2017/2018 (dalej: opłata rekrutacyjna) jest zwracana w przypadku:
  • nieuruchomienia kierunku studiów ze względu na niewystarczającą liczbę kandydatów – na wniosek kandydata na studia.
  1. Zwrot opłaty rekrutacyjnej następuje na pisemny wniosek kandydata o zwrot opłaty skierowany do Prorektora ds. Kształcenia. Wzór wniosku poniżej.
  2. Wniosek należy złożyć w Uczelni – Centrum Rekrutacji i Karier PWSZ w Koninie lub przesłać drogą pocztową na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie – Centrum Rekrutacji i Karier, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin. 
  3. Uczelnia zwraca opłatę rekrutacyjną na rachunek bankowy wskazany przez kandydata we wniosku.
  4. Wnioski złożone po 31 października 2017 r. nie będą rozpatrywane.
Pobierz wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki