WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
języki obce w mediach i biznesie baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Niedziela, 21 kwietnia 2019

Uchwały Senatu PWSZ w Koninie

Uchwały Senatu 2015 - 2019

2019

Uchwała nr 301/VI/I/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 302/VI/I/2019 w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na lata 2019-2020

Uchwała nr 303/VI/I/2019 w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących zasad opracowywania programów studiów

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Uchwała nr 304/VI/I/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019

Uchwała nr 305/VI/I/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019 oraz wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji

Uchwała nr 306/VI/I/2019 w sprawie wyrażenia opinii o kandydatach na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

Uchwała nr 307/VI/II/2019 w sprawie powołania przewodniczącego Rady Uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na lata 2019-2020

Uchwała nr 308/VI/II/2019 w sprawie uchwalenia regulaminu studiów podyplomowych

Załącznik

Uchwała nr 309/VI/II/2019 w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Załącznik

Uchwała nr 310/VI/II/2019 w sprawie określenia efektów uczenia się dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „automatyka i robotyka” o profilu praktycznym oraz w sprawie przyporządkowania ww. kierunku studiów do dyscyplin naukowych

Uchwała nr 311/VI/II/2019 w sprawie opinii o utworzeniu na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „automatyka i robotyka” o profilu praktycznym, których absolwenci uzyskiwać będą kwalifikacje (dyplom) inżyniera

Uchwała nr 312/VI/II/2019 w sprawie określenia efektów uczenia się dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „resocjalizacja” o profilu praktycznym oraz w sprawie przyporządkowania ww. kierunku studiów do dyscyplin naukowych

Uchwała nr 313/VI/II/2019 w sprawie opinii o utworzeniu na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „resocjalizacja” o profilu praktycznym, których absolwenci uzyskiwać będą kwalifikacje (dyplom) licencjata

Uchwała nr 314/VI/II/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 315/VI/II/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 316/VI/II/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 317/VI/III/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na lata 2019-2020

Uchwała nr 318/VI/III/2019 w sprawie opinii o zasadności wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej

Uchwała nr 319/VI/III/2019 w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Uchwała nr 320/VI/III/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Statutowych na kadencję 2015-2019

Uchwała nr 321/VI/III/2019 w sprawie określenia efektów kształcenia (uczenia się) dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „gospodarka i administracja publiczna” o profilu praktycznym oraz w sprawie przyporządkowania ww. kierunku studiów do dyscyplin naukowych

Uchwała nr 322/VI/III/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 323/VI/III/2019 w sprawie zaopiniowania projektu statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 

 

 

2018

Uchwała nr 200/VI/I/2018 w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym programu kształcenia na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach jednolitych magisterskich na kierunku „psychologia” o profilu praktycznym

Uchwała nr 201/VI/I/2018 w sprawie utworzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych na kierunku „psychologia” o profilu praktycznym

Uchwała nr 202/VI/I/2018 w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonych do prowadzenia na Wydziale Filologicznym programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „języki obce w mediach i biznesie” o profilu praktycznym

Uchwała nr 203/VI/I/2018 w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „języki obce w mediach i biznesie” o profilu praktycznym

Uchwała nr 204/VI/I/2018 w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne na nowym kierunku „psychologia” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2018/2019, kończącym się uzyskaniem przez absolwenta kwalifikacji (dyplomu) magistra

Uchwała nr 205/VI/I/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2018/2019


Uchwała nr 206/VI/I/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 207/VI/II/2018 w sprawie utworzenia Związku Uczelni

Załącznik

Uchwała nr 208/VI/II/2018 w sprawie zaopiniowania raportu samooceny dla kierunku studiów „bezpieczeństwo wewnętrzne”

Uchwała nr 209/VI/II/2018 w sprawie likwidacji specjalności „pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem pedagogiczno-psychologicznym” na prowadzonym kierunku „pedagogika”, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 210/VI/II/2018 w sprawie utworzenia specjalności „doradztwo zawodowe i personalne” na prowadzonym kierunku „pedagogika”, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 211/VI/II/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 212/VI/II/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 213/VI/II/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+


Uchwała nr 214/VI/III/2018 w sprawie utworzenia specjalności „psychodietetyka” na prowadzonym kierunku „dietetyka”, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 215/VI/III/2018 w sprawie zatwierdzenia wzoru arkusza okresowej oceny nauczyciela akademickiego

Uchwała nr 216/VI/III/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących zasad opracowywania programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Uchwała nr 217/VI/III/2018 w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku

Uchwała nr 218/VI/III/2018 w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Uchwała nr 219/VI/III/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 220/VI/III/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 221/VI/III/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 222/VI/III/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+


Uchwała nr 223/VI/IV/2018 w sprawie zaopiniowania raportu na temat działań naprawczych podjętych po otrzymaniu warunkowej oceny programowej kierunku studiów „filologia”

Uchwała nr 224/VI/IV/2018 w sprawie likwidacji specjalności „finanse i rachunkowość gospodarstw domowych” na prowadzonym kierunku „finanse i rachunkowość”, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

 
Uchwała nr 225/VI/IV/2018 w sprawie utworzenia specjalności „Finance and Accounting for Business” na prowadzonym kierunku „finanse i rachunkowość”, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 226/VI/IV/2018 w sprawie likwidacji specjalności „przygotowanie i organizacja produkcji” na prowadzonym kierunku „mechanika i budowa maszyn”, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 227/VI/IV/2018 w sprawie utworzenia specjalności „metalurgia” na prowadzonym kierunku „mechanika i budowa maszyn”, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 228/VI/IV/2018 w sprawie utworzenia specjalności „przygotowanie i organizacja produkcji” na prowadzonym kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji”, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 229/VI/IV/2018 w sprawie nadania imienia Profesora Stefana Bosiackiego sali wykładowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 230/VI/IV/2018 w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2018/2019

Uchwała nr 231/VI/IV/2018 w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie organizacji procesu kształcenia studentów w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 232/VI/IV/2018 w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2018/2019

Uchwała nr 233/VI/IV/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2016-2020

Uchwała nr 234/VI/IV/2018 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Kanclerza z działalności za rok 2017

Uchwała nr 235/VI/IV/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 236/VI/V/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ w Koninie za rok 2017 oraz przeznaczenia wyniku finansowego

Załączniki do uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ w Koninie za rok 2017 oraz przeznaczenia wyniku finansowego

Bilans
Rachunek zysków i strat

Uchwała nr 237/VI/V/2018 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie za rok 2017

Załącznik

Uchwała nr 238/VI/V/2018 w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2019/2020

Uchwała nr 239/VI/V/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązków nauczycieli akademickich, w tym rocznego pensum dydaktycznego

Uchwała nr 240/VI/VI/2018 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2018

Załącznik

Uchwała nr 241/VI/VI/2018 w sprawie przyznania tytułu Honorowego Profesora PWSZ w Koninie

Uchwała nr 242/VI/VI/2018 w sprawie nadania Złotego Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 243/VI/VI/2018 w sprawie nadania Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 244/VI/VI/2018 w sprawie utworzenia specjalności „filologia angielska” oraz „filologia germańska” na prowadzonym kierunku „filologia”, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 245/VI/VI/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 246/VI/VI/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 247/VI/VI/2018 w sprawie określenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uchwała nr 248/VI/VI/2018 w sprawie określenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne związane z przeprowadzeniem przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie procedury potwierdzenia efektów uczenia się

Załącznik

Uchwała nr 249/VI/VI/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019


Uchwała nr 250/VI/IX/2018 w sprawie powołania reprezentantów nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie do Rady Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych

Uchwała nr 251/VI/IX/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązków nauczycieli akademickich, w tym rocznego pensum dydaktycznego

Uchwała nr 252/VI/IX/2018 w sprawie praw autorskich od wykonywanych obowiązków nauczyciela akademickiego

Uchwała nr 253/VI/IX/2018 w sprawie określenia efektów kształcenia (uczenia się) dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „gospodarka i administracja publiczna” o profilu praktycznym

Uchwała nr 254/VI/IX/2018 w sprawie utworzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów drugiego stopnia na kierunku „gospodarka i administracja publiczna” o profilu praktycznym, których absolwent uzyskiwać będzie kwalifikacje (dyplom) magistra

Uchwała nr 255/VI/IX/2018 w sprawie zniesienia (likwidacji) kierunku studiów pierwszego stopnia „energetyka” o profilu praktycznym

Uchwała nr 256/VI/IX/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2019/2020

Uchwała nr 257/VI/IX/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2016-2020

Uchwała nr 258/VI/IX/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok akademicki 2017/2018 z realizacji strategii rozwoju PWSZ w Koninie na lata 2012-2020
załącznik - sprawozdanie
załącznik do sprawozdania

Uchwała nr 259/VI/IX/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uchwała nr 260/VI/IX/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 261/VI/IX/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 262/VI/IX/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 263/VI/IX/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną

Uchwała nr 264/VI/IX/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 265/VI/IX/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną

Uchwała nr 266/VI/IX/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną


Uchwała nr 267/VI/X/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie praw autorskich od wykonywanych obowiązków nauczyciela akademickiego

Uchwała nr 268/VI/X/2018 w sprawie uruchomienia kierunku studiów o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 269/VI/X/2018 w sprawie przyporządkowania studiów drugiego stopnia na kierunku „gospodarka i administracja publiczna” o profilu praktycznym do dyscyplin i wskazania dyscypliny wiodącej, w ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się

Uchwała nr 270/VI/X/2018 w sprawie przyporządkowania studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „języki obce w mediach i biznesie” o profilu praktycznym do dyscyplin i wskazania dyscypliny wiodącej, w ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się

Uchwała nr 271/VI/X/2018 w sprawie harmonogramu realizacji działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni na rok akademicki 2018/2019

Uchwała nr 272/VI/X/2018 w sprawie zniesienia (likwidacji) kierunku studiów pierwszego stopnia „praca socjalna” o profilu praktycznym

Uchwała nr 273/VI/X/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2019/2020

Uchwała nr 274/VI/X/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2016-2020

Uchwała nr 275/VI/X/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 276/VI/X/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 277/VI/X/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną

Uchwała nr 278/VI/X/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną

Uchwała nr 279/VI/X/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną

Uchwała nr 280/VI/X/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną

Uchwała nr 281/VI/X/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną

Uchwała nr 282/VI/XI/2018 w sprawie zaopiniowania raportu samooceny dla kierunku „mechanika i budowa maszyn” studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 283/VI/XI/2018 w sprawie określenia sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na lata 2019-2020

Uchwała nr 284/VI/XI/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uchwała nr 285/VI/XI/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2018

Załącznik

Uchwała nr 286/VI/XI/2018 w sprawie zadań Uczelni w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na rok akademicki 2018/2019

Uchwała nr 287/VI/XI/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019

Uchwała nr 288/VI/XI/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 289/VI/XI/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 290/VI/XI/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 291/VI/XI/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną

Uchwała nr 292/VI/XII/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2019/2020

Uchwała nr 293/VI/XII/2018 w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2019-2023

Uchwała nr 294/VI/XII/2018 w sprawie finansowania zadań Uczelni w roku 2019

Uchwała nr 295/VI/XII/2018 w sprawie utworzenia Funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zmiany nazwy i zasad funkcjonowania Funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 296/VI/XII/2018 w sprawie likwidacji Własnego Funduszu Stypendialnego w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 297/VI/XII/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Statutowych na kadencję 2015-2019

Uchwała nr 298/VI/XII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 299/VI/XII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną

Uchwała nr 300/VI/XII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną
w ramach Programu Erasmus+

 


2017


Uchwała nr 127/VI/I/2017 w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących zasad opracowywania programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Załącznik nr 1  Zalecenia, terminy oraz wymagana dokumentacja stanowiąca podstawę do podjęcia przez radę wydziału uchwały w sprawie programu kształcenia dla określonego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia oraz formy studiów

Załącznik nr 2  Warunki, jakie powinien spełniać program kształcenia dla określonego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia oraz formy studiów

Załącznik nr 3 Kryteria ewaluacji programu kształcenia dla określonego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia oraz formy studiów

Uchwała nr 128/VI/I/2017 w sprawie utworzenia specjalności na prowadzonym kierunku wychowanie fizyczne, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 129/VI/I/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019 oraz wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji

Uchwała nr 130/VI/I/2017 w sprawie wyrażenia opinii o kandydatach na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019


Uchwała nr 131//VI/I/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną
w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 132/VI/I/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną
w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 133/VI/I/2017 w sprawie w sprawie realizacji przez PWSZ w Koninie inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Wykładowo-Dydaktycznego PWSZ w Koninie przy ul. Popiełuszki 4”

Uchwała nr 134/VI/II/2017 w sprawie utworzenia specjalności na prowadzonym kierunku wychowanie fizyczne, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 135/VI/II/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3 

Uchwała nr 136/VI/III/2017 w sprawie opinii o zamiarze wprowadzenia zmian w organizacji PWSZ w Koninie
polegających na włączeniu Wydziału Technicznego do Wydziału Społeczno-Ekonomicznego oraz zmianie nazwy Wydziału Społeczno-Ekonomicznego

Załącznik nr 1 

Uchwała nr 137/VI/III/2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 8/2017 Parlamentu Studentów PWSZ w Koninie w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów PWSZ w Koninie

Uchwała nr 138/VI/III/2017 w sprawie prowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie zajęć
dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Uchwała nr 139/VI/III/2017 w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia

Załącznik nr 1

Uchwała nr 140/VI/III/2017 w sprawie przyznania tytułu Honorowego Profesora PWSZ w Koninie

Uchwała nr 141/VI/III/2017 w sprawie przyznania tytułu Honorowego Profesora PWSZ w Koninie

Uchwała nr 142/VI/III/2017 w sprawie nadania Złotego Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 143/VI/III/2017 zmieniająca skład Senackiej Komisji ds. Statutowych oraz uchwałę w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Statutowych na kadencję 2015-2019

Uchwała nr 144/VI/III/2017 zmieniająca skład Senackiej Komisji ds. Finansów oraz uchwałę w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Finansów na kadencję 2015-2019

Uchwała nr 145/VI/III/2017 w sprawie ustalenia formy i trybu przyznania wyróżnienia z okazji jubileuszu 20-lecia
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uchwała nr 146/VI/III/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną
w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 147/VI/IV/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 148/VI/IV/2017 w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2017/2018

Uchwała nr 149/VI/IV/2017 w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie organizacji procesu kształcenia
studentów w roku akademickim 2017/2018

Uchwała nr 150 /VI/IV/2017 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Kanclerza z działalności za rok 2016

Załącznik nr 1  - Sprawozdanie Kanclerza z działalności za 2016 rok

Uchwała nr 151/VI/IV/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną
w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 152/VI/IV/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną
w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 153/VI/V/2017 w sprawie przyznania wyróżnienia z okazji 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 154/VI/V/2017 w sprawie nadania Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 155 /VI/V/2017 w sprawie utworzenia specjalności na prowadzonym kierunku mechanika i budowa
maszyn, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 156 /VI/V/2017 w sprawie zatwierdzenia wzorów uczelnianych dyplomów ukończenia studiów wyższych

Załacznik nr 1

Załącznik nr 2

Uchwała nr 157/VI/V/2017 w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne
I i II stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2018/2019

Uchwała nr 158/VI/VI/2017 w sprawie likwidacji specjalności „konstrukcja i technologia maszyn” na prowadzonym kierunku mechanika i budowa maszyn, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 159 /VI/VI/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ w Koninie za rok 2016 oraz przeznaczenia wyniku finansowego

Załączniki do uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ w Koninie za rok 2016 oraz przeznaczenia wyniku finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Zestawienie zmian w funduszu własnym
Rachunek przepływów pieniężnych
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Uchwała nr 160/VI/VI/2017 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2016

Uchwała nr 161/VI/VI/2017 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Koninie na rok 2017

Załącznik

Uchwała nr 162/VI/VI/2017 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Akademickiego Centrum Językowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 163/VI/VI/2017 w sprawie zaopiniowania odwołania ze stanowiska redaktora naczelnego Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 164/VI/VI/2017  w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko p.o. redaktora naczelnego Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 165/VI/VI/2017 o uchyleniu uchwały Nr 142/VI/III/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania Złotego Medalu Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej w Koninie

Uchwała nr 166/VI/VI/2017 w sprawie nadania Złotego Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 167/VI/IX/2017 w sprawie określenia efektów kształcenia (uczenia się) dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „gospodarka i administracja publiczna” o profilu praktycznym

Uchwała nr 168/VI/IX/2017 w sprawie utworzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów drugiego stopnia na kierunku „gospodarka i administracja publiczna” o profilu praktycznym, których absolwent uzyskiwać będzie kwalifikacje (dyplom) magistra

Uchwała nr 169/VI/IX/2017 w sprawie określenia efektów kształcenia (uczenia się) dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo i systemy ochrony” o profilu praktycznym

Uchwała nr 170/VI/IX/2017 w sprawie utworzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie kierunku studiów pierwszego stopnia „bezpieczeństwo i systemy ochrony” o profilu praktycznym

Uchwała nr 171/VI/IX/2017 w sprawie zniesienia (likwidacji) kierunku studiów pierwszego stopnia „budownictwo” o profilu praktycznym

Uchwała nr 172/VI/IX/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2018/2019

Uchwała nr 173/VI/IX/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2016-2020

Uchwała nr 174/VI/IX/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok akademicki 2016/2017 z realizacji strategii rozwoju PWSZ w Koninie na lata 2012-2020
załącznik - sprawozdanie
załącznik do sprawozdania

Uchwała nr 175/VI/IX/2017 zmieniająca skład Senackiej Komisji ds. Finansów oraz uchwałę w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Finansów na kadencję 2015-2019

Uchwała nr 176/VI/IX/2017 w sprawie zaopiniowania odwołania ze stanowiska dyrektora Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 177/VI/IX/2017 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 178/VI/IX/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 179/VI/X/2017 w sprawie uruchomienia kierunków studiów o profilu praktycznym na wydziałach wvPaństwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2017/2018

Załącznik

Uchwała nr 180/VI/X/2017 w sprawie harmonogramu realizacji działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni na rok akademicki 2017/2018

Uchwała nr 181/VI/X/2017 w sprawie odwołania Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019

Uchwała nr 182/VI/X/2017 w sprawie określenia składu osobowego Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019

Uchwała nr 183/VI/X/2017 w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Uchwała nr 184/VI/X/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Kształcenia na kadencję 2015-2019

Uchwała nr 185/VI/X/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Statutowych na kadencję 2015-2019

Uchwała nr 186/VI/X/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 187/VI/X/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 188/VI/XI/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 189/VI/XI/2017 w sprawie zaopiniowania raportu samooceny dla kierunku studiów „logistyka”

Uchwała nr 190/VI/XI/2017 w sprawie zadań Uczelni w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na rok akademicki 2017/2018

Uchwała nr 191/VI/XI/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uchwała nr 192/VI/XI/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 193/VI/XI/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019 oraz wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji

Uchwała nr 194/VI/XI/2017 w sprawie wyrażenia opinii o kandydatach na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

Uchwała nr 195/VI/XI/2017 w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji ds. Finansów na kadencję 2015-2019

Uchwała nr 196/VI/XII/2017 w sprawie wyboru przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Statutowych oraz o zmianie uchwały w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Statutowych na kadencję 2015-2019

Uchwała nr 197/VI/XII/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 198/VI/XII/2017 w sprawie finansowania zadań Uczelni w roku 2018

Uchwała nr 199/VI/XII/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2017

Załącznik

 


2016

Uchwała nr 48/VI/I/2016 w sprawie regulaminu nagród rektora dla nauczycieli akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 49/VI/I/2016 w sprawie przyznania tytułu Honorowego Profesora PWSZ w Koninie

Uchwała nr 50/VI/I/2016 w sprawie likwidacji specjalności studiów na kierunku „mechanika i budowa maszyn”

Uchwała nr 51/VI/I/2016 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych PWSZ w Koninie

Uchwała nr 52/VI/I/2016 w sprawie zaopiniowania Regulaminu Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych
PWSZ w Koninie

Uchwała nr  53/VI/I/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2016-2020

Uchwała nr 54/VI/I/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących zasad
opracowywania programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Uchwała nr  55/VI/I/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 56/VI/II/2016 w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „informatyka” o profilu praktycznym

Uchwała nr 57/VI/II/2016 w sprawie utworzenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie kierunku studiów pierwszego stopnia „informatyka” o profilu praktycznym.

Uchwała nr 58/VI/II/2016 w sprawie realizacji przez PWSZ w Koninie inwestycji pod nazwą „Modernizacja budynku PWSZ w Koninie przy ul. Przyjaźni 1”

Uchwała nr  59/VI/II/2016 w sprawie realizacji przez PWSZ w Koninie inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Wykładowo-Dydaktycznego PWSZ w Koninie przy ul. Popiełuszki 4”

Uchwała nr 60/VI/III/2016 zmieniająca skład Senackiej Komisji ds. Statutowych oraz uchwałę w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Statutowych na kadencję 2015-2019

Uchwała nr 61/VI/III/2016 w sprawie utworzenia specjalności na prowadzonym kierunku filologia, studia
pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 62/VI/III/2016 w sprawie utworzenia specjalności na prowadzonym kierunku finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 63/VI/III/2016 w sprawie zmiany nazwy specjalności studiów na kierunku „finanse i rachunkowość”

Uchwała nr 64/VI/III/2016 w sprawie utworzenia specjalności na prowadzonym kierunku praca socjalna,
studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 65/VI/III/2016 w sprawie likwidacji specjalności „asystent rodziny” oraz „zarządzanie i coaching w pomocy społecznej” na prowadzonym kierunku praca socjalna, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 66/VI/III/2016 w sprawie likwidacji specjalności „edukacja elementarna z informatyką szkolną”
na prowadzonym kierunku pedagogika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 67/VI/III/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia motywacyjnego dla nauczycieli akademickich PWSZ w Koninie

Uchwała nr 68/VI/IV/2016 w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2016/2017

Uchwała nr 69/VI/IV/2016 w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie organizacji procesu kształcenia studentów w roku akademickim 2016/2017

Uchwała nr 70/VI/IV/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 71/VI/IV/2016 w sprawie wyrażenia opinii o wydłużeniu cyklu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „energetyka” w formie niestacjonarnej

Uchwała nr 72/VI/IV/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uchwała nr 73/VI/IV/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 74/VI/IV/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 75/VI/IV/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 76/VI/IV/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 77/VI/IV/2016 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Kanclerza z działalności za rok 2015

Uchwała nr 78/VI/IV/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ w Koninie za rok 2015 oraz przeznaczeniu wyniku finansowego

załącznik - Sprawozdanie finansowe PWSZ w Koninie za 2015 r. :

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans. Rachunek zysków i strat. Rachunek przepływów pieniężnych. Zestawienie zmian w funduszu własnym.
Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 79/VI/IV/2016 w sprawie realizacji przez PWSZ w Koninie inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja budynku PWSZ w Koninie przy ul. Przyjaźni 1”

Uchwała nr 80/VI/V/2016 w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2017/2018

Uchwała nr 81/VI/V/2016 w sprawie wyrażenia opinii na temat wprowadzenia „Polityki zatrudnienia nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie”

Uchwała nr 82/VI/V/2016 w sprawie utworzenia specjalności na prowadzonym kierunku mechanika i budowa maszyn, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 83/VI/VI/2016 w sprawie zaopiniowania propozycji wprowadzenia zmiany w Regulaminie
Akademickiego Centrum Językowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 84/VI/VI/2016 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko p.o. dyrektora Akademickiego Centrum Językowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 85/VI/VI/2016 w sprawie nadania Złotego Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 86/VI/VI/2016 w sprawie nadania Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 87/VI/VI/2016 w sprawie przyznania tytułu Honorowego Profesora PWSZ w Koninie

Uchwała nr 88/VI/VI/2016 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowegoPaństwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2015

Uchwała nr 89 /VI/VI/2016 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2016

Uchwała nr 90/VI/VI/2016 sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 91/VI/VI/2016 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Centrum PracySocjalnej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 92/VI/VI/2016 w sprawie zaopiniowania Regulaminu Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 93/VI/VI/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 94/VI/VI/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 95 /VI/VI/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 96/VI/IX/2016 w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” o profilu praktycznym

Uchwała nr 97/VI/IX/2016 w sprawie utworzenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Państwowej Wyższej SzkołyZawodowej w Koninie studiów drugiego stopnia na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” o profilu praktycznym, których absolwent uzyskiwać będzie kwalifikacje (dyplom) magistra inżyniera

Uchwała nr 98/VI/IX/2016 w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na nowym kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2017/2018, kończącym się uzyskaniem przez absolwenta kwalifikacji (dyplomu) magistra inżyniera

Uchwała nr 99/VI/IX/2016 w sprawie zniesienia (likwidacji) kierunku studiów pierwszego stopnia „zarządzanie”
o profilu praktycznym

Uchwała nr 100/VI/IX/2016 w sprawie zniesienia (likwidacji) kierunku studiów pierwszego stopnia „inżynieria środowiska” o profilu praktycznym

Uchwała nr 101/VI/IX/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na studia
stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2017/2018

Uchwała nr 102/VI/IX/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2016-2020

Uchwała nr 103/VI/IX/2016 załącznik : 1 i 2 w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok akademicki 2015/2016 z realizacji strategii rozwoju PWSZ w Koninie na lata 2012-2020

Uchwała nr 104/VI/IX/2016 załaczniki: 1 i zmieniająca uchwałę w sprawie Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 105/VI/IX/2016 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Centrum Porad
Żywieniowych i Dietetycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 106/VI/X/2016 w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Uchwała nr 107/VI/X/2016 w sprawie uruchomienia kierunków studiów o profilu praktycznym na wydziałach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2016/2017

Załącznik do uchwały 107/VI/X/2016

Uchwała nr 108/VI/X/2016 w sprawie harmonogramu realizacji działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni na rok akademicki 2016/2017

Uchwała nr 109/VI/X/2016 w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2017/2018

Uchwała nr 110/VI/X/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019

Uchwała nr 111/VI/X/2016 zmieniająca skład Senackiej Komisji ds. Finansów oraz uchwałę w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Finansów na kadencję 2015-2019

Uchwała nr 112/VI/X/2016 zmieniająca skład Senackiej Komisji ds. Statutowych oraz uchwałę w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Statutowych na kadencję 2015-2019

Uchwała nr 113/VI/X/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 114/VI/XI/2016 w sprawie zaopiniowania raportu samooceny dla kierunku studiów „filologia”

Uchwała nr 115/VI/XI/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 116/VI/XI/2016 w sprawie ustanowienia roku akademickiego 2017-2018 Rokiem Jubileuszowym 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 117/VI/XI/2016 w sprawie zadań Uczelni w zakresie zapewnienia jakości kształcenia
na rok akademicki 2016/2017

Uchwała nr 118/VI/XI/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się

Uchwała nr 119/VI/XI/2016 w sprawie określenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne związane z przeprowadzeniem przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie procedury potwierdzenia efektów uczenia się

Załącznik do uchwały nr 119/VI/XI/2016

Uchwała nr 120/VI/XI/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na studia
stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2017/2018

Uchwała nr 121/VI/XI/2016 w sprawie likwidacji specjalności „wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną”na prowadzonym kierunku wychowanie fizyczne, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 122/VI/XII/2016 w sprawie finansowania zadań Uczelni w roku 2017

Uchwała nr 123/VI/XII/2016 w sprawie określenia efektów kształcenia (uczenia się) dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „zdrowie publiczne” o profilu praktycznym

Uchwała nr 124/VI/XII/2016 w sprawie utworzenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów drugiego stopnia na kierunku „zdrowie publiczne” o profilu praktycznym, których absolwent uzyskiwać będzie kwalifikacje (dyplom) magistra

Uchwała nr 125/VI/XII/2016 w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na nowym kierunku „zdrowie publiczne” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2017/2018, kończącym się uzyskaniem przez absolwenta kwalifikacji (dyplomu) magistra

Uchwała nr 126/VI/XII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2017/2018
 
2015

Uchwała nr 1//VI/IX/2015 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 
 
Uchwała nr 2/VI/IX/2015  w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
Uchwała nr 3/VI/IX/2015 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko redaktora naczelnego Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
Uchwała nr4/VI/IX/2015 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Akademickiego Centrum Językowego w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
Uchwała nr 5/VI/IX/2015 w sprawie wyrażenia opinii o kandydatach na członków Rady Wydawniczej
 
Uchwała nr 6/VI/IX/2015 w sprawie obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
Uchwała nr 7/VI/IX/2015 w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zwiększenie wynagrodzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
Uchwła nr 8/VI/IX/2015 w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie przez Rektora PWSZ w Koninie dodatkowego zatrudnienia
 
Uchwała nr 9/VI/IX/2015 w sprawie nadania imienia Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
Uchwała nr 10 /V/IX/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus

Uchwała nr 11/V/IX/2015 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickichw Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015 oraz wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji

Uchwała nr 12/V/IX/2015 w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Finansów na kadencję 2015-2019

Uchwała nr 13/V/IX/2015 w sprawie wynagrodzenia motywacyjnego dla nauczycieli akademickich PWSZ
w Koninie

Uchwała nr 14/V/IX/2015 w sprawie zaopiniowania raportu na temat działań naprawczych podjętych w Uczelni po otrzymaniu warunkowej oceny programowej dla kierunku studiów pierwszego stopnia„budownictwo”

Uchwała nr 15/V/IX/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 16/V/IX/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 17/V/IX/2015 w sprawie uruchomienia kierunków studiów o profilu praktycznym na wydziałach
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2015/2016

Uchwała nr 18/V/IX/2015 w sprawie opracowania portfolio studenta

Uchwała nr 19/V/IX/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne

Uchwała nr 20/V/IX/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Uchwała nr 21/V/IX/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia

Uchwała nr 22/V/IX/2015 w sprawie określenia składu osobowego Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019

Uchwała nr 23/V/IX/2015 w sprawie harmonogramu realizacji działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni na rok akademicki 2015/2016

Uchwała nr 24/V/IX/2015 w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2016/2017

Uchwała nr 25/V/IX/2015  w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Uchwała nr 26/VI/XI/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 27/VI/XI/2015 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uchwała nr 28/VI/XI/2015 w sprawie zaopiniowania Regulaminu Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 29/VI/XI/2015 w sprawie zaopiniowania Regulaminu Akademickiego Centrum Językowego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 30/VI/XI/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 31/VI/XI/2015 w sprawie zadań Uczelni w zakresie zapewnienia jakości kształcenia
na rok akademicki 2015/2016

Uchwała nr 32/VI/XI/2015 w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Kształcenia na kadencję 2015-2019

Uchwała nr 33/VI/XI/2015 w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień
na kadencję 2015-2019

Uchwała nr 34/VI/XI/2015 w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Statutowych
na kadencję 2015-2019

Uchwała nr 35/VI/XI/2015  załącznik zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2015

Uchwała 36/VI/XII/2015 w sprawie finansowania zadań Uczelni w roku 2016

Uchwała 37/VI/XII/2015 w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz zmian w uchwale w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uchwała 38/VI/XII/2015 załączniki: 1, 2, 3, 4, 5 zmieniająca uchwałę w sprawie Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała 39/VI/XII/2015 w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na WydzialeKultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „kosmetologia” o profilu praktycznym

Uchwała 40/VI/XII/2015 w sprawie utworzenia na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PaństwowejWyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów pierwszego stopnia na kierunku „kosmetologia” o profilu praktycznym

Uchwała 41/VI/XII/2015 w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia programu kształcenia na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „pielęgniarstwo” o profilu praktycznym

Uchwała 42/VI/XII/2015 w sprawie utworzenia na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów pierwszego stopnia na kierunku „pielęgniarstwo” o profilu praktycznym

Uchwała 43/VI/XII/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2016/2017

Uchwała 44/VI/XII/2015 w sprawie wyrażenia opinii o kandydatach na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

Uchwała 45/VI/XII/2015 w sprawie wyrażenia opinii o kandydatach na członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

Uchwała 46/VI/XII/2015 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej na kadencję 2015-2019

Uchwała 47/VI/XII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

  Uchwały Senatu 2011-2015


2015  

Uchwała 285/V/III/2015 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Akademickiego Centrum Językowego
 
Uchwała 286/V/III/2015 w sprawie nadania imienia prof. Andrzeja Niekrasza sali wykładowej
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
Uchwała 287/V/III/2015 w sprawie nadania imienia prof. Antoniego Sobczaka sali wykładowej
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
Uchwała 288/V/III/2015 w sprawie opinii o zamiarze wprowadzenia zmian w organizacji PWSZ w Koninie
polegających na przekształceniu i zmianie nazwy Wydziału Społeczno-Humanistycznego, utworzeniu nowego wydziału oraz zmianie nazwy Wydziału Budownictwa Mechaniki i Inżynierii Środowiska
 
Uchwała 289/V/III/2015 w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „energetyka” o profilu praktycznym
 
Uchwała 290/V/III/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2015/2016
 
Uchwała 291/V/III/2015 w sprawie utworzenia na Wydziale Budownictwa Mechaniki i Inżynierii Środowiska
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów pierwszego stopnia na kierunku „energetyka” o profilu praktycznym
 
Uchwała 292/V/III/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2015/2016
 
Uchwała 293/V/III/2015 załącznik  w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
Uchwała 294/V/III/2015 w sprawie utworzenia nowej specjalności studiów na kierunku studiów „wychowanie fizyczne”
 
Uchwała 295/V/III/2015 w sprawie utworzenia nowej specjalności studiów na kierunku studiów „bezpieczeństwo wewnętrzne”
 
Uchwała 296/V/III/2015 w sprawie utworzenia nowej specjalności studiów na kierunku studiów „logistyka”
 
Uchwała 297/V/III/2015 w sprawie utworzenia nowej specjalności studiów na kierunku studiów „praca socjalna”
 
Uchwała 298/V/III/2015 w sprawie utworzenia nowych specjalności studiów na kierunku studiów „filologia”
 
Uchwała 299/V/III/2015 w sprawie likwidacji specjalności studiów na kierunku „praca socjalna”
 
Uchwała 300/V/III/2015 w sprawie likwidacji specjalności studiów na kierunku „zarządzanie”
 
Uchwała 301/V/III/2015 w sprawie likwidacji specjalności studiów na kierunku „filologia”
 
Uchwała 302/V/III/2015 w sprawie likwidacji specjalności studiów na kierunku „mechanika i budowa maszyn”
 
Uchwała 303/V/III/2015 załaczniki: 1, 2, 3 w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących zasad opracowywania programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
 
Uchwała 304/V/III/2015 w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
Uchwała 305/V/III/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu studiów podyplomowych
 
Uchwała 306/V/III/2015 w sprawie kryteriów i trybu oceny funkcjonowania administracji PWSZ w Koninie
w okresie kadencji 2011-2015
 
Uchwała 307/V/IV/2015 w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
Załącznik - S T A T U T Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
Załącznik nr 1 do statutu
Załącznik nr 2 do statutu
Załacznik nr 3 do statutu
 
Uchwała 308/V/IV/2015 w sprawie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji
 
Uchwała 309/V/IV/2015 w sprawie regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej PWSZ w Koninie
 
Uchwała 310/V/IV/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2011-2015
 
Uchwała 311/V/IV/2015 w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie organizacji procesu kształcenia studentów w roku akademickim 2015/2016
 
Uchwała 312/V/IV/2015 w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2015/2016
 
Uchwała 313/V/IV/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ w Koninie za rok
2014 oraz podziału wyniku finansowego
załącznik - Sprawozdanie finansowe PWSZ w Koninie za 2014 r. :

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans. Rachunek zysków i strat. Rachunek przepływów pieniężnych. Zestawienie zmian w funduszu własnym. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
 
Uchwała 314/V/IV/2015 zmieniająca uchwalę w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej
 
Uchwała 315//V/IV/2015 w sprawie zatwierdzenia wzoru arkusza okresowej oceny nauczyciela akademickiego
 
Uchwała 316/V/IV/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus
 
Uchwała 317/V/IV/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus
 
Uchwała 318/V/V/2015 w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2016/2017
 
Uchwała 319/V/V/2015 w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2016-2020
 
Uchwała 320/V/V/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych
 
Załacznik nr 1
 
Uchwała 321/V/V/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
 
Uchwała 322/V/V/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus
 
Uchwała 323/V/V/2015  w sprawie nadania Złotego Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
Uchwała 324/V/VI/2015 w sprawie nadania Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
Uchwała 325/V/VI/2015 w sprawie przyznania tytułu Honorowego Profesora PWSZ w Koninie
 
Uchwała 326/V/VI/2015 w sprawie przyznania tytułu Honorowego Profesora PWSZ w Koninie
 
Uchwała 327/V/VI/2015 w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się
 
Uchwała 328/V/VI/2015 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2014
 
Załacznik nr 1
 
Uchwała 329/V/VI/2015 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2015
 
Załacznik nr 1
 
Uchwała 330/V/VI/2015 w sprawie obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych Rektorowi PWSZ w Koninie
 
Uchwała 331/V/VI/2015 w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów z ustawą
i statutem Uczelni
 
Uchwała 332/V/VI/2015 w sprawie utworzenia nowych specjalności studiów na kierunku studiów „inżynieria środowiska”
 
Uchwała 333/V/VI/2015 w sprawie utworzenia nowych specjalności studiów na kierunku studiów
„budownictwo”
 
Uchwała 334/V/VI/2015 w sprawie utworzenia nowej specjalności studiów na kierunku studiów „mechanika i budowa maszyn”
 
Uchwała 335/V/VI/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązków nauczycieli akademickich, w tym rocznego pensum dydaktycznego
 
Uchwała 336/VI/VI/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 

   Uchwały Senatu 2011-2015

2014

       

Uchwała nr 213/V/I/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności udziałów w nieruchomości zabudowanej, położonej w Turku, przy ul. Wincentego Milewskiego, oznaczonej numerem ewidencyjnym 360/3
 
Uchwała nr 214/V/I/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus
 
Uchwała nr 215/V/I/2014 w sprawie zmiany w składzie Komisji do Spraw Finansów na kadencję 2011-2015
 
Uchwała nr 216/V/I/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni na rok akademicki 2013/2014
 
Uchwała nr 217/V/II/2014 w sprawie zaopiniowania raportu samooceny dla kierunku „budownictwo”
 
Uchwała nr 218/V/II/2014 w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko kanclerza
 
Uchwała nr 219/V/II/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus
 
Uchwała nr220/V/II/2014 w sprawie realizacji przez PWSZ w Koninie inwestycji pod nazwą „Modernizacja budynku PWSZ w Koninie przy ul. Przyjaźni 1”
 
Uchwała nr 221/V/II/2014  w sprawie realizacji przez PWSZ w Koninie inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Wykładowo Dydaktycznego PWSZ w Koninie przy ul Popiełuszki 4”
 
Uchwała nr 222/V/III/2014 w sparwie likwidacji specjalności studiów na kierunku "filologia"
 
Uchwała nr 223/V/III/2014 w sparwie likwidacji specjalności studiów na kierunku "pedagogika"
 
Uchwała nr 224/V/III/2014 w sprawie utworzenia nowej specjalności studiów na kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne"
 
Uchwała nr 225/V/III/2014 w sprawie utworzenia nowej specjalności na kierunku studiów "zarządzanie"
 
Uchwała nr 226/V/III/2014 zmieniająca skład Rady Bibliotecznej oraz uchwałę w sprawie powołania Rady Bibliotecznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2011 - 2015
 
Uchwała nr 227/V/III/2014 w sprawie ustanowienia Złotego Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
Uchwała nr 228/V/III/2014 w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania odznaczeń Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Załącznik do uchwały nr 228/V/III/2014 Regulamin  przyznawania odznaczeń

Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie Złotego Medalu PWSZ w Koninie
Załącznik nr 2  Wniosek o przyznanie medalu PWSZ w Koninie
Załącznik nr 3  Wniosek o przyznanie medalu okolicznościowego PWSZ w Koninie

Uchwała nr 229/V/III/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wzoru i określenia zasad przyznawania Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
Uchwała nr 230/V/IV/2014 w sprawie wytycznych dla Rad Wydziałów w zakresie organizacji procesu kształcenia studentów w roku akademickim 2014/2015
 
Uchwała nr 231/V/IV/2014 w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2014/2015
 
Uchwała nr 232/V/IV/2014 w sprawie utworzenia nowych specjalności studiów na kierunku studiów pierwszego stopnia „filologia” oraz zmianie nazw specjalności na tym kierunku
 
Uchwała nr 233/V/IV/2014 w sprawie określenia składu osobowego Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia
Uchwała nr 234/V/IV/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus
Uchwała nr 235/V/IV/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ w Koninie za rok 2013 oraz podziału wyniku finansowego
 
Załącznik - Sprawozdanie finansowe PWSZ w Koninie za 2013 r.:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans. Rachunek zysków i strat. Rachunek przepływów pieniężnych. Zestawienie zmian w funduszu własnym.
Dodatkowe informacje i objaśnienia

 
Uchwała nr 236/V/V/2014 w sprawie utworzenia nowej specjalności studiów na kierunku „pedagogika”
 
Uchwała nr 237/V/V/2014 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2015/2016
 
Uchwała nr 238/V/V/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studió w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2014/2015
 
Uchwała nr 239/V/V/2014 w sprawie obowiązków nauczycieli akademickich, w tym rocznego pensum dydaktycznego
 
Uchwała nr 240/V/VI/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
Uchwała nr 241/V/VI/2014 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego PWSZ w Koninie na rok 2014
 
Uchwała nr 242/V/VI/2014 w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń pracowników PWSZ w Koninie
 
Uchwała nr 243/V/VI/2014  w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zwiększenie wynagrodzenia Rektora PWSZ w Koninie
 
Uchwała nr 244/V/VI/2014 w sprawie obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych Rektorowi PWSZ w Koninie
 
Uchwała nr 245/V/VI/2014 w sprawie zatwierdzenia wzorów uczelnianych dyplomów ukończenia studiów wyższych

Załącznik nr 1 Wzór Dyplomu Ukończenia Studiów Pierwszego Stopnia
Załącznik nr 2 Wzór Dyplomu Ukończenia Studiów Drugiego Stopnia

Uchwała nr 246/V/VI/2014 w sprawie nadania Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
Uchwała nr 247/V/VI/2014 w sprawie przyznania tytułu Honorowego Profesora PWSZ w Koninie
 
Uchwała nr 248/V/VI/2014 w sprawie przyznania tytułu Honorowego Profesora PWSZ w Koninie
 
Uchwała nr 249/V/IX/2014 w sprawie powołania doraźnej komisji senackiej ds. regulaminu studiów
 
Uchwała nr 250/V/IX/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji do Spraw Statutu PWSZ w Koninie na kadencję 2011-2015
 
Uchwała nr 251/V/IX/2014 w sprawie nadania Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
Uchwała nr 252/V/IX/2014 w sprawie opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne
 
Uchwała nr 253/V/IX/2014   załączniki: 2 w sprawie określenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia
lub usługi edukacyjne
 
Uchwała nr 254/V/IX/2014 w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o mianowanie Rektora na stanowisko profesora zwyczajnego
 
Uchwała nr 255/V/IX/2014 w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie przez Rektora PWSZ w Koninie
dodatkowego zatrudnienia
 
Uchwała nr 256/V/IX/2014 w sprawie zniesienia (likwidacji) kierunku studiów „turystyka i rekreacja”
 
Uchwała nr 257/V/IX/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2015/2016
 
Uchwała nr 258/V/IX/2014    załącznik    w sprawie wzoru świadectwa ukończenia szkolenia
 
Uchwała nr 259/V/IX/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Koninie
 
Uchwała nr 260/V/X/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Humanistycznym programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „finanse i rachunkowość” o profilu praktycznym
 
Uchwała nr 260-A/V/X/2014 w sprawie wyboru biegłego rewidenta
 
Uchwała nr 261/V/X/2014 w sprawie utworzenia na Wydziale Społeczno-Humanistycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów pierwszego stopnia na kierunku „finanse i rachunkowość” o profilu praktycznym
 
Uchwała nr 262/V/X/2014 w sprawie harmonogramu realizacji działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni na rok akademicki 2014/2015
 
Uchwała nr 263/V/X/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelniami
zagranicznymi w ramach Programu Erasmus
 
Uchwała nr 264/V/X/2014 w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2015/2016
 
Uchwała nr 265/V/X/2014 w sprawie uruchomienia kierunków studiów o profilu praktycznym na Wydziale
Społeczno-Humanistycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2014/2015
 
Uchwała nr 266/V/X/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2014
 
Uchwała nr 267/V/X/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Uczelnię
 
Uchwała nr 268/V/X/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
Uchwała nr 269/V/XI/2014 w sprawie zarządzenia wyborów do Uczelnianej Komisji Wyborczej
 
Uchwała nr 270/V/X/2014 w sprawie zarządzenia wyborów elektorów do Kolegium Elektorów Uczelni
 
Uchwała nr 271/V/X/2014 w sprawie zarządzenia wyborów elektorów do Wydziałowego Kolegium Elektorów
 
Uchwała nr 272/V/X/2014 w sprawie warunków prowadzenia prac badawczych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
Uchwała nr 273/V/X/2014 w sprawie zadań Uczelni w zakresie zapewnienia jakości kształcenia
na rok akademicki 2014/2015
 
Uchwała nr 274/V/X/2014 w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 
Uchwała nr 275/V/X/2014 w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 
Uchwała nr 276/V/X/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2015/2016
 
Uchwała nr 277/V/X/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelniami
zagranicznymi w ramach Programu Erasmus
 
Uchwała 278/V/XII/2014 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej
 
Uchwała 279/V/XII/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2014
 
Uchwała 280/V/XII/2014 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji do Spraw Odznaczeń i Wyróżnień na kadencję 2011-2015
 
Uchwała 281/V/XII/2014 w sprawie utworzenia nowej specjalności studiów na kierunku studiów „wychowanie fizyczne”
 
Uchwała 282/V/XII/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Koninie
 
Uchwała 283/V/XII/2014 w sprawie uchylenia uchwały Nr 276/V/XI/2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 25 listopada 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2015/2016
 
Uchwała 284/V/XII/2014  w sprawie uchylenia uchwał: nr 121/II/XI/2014, nr 122/II/XI/2014, nr 123/II/XI/2014 Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniających uchwały w sprawie propozycji warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 na kierunkach: wychowanie fizyczne, fizjoterapia i dietetyka
       

        Uchwały Senatu 2011-2015

 2013

 • Uchwała Nr 130-131/V/I/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym w ramach Programu Erasmus "Uczenie się przez całe życie"
 • Uchwała Nr 132/V/I/2013  | załącznik | zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia strategii rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała Nr 133/V/I/2013 | załącznik 1 | | załącznik 2 |zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących zasad opracowywania planów studiów i programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
 • Uchwała Nr 134/V/I/2013 | załącznik 1 | | załącznik 2 | w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego
 • Uchwała Nr 135/V/I/2013 w sprawie zadań Uczelni w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na rok akademicki 2012/2013
 • Uchwała Nr 136/V/II/2013 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Senatu
 • Uchwała Nr 137/V/II/2013 | załącznik | w sprawie projektu planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2013
 • Uchwała Nr 138/V/II/2013 w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” o profilu praktycznym
 • Uchwała Nr 139/V/II/2013 w sprawie utworzenia kierunku studiów „bezpieczeństwo wewnętrzne” na Wydziale Społeczno-Technicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała Nr 140/V/II/2013 zmieniająca uchwalę w sprawie liczby studentów studiów stacjonarnych w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2013/2014
 • Uchwała Nr 141/V/II/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2013/2014
 • Uchwała Nr 142/V/II/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia
 • Uchwała Nr 143/V/II/2013 w sprawie uruchomienia nowej specjalności studiów na kierunku „turystyka i rekreacja”
 • Uchwała Nr 144/V/II/2013 | załącznik | w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej programu promocji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała Nr 145/V/III/2013 w sprawie opinii o zamiarze wprowadzenia zmian w organizacji PWSZ w Koninie polegających na likwidacji Zamiejscowego Wydziału Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku, utworzeniu nowego wydziału oraz przekształceniu i zmianie nazwy Wydziału Społeczno-Technicznego
 • Uchwała Nr 146/V/III/2013 w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „dietetyka” o profilu praktycznym
 • Uchwała Nr 147/V/III/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących zasad opracowywania planów studiów i programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
 • Uchwała Nr 148/V/III/2013 w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała Nr 149/V/III/2013 w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała Nr 150/V/III/2013 w sprawie zmian w składzie Uczelnianej Komisji Wyborczej
 • Uchwała Nr 151/V/III/2013 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej
 • Uchwała Nr 152/V/IV/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała Nr 153/V/IV/2013 w sprawie utworzenia kierunku studiów „dietetyka” na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała Nr 154/V/IV/2013 zmieniająca uchwalę w sprawie liczby studentów studiów stacjonarnych w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2013/2014
 • Uchwała Nr 155/V/IV/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2013/2014
 • Uchwała Nr 156/V/IV/2013 w sprawie zatwierdzenia wzoru arkusza okresowej oceny nauczyciela akademickiego
 • Uchwała Nr 157/V/IV/2013 w sprawie wytycznych dla Rad Wydziałów w zakresie organizacji procesu kształcenia studentów w roku akademickim 2013/2014
 • Uchwała Nr 158/V/IV/2013 w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2013/2014
 • Uchwała Nr 160/V/V/2013 w sprawie warunków i trybu rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej,dla poszczególnych kierunków studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2014/2015
 • Uchwała Nr 161/V/V/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2011-2015
 • Uchwała Nr 162/V/V/2013 w sprawie zarządzenia wyborów elektorów do Wydziałowego Kolegium Elektorów
 • Uchwała Nr 163/V/V/2013 załaczniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała Nr 164/V/V/2013 w sprawie utworzenia nowej specjalności studiów na kierunku „pedagogika”
 • Uchwała Nr 165/V/VI/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ w Koninie za rok 2012 oraz podziału wyniku finansowego
 • Uchwała Nr 166/V/VI/2013 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2013
 • Uchwała Nr 167/V/VI/2013 w sprawie obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych Rektorowi PWSZ w Koninie
 • Uchwała Nr 168/V/VI/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na zwiększenie wynagrodzenia Rektora
 • Uchwała Nr 169/V/VI/2013 zmieniająca skład Rady Bibliotecznej oraz uchwałę w sprawie powołania Rady Bibliotecznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • Uchwała Nr 170/V/VI/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji do Spraw Kształcenia na kadencję 2011-2015
 • Uchwała Nr 171/V/VI/2013 w sprawie wyróżnienia Medalem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała Nr 172/V/VI/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z Czerniowieckim Uniwersytetem Narodowym im. Jurija Fedkowycza
 • Uchwała Nr 173//V/IX/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i wymiaru obowiązków nauczycieli akademickich będących pracownikami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała Nr 174/V/IX/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała NR 175/V/IX/2013 w sprawie Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
Załącznik do uchwały nr 175 Strategia PWSZ w Koninie
UWAGA! Po uchwale nr 177 kolejnej uchwale nadany został nr 188.
 
 • Uchwała Nr 188//V/X/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała Nr 189//V/X/2013 w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Humanistycznym programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „filologia” o profilu praktycznym
 • Uchwała Nr 190//V/X/2013 w sprawie utworzenia na Wydziale Społeczno-Humanistycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów drugiego stopnia na kierunku „filologia o profilu praktycznym
 • Uchwała Nr 191//V/X/2013 w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Humanistycznym programu kształcenia na studiach stacjonarnych      i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „logistyka” o profilu praktycznym
 • Uchwała Nr 192//V/X/2013 w sprawie utworzenia na Wydziale Społeczno-Humanistycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów drugiego stopnia na kierunku „filologia” o profilu praktycznym
 • Uchwała Nr 193//V/X/2013 w sprawie zniesienia (likwidacji) kierunku studiów „pielęgniarstwo” i wygaśnięcia uprawnienia do prowadzenia tego kierunku
 • Uchwała Nr 194//V/X/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zniesienia (likwidacji) kierunku studiów „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”
 • Uchwała Nr 195//V/X/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała Nr 196//V/X/2013 w sprawie zniesienia (likwidacji) kierunku studiów „politologia”
 • Uchwała Nr 197//V/X/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2014/2015
 • Uchwała Nr 198//V/X/2013 w sprawie harmonogramu realizacji działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni na rok akademicki 2013/2014
 • Uchwała Nr 199//V/XI/2013 w sprawie planowanej liczby studentów studiów stacjonarnych na pierwszym roku studiów w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2014/2015
 • Uchwała Nr 200//V/XI/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o kontynuacji współpracy z uczelniami zagranicznymi na lata 2014-2020 w ramach Erasmus+ Programme
 • Uchwała Nr 201//V/XI/2013 w sprawie wyboru biegłego rewidenta
 • Uchwała Nr 202//V/XI/2013 w sprawie ustalania struktury wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli akademickich oraz realizacji prawa autorskiego dotyczącego utworów pracowniczych
 • Uchwała Nr 203//V/XI/2013 w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • Uchwała Nr 204//V/XI/2013 w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • Uchwała Nr 205//V/XI/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji do Spraw Kształcenia na kadencję 2011-2015
 • Uchwała Nr 206//V/XI/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
 • Uchwała Nr 207//V/XI/2013 w sprawie zadań Uczelni w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na rok akademicki 2013/2014
 • Uchwała Nr 208//V/XI/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2013
 • Uchwała Nr 209//V/XI/2013 w sprawie finansowania zadań Uczelni w 2014 roku
 • Uchwała Nr 210//V/XI/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi w ramach Erasmus+ Programme
 • Uchwała Nr 211//V/XI/2013 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej programu promocji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała Nr 212//V/XII/2013 w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia

 
 

2012

Uchwały Senatu 2011-2015

 • Uchwała Nr 33/V/I/2012 w sprawie zaopiniowania raportu samooceny dla kierunku „mechanika i budowa maszyn”
 • Uchwała Nr 34/V/I/2012 w sprawie nowej specjalności studiów na kierunku „praca socjalna”
 • Uchwała Nr 35/V/I/2012 w sprawie nowych specjalności studiów na kierunku „filologia”
 • Uchwała Nr 36/V/I/2012 zmieniająca skład Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • Uchwała Nr 37/V/I/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji do Spraw Finansów na kadencję 2011-2015
 • Uchwała Nr 38/V/I/2012 w sprawie nowej specjalności studiów na kierunku „pedagogika”
 • Uchwała Nr 39/V/I/2012 w sprawie powołania Komisji do Spraw Odznaczeń i Wyróżnień na kadencję 2011-2015
 • Uchwała Nr 40/V/II/2012 | załącznik 1 | | załącznik 2 | | załącznik 3 | w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących zasad opracowywania planów studiów i programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
 • Uchwała Nr 41/V/II/2012 w sprawie zaopiniowania zmiany w Regulaminie Wydawnictwa
 • Uchwała Nr 42/V/II/2012 w sprawie zaakceptowania zawartych przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie umów o współpracy z podmiotami zagranicznymi w ramach Programu Erasmus "Uczenie się przez całe życie"
 • Uchwała Nr 43/V/II/2012 w sprawie ustanowienia Roku Obchodów 15-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała Nr 44/V/II/2012 | załącznik | w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej programu promocji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała Nr 45/V/III/2012 w sprawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2012
 • Uchwała Nr 46/V/III/2012 w sprawie powołania Komisji do Spraw Kształcenia na kadencję 2011-2015
 • Uchwała Nr 47/V/III/2012 w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała Nr 48/V/III/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym w ramach Programu Erasmus "Uczenie się przez całe życie"
 • Uchwała Nr 49/V/III/2012 w sprawie warunków prowadzenia prac badawczych przez nauczycieli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała Nr 50,51/V/IV/2012 w sprawie przyznania tytułu Honorowego Profesora PWSZ w Koninie
 • Uchwała Nr 52/V/IV/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji do Spraw Kształcenia na kadencję 2011-2015
 • Uchwała Nr 53/V/IV/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z Universidad de A Coruna w Hiszpanii
 • Uchwała Nr 54/V/IV/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym w ramach Programu Erasmus "Uczenie się przez całe życie"
 • Uchwała Nr 55/V/IV/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym w ramach Programu Erasmus "Uczenie się przez całe życie"
 • Uchwała Nr 56/V/IV/2012 w sprawie przyjęcia misji PWSZ w Koninie i ustalenia celów strategicznych
 • Uchwała Nr 57/V/IV/2012 w sprawie opinii o zamiarze likwidacji Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - jednostki ogólnouczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała Nr 58/V/IV/2012 w sprawie opinii o zamiarze likwidacji Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - jednostki ogólnouczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała Nr 59/V/IV/2012 w sprawie wytycznych dla Rad Wydziałów w zakresie organizacji procesu kształcenia studentów w roku akademickim 2012/2013
 • Uchwała Nr 60/V/IV/2012 w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2012/2013
 • Uchwała Nr 61/V/IV/2012 w sprawie zakresu i wymiaru obowiązków nauczycieli akademickich będących pracownikami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała Nr 62/V/IV/2012 w sprawie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała Nr 64/V/V/2012 w sprawie warunków i trybu rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2013/2014
 • Uchwała Nr 65/V/V/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu studiów podyplomowych
 • Uchwała Nr 66/V/V/2012 w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
 • Uchwała Nr 67/V/V/2012 w sprawie zmiany nazwy specjalności studiów na kierunku „politologia”
 • Uchwała Nr 68/V/VI/2012 | załącznik | w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2012
 • Uchwała Nr 69/V/VI/2012 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała Nr 70/V/VI/2012 w sprawie nadania imienia Auli Centrum Wykładowo-Dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała Nr 71/V/VI/2012 w sprawie wyróżnienia Medalem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała Nr 72/V/VI/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2012/2013
 • Uchwała Nr 73/V/VI/2012 | załącznik | w sprawie uchwalenia strategii rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała Nr 74/V/VI/2012 w sprawie likwidacji specjalności studiów na kierunku „zarządzanie”
 • Uchwała Nr 75/V/VI/2012 w sprawie zmiany nazwy specjalności studiów na kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”
 • Uchwała Nr 76/V/VI/2012 w sprawie nowej specjalności studiów na kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”
 • Uchwała Nr 77/V/VI/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała Nr 78/V/VI/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała Nr 79/V/VI/2012 | załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunków studiów w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała Nr 80/V/VI/2012 w sprawie wyrażenia przez Senat opinii dotyczącej zawarcia ugody sądowej
 • Uchwała Nr 81/V/IX/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
 • Uchwała Nr 82/V/IX/2012 w sprawie zaopiniowania obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała Nr 83/V/IX/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała Nr 84/V/IX/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym w ramach Programu Erasmus "Uczenie się przez całe życie"
 • Uchwała Nr 85/V/IX/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2012/2013
 • Uchwała Nr 86/V/VI/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała Nr 87/V/X/2012 w sprawie likwidacji specjalności studiów na kierunku „wychowanie fizyczne”
 • Uchwała Nr 88/V/X/2012 w sprawie likwidacji specjalności studiów na kierunku „filologia”
 • Uchwała Nr 89/V/X/2012 w sprawie określenia składu osobowego Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia
 • Uchwała Nr 90/V/X/2012 w sprawie harmonogramu realizacji działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia na Uczelni w roku akademickim 2012/2013
 • Uchwała Nr 91/V/X/2012  w sprawie polityki jakości PWSZ w Koninie
 • Uchwała Nr 92/V/XI/2012 w sprawie zmiany składu osobowego Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia
 • Uchwała Nr 93/V/XI/2012 w sprawie przejęcia przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrześni
 • Uchwały Nr 94-102/V/XI/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym w ramach Programu Erasmus "Uczenie się przez całe życie"
 • Uchwała Nr 103/V/XI/2012 w sprawie wyboru biegłego rewidenta
 • Uchwała Nr 104/V/XII/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2012
 • Uchwała Nr 105/V/XII/2012 w sprawie liczby studentów studiów stacjonarnych w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2013/2014
 • Uchwała Nr 106/V/XII/2012 w sprawie opinii o wniosku dotyczącym utworzenia zamiejscowej jednostki organizacyjnej PWSZ w Koninie w formie wydziału
 • Uchwała Nr 107-119/V/XII/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym w ramach Programu Erasmus "Uczenie się przez całe życie"
 • Uchwała Nr 120/V/XII/2012 w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej  Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • Uchwała Nr 121/V/XII/2012 w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 • Uchwała Nr 122/V/XII/2012 w sprawie zmiany w składzie Komisji do Spraw Finansów na kadencję 2011-2015
 • Uchwała Nr 123/V/XII/2012 w sprawie likwidacji specjalności studiów na kierunku „politologia”
 • Uchwała Nr 124/V/XII/2012  w sprawie zmiany nazwy specjalności studiów na kierunku „politologia”
 • Uchwała Nr 125/V/XII/2012 w sprawie zmiany nazw specjalności studiów na kierunku „pedagogika”
 • Uchwała Nr 126/V/XII/2012 w sprawie zniesienia (likwidacji) kierunku studiów „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”
 • Uchwała Nr 127/V/XII/2012 w sprawie zniesienia (likwidacji) kierunku studiów „informacja naukowa i bibliotekoznawstwo”
 • Uchwała Nr 128/V/XII/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów w państwowej wyższej szkole zawodowej w koninie w roku akademickim 2013/2014
 • Uchwała Nr 129/V/XII/2012  w sprawie zasad działania Uczelni
   

 


2011

Uchwały Senatu 2011-2015

 


2011

 • Uchwała Nr 170/IV/I/2011 w sprawie zaopiniowania raportu na temat działań naprawczych podjętych w Uczelni po otrzymaniu pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku „filologia”
 • Uchwała Nr 171/IV/II/2011 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej programu promocji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała Nr 172/IV/II/2011 w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2011-2015.
 • Uchwała Nr 173/IV/II/2011 w sprawie ustalenia listy rezerwowych członków do Uczelnianej Komisji Wyborczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała Nr 174/IV/II/2011 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie utworzenia kierunku studiów
 • Uchwała Nr 175/IV/III/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2010 i podziału wyniku finansowego
 • Uchwała Nr 176-180/IV/III/2011 w sprawie nowych specjalności studiów
 • Uchwała Nr 181/IV/III/2011 w sprawie akceptacji kandydatów do przyznania Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 • Uchwała Nr 182/IV/III/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Uczelnianej Komisji Wyborczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała Nr 183/IV/V/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2010
 • Uchwała Nr 184/IV/V/2011 w sprawie wyrażenia opinii o  sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 2010
 • Uchwała Nr 185/IV/V/2011 w sprawie zatwierdzenia  planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2011
 • Uchwała Nr 186/IV/V/2011 w sprawie wytycznych dla Rad Wydziałów w zakresie organizacji procesu kształcenia studentów w roku akademickim 2011/2012
 • Uchwała Nr 187/IV/V/2011 w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2011/2012
 • Uchwała Nr 188/IV/V/2011 w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach prowadzonych w roku akademickim 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała Nr 189/IV/V/2011 w sprawie nowej specjalności studiów na kierunku „wychowanie fizyczne”
 • Uchwała Nr 190/IV/V/2011 w sprawie przyjęcia regulaminu studiów podyplomowych
 • Uchwała Nr 191/IV/VI/2011 w sprawie oceny funkcjonowania administracji PWSZ w Koninie w okresie kadencji 2007-2011
 • Uchwała Nr 192/IV/VI/2011 w sprawie akceptacji kandydatów do przyznania Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała Nr 193/IV/VI/2011 w sprawie celów operacyjnych  na rok akademicki 2011/2012 wynikających z misji PWSZ w Koninie
 • Uchwała Nr 194/IV/VI/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat lub stosowania innych ulg
 • Uchwała Nr 195/IV/VI/2011 w sprawie interpretacji przepisu § 56 pkt 1 statutu PWSZ w Koninie

2010

 • Uchwała nr 127/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu studiów podyplomowych
 • Uchwała nr 128/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2010/2011 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 129/2010 w sprawie zasad działania Uczelni w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2010/2011
 • Uchwała nr 130/2010 | załącznik w sprawie uchwalenia regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 131/2010 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej programu promocji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 132/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2009 i podziału wyniku finansowego
 • Uchwała nr 133/2010 w sprawie nowych specjalności studiów na kierunku „zarządzanie”
 • Uchwała nr 134/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2009
 • Uchwała nr 135/2010 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 2009
 • Uchwała nr 136/2010 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2010
 • Uchwała nr 137/2010 w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach prowadzonych w roku akademickim 2011/2012 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 138/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2009-2011
 • Uchwała nr 139/2010 w sprawie zaopiniowania raportu na temat działań naprawczych podjętych w Uczelni po otrzymaniu pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku „zarządzanie”
 • uchwała nr 140/2010 w sprawie nowych specjalności studiów na kierunku „politologia”
 • uchwała nr 141/2010 w sprawie nowych specjalności studiów na kierunku „pedagogika”
 • uchwała nr 142/2010 w sprawie celów operacyjnych na rok akademicki 2010/2011 wynikających z misji PWSZ w Koninie
 • uchwała nr 143/2010 w sprawie zaopiniowania obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • uchwała nr 144/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu studiów podyplomowych
 • uchwała nr 145/2010 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie utworzeniu kierunku studiów
 • uchwała nr 146/2010 w sprawie zmiany nazwy specjalności na kierunku mechanika i budowa maszyn
 • uchwała nr 147/2010 w sprawie akceptacji kandydatów do przyznania Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • uchwała nr 148/2010 w sprawie kryteriów i trybu oceny funkcjonowania administracji PWSZ w Koninie w okresie kadencji 2007-2011
 • uchwała nr 149/2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • uchwała nr 150/2010 w sprawie wniosków o  przyznanie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stypendiów za osiągnięcia w nauce  i za wybitne osiągnięcia sportowe
 • uchwała nr 151/2010 w sprawie wyboru biegłego rewidenta
 • uchwała nr 152/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2010
 • uchwała nr 153/2010 w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń
 • uchwała nr 154/2010 w sprawie zarządzenia wyborów do Uczelnianej Komisji Wyborczej
 • uchwała nr 155/2010 w sprawie szczegółowego przebiegu przeprowadzania wyborów do Uczelnianej Komisji Wyborczej
 • uchwała nr 156/2010 zmieniająca skład doraźnej komisji senackiej
 • uchwała nr 157/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2010
 • uchwała nr 158/2010 w sprawie utworzenia instytutu na Wydziale Społeczno-Technicznym
 • uchwała nr 159/2010 w sprawie utworzenia kierunku studiów „architektura wnętrz” na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • uchwała nr 160/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach prowadzonych w roku akademicki 2011/2012 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • uchwała nr 161/2010 w sprawie nowych specjalności studiów na kierunku „turystyka i rekreacja”
 • uchwała nr 162/2010 w sprawie ustalenia rozmiarów kształcenia w roku akademickim 2011/2012 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 
 • uchwała nr 163/2010 w sprawie zaopiniowania raportu samooceny kierunku studiów „inżynieria środowiska”
 • uchwała nr 164/2010 w sprawie wyboru Uczelnianej Komisji Wyborczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • uchwała nr 165/2010 i 166/2010 zmieniająca skład Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011 oraz zmieniająca skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • uchwała nr 167/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2010
 • uchwała nr 168/2010 w sprawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2011
 • uchwała nr 169/2010 | decyzja | zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

2009

 • uchwała nr 84/2009 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej programu promocji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2008/2009
 • uchwała nr 85/2009 w sprawie zasad działania Uczelni w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2009/2010
 • uchwała nr 86/2009 w sprawie stwierdzenia zgodności regulaminu Samorządu Studenckiego z ustawą
 • uchwała nr 87/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów na kierunku „inżynieria środowiska”
 • uchwała nr 88/2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2008 i podziału wyniku finansowego
 • uchwała nr 89/2009 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 2008
 • uchwała nr 90/2009 w sprawie wyrażenia opinii o przystąpieniu Uczelni do stowarzyszenia
 • uchwała nr 91/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • uchwała nr 92/2009 w sprawie utworzenia kierunku studiów „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” na Wydziale Społeczno-Technicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • uchwała nr 93/2009 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na kierunek „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • uchwała nr 94/2009 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2009
 • uchwała nr 95/2009 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2010/2011 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • uchwała nr 96/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i wymiaru obowiązków nauczycieli akademickich będących pracownikami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • uchwała nr 97/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad działania Uczelni w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2009/2010
 • uchwała nr 98/2009 zmieniająca skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • uchwała nr 99/2009 w sprawie akceptacji kandydatów do przyznania Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • uchwała nr 100/2009 w sprawie zaopiniowania obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • uchwała nr 101/2009 w sprawie celów operacyjnych  na rok akademicki 2009/2010 wynikających z misji PWSZ w Koninie
 • uchwała nr 102/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • uchwała nr 103/2009 w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o utworzenie nowej podstawowej jednostki organizacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej   w Koninie oraz nadanie uprawnień do prowadzenia kierunku fizjoterapia nowo utworzonej jednostce
 • uchwała nr 104/2009 w sprawie zmiany nazwy zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej  - Zamiejscowego Wydziału Inżynierii Środowiska w Turku
 • uchwała nr 106/2009 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • uchwała nr 107/2009 o zmianie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • uchwała nr 108/2009 w sprawie przyjęcia regulaminu studiów podyplomowych
 • uchwała nr 109/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • uchwała nr 110/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji senackiej
 • uchwała nr 111/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2009
 • uchwała nr 112/2009 w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na zwiększenie wynagrodzenia Rektora
 • uchwała nr 113/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie Instytutu Kultury Fizycznej
 • uchwała nr 114/2009 w sprawie utworzenia katedr na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • uchwała nr 115/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i wymiaru obowiązków nauczycieli akademickich będących pracownikami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • uchwała nr 116/2009 w sprawie wniosków o przyznanie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stypendiów za osiągnięcia w nauce i za wybitne osiągnięcia sportowe
 • uchwała nr 117/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu studiów podyplomowych
 • uchwała nr 118/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie Instytutu Medycznego
 • uchwała nr 119/2009 w sprawie wyboru biegłego rewidenta
 • uchwała nr 120/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2009
 • uchwała nr 121/2009 w sprawie ustalenia rozmiarów kształcenia w roku akademickim 2010/2011 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • uchwała nr 122/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat lub stosowania innych ulg
 • uchwała nr 123/2009 i 24/2009 zmieniająca skład Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011 oraz zmieniająca skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • uchwała nr 125/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2009
 • uchwała nr 126/2009 w sprawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2010

 


2008

 

 • uchwała nr 36/2008 w sprawie zaopiniowania raportu samooceny kierunku studiów „politologia”
 • uchwała nr 37/2008 w sprawie utworzenia kierunku studiów „budownictwo” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • uchwała nr 38/2008 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej programu promocji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2007/2008
 • uchwała nr 39/2008 zmieniająca uchwałę nr 148/III/VI/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania studentów z tych opłat
 • uchwała nr 40/2008 w sprawie zasad działania Uczelni w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2008/2009
 • uchwała nr 41/2008 i 42/2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2007 i podziału wyniku finansowego oraz w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 2007
 • uchwała nr 43/2008 i 44/2008 w sprawie zaopiniowania Raportu na temat działań naprawczych podjętych w Uczelni po otrzymaniu warunkowej oceny jakości kształcenia na kierunku „turystyka i rekreacja” oraz w sprawie zaopiniowania Raportu samooceny dla kierunku studiów „wychowanie fizyczne”
 • uchwała nr 45/2008 w sprawie zasad działania Uczelni w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2008/2009
 • uchwała nr 46/2008 w sprawie zasad przyjęć na studia na kierunek studiów „budownictwo” w roku akademickim 2008/2009 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • uchwała nr 47/2008 sprawie zasad systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • uchwała nr 48/2008 w sprawie nowych specjalności studiów w obrębie kierunków studiów
 • uchwała nr 49/2008 w sprawie wyrażenia stanowiska Senatu PWSZ w Koninie dotyczącego projektu założeń reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego
 • uchwała nr 50/2008 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie instytutu jako jednostki wydziałowej
 • uchwała nr 51/2008 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2009/2010 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • uchwała nr 52/2008 w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2009-2011
 • uchwała nr 53/2008 w sprawie ustalenia Regulaminu pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat lub stosowania innych ulg
 • uchwała nr 54/2008 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2008
 • uchwała nr 55/2008 w sprawie członkostwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w różnych podmiotach prawa
 • uchwała nr 56/2008 w sprawie zaopiniowania obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • uchwała nr 57/2008 w sprawie przyjęcia wzoru i określenia zasad przyznawania Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • uchwała nr 58/2008 w sprawie akceptacji kandydatów do przyznania Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • uchwała nr 59/2008 w sprawie medalu pamiątkowego z okazji jubileuszu 10. lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 1998-2008
 • uchwała nr 60/2008 w sprawie zasad używania godła i sztandaru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • uchwała nr 61/2008 w sprawie powołania doraźnej komisji senackiej
 • uchwała nr 62/2008 w sprawie zakresu i wymiaru obowiązków nauczycieli akademickich będących pracownikami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • uchwała nr 63/2008 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • uchwała nr 64/2008 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Katedry Informacji Naukowej
 • uchwała nr 65/2008 w sprawie wniosków o przyznanie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stypendiów za osiągnięcia w nauce i za wybitne osiągnięcia sportowe
 • uchwała nr 66/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2008
 • uchwała nr 67/2008 w sprawie misji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz wynikających z misji celów operacyjnych na rok akademicki 2008/2009
 • uchwała nr 68/2008 w sprawie wyboru biegłego rewidenta
 • uchwała nr 69/2008 w sprawie ustalenia rozmiarów kształcenia w roku akademickim 2009/2010 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • uchwała nr 70/2008 w sprawie utworzenia kierunku studiów „budownictwo” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • uchwała nr 71/2008 w sprawie nowej specjalności studiów w obrębie kierunku studiów
 • uchwała nr 72/2008 w sprawie zatwierdzenia wzoru arkusza okresowej oceny nauczyciela akademickiego
 • uchwała nr 73/2008 w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko dyrektora biblioteki
 • uchwała nr 74/2008 i 75/2008 zmieniająca skład Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • uchwała nr 76/2008 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Senatu
 • uchwała nr 77/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2008
 • uchwała nr 78/2008 w sprawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2009
 • uchwała nr 79/2008 w sprawie utworzenia kierunku studiów „fizjoterapia” na Wydziale Społeczno-Technicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • uchwała nr 80/2008 w sprawie nowej specjalności studiów w obrębie kierunku studiów
 • uchwała nr 81/2008 w sprawie zmiany nazw specjalności na kierunku politologia
 • uchwała nr 82/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • uchwała nr 83/2008 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na kierunek fizjoterapia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

 


2006-2007

 

 • senat_17-10-2006 uchwały numer 150-157
 • senat_24-10-2006 uchwały numer 158-159
 • senat_21-11-2006 uchwały numer 160-163
 • senat_19-12-2006 uchwały numer 164-166
 • senat_13-02-2007 uchwały numer 167-169
 • senat_27-02-2007 uchwały numer 170-173
 • senat_13-03-2007 uchwała numer 174 (statut szkoły)
 • senat_27-03-2007 uchwały numer 175-180
 • senat_11-04-2007 uchwały numer 181-182
 • senat_22-05-2007 uchwały numer 183-186
 • senat_26-06-2007 uchwały numer 187-197
 • uchwała nr 1/2007 w sprawie szczegółowego regulaminu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • uchwała nr 2/2007 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • uchwała nr 3/2007 w sprawie przyjęcia założeń do strategii rozwoju Uczelni
 • uchwała nr 4/2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Uczelnię
 • uchwała nr 5/2007 w sprawie instytutów w Wydziale Społeczno-Technicznym
 • uchwała nr 6/2007 w sprawie zaopiniowania obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • uchwała nr 7/2007 w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących zasad opracowywania planów i programów nauczania dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiów podyplomowych i kursów dokształcających
 • uchwała nr 8/2007 w sprawie skrócenia trwania studiów i zmiany nazw specjalności na kierunku „zarządzanie”
 • uchwała nr 9/2007 w sprawie wprowadzenia nowego programu i planu studiów na kierunku „inżynieria środowiska”
 • uchwała nr 10/2007 w sprawie powołania stałych komisji Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • uchwała nr 11/2007 w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Uczelni
 • uchwała nr 12/2007 w sprawie opinii o członkach rady wydawniczej powoływanych przez Rektora
 • uchwała nr 13/2007 w sprawie przyjęcia regulaminu studiów podyplomowych
 • uchwała nr 14/2007 w sprawie przedstawienia kandydatów do Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • uchwała nr 15/2007 w sprawie uchylenia uchwały nr 110/II/XI/2002 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży oraz przyznawania limitu kilometrów
 • uchwała nr 16/2007 w sprawie wniosków o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce i za wybitne osiągnięcia sportowe
 • uchwała nr 17/2007 w sprawie wyboru biegłego rewidenta
 • uchwała nr 18/2007 w sprawie ustalenia rozmiarów kształcenia w roku akademickim 2008/2009 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • uchwała nr 19/2007 w sprawie zasad przyjęć na studia na kierunek studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w roku akademickim 2008/2009 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • uchwała nr 20/2007 w sprawie nowych specjalności studiów w obrębie kierunków studiów
 • uchwała nr 21/2007 w sprawie regulaminu nagród rektora dla nauczycieli akademickich
 • uchwała nr 22/2007 w sprawie trybu udzielania nauczycielowi akademickiemu urlopu wypoczynkowego
 • uchwała nr 23/2007 w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • uchwała nr 24/2007 w sprawie powołania Rady Bibliotecznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • uchwała nr 25/2007 w sprawie zaopiniowania projektu regulaminu Wydawnictwa
 • uchwała nr 26/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2007
 • uchwała nr 27/2007 w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2008
 • uchwała nr 28/2007 i 29/2007 w sprawie wyrażenia opinii i zgody na realizację przez Uczelnię wieloletniej inwestycji pod nazwą: „Budowa kompleksu wielofunkcyjnych obiektów sportowych”
 • uchwała nr 30/2007 i 31/2007 w sprawie powołania Komisji Oceniającej Uczelni na kadencję 2007-2011 i powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej na kadencję 2007-2011
 • uchwała nr 32/2007 i 33/2007 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011 i powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011
 • uchwała nr 34/2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przekształceń w Instytucie Edukacji Szkolnej działającym w ramach Wydziału Społeczno-Technicznego
 • uchwała nr 35/2007 w sprawie zatwierdzenia planu wydawniczego na rok 2008

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki