WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
                       
Baner 20-lecie


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Środa, 17 stycznia 2018

Zarządzanie

Specjalności:
  • Business Management
  • komunikacja marketingowa
  • zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
  • zarządzanie przedsiębiorstwami
Business Management. Absolwenci specjalności zostaną przygotowani do pracy w firmach, które charakteryzują się wielokulturowością, wielonarodowością i globalnym zasięgiem działania, a zarazem rozbudowaną infrastrukturą zarządzania i wielością różnorodnych interesów. Dzięki udziałowi w zajęciach prowadzonych całkowicie w języku angielskim, przy wykorzystaniu aktualnych podręczników i materiałów dydaktycznych z zakresu edukacji biznesowej oferowanych przez wiodące wydawnictwa, absolwent zdobędzie umiejętność płynnego porozumiewania się w ww. języku, będzie otwarty na współpracę w środowisku wielonarodowym oraz zdolny do logicznego myślenia i uporządkowanego postrzegania świata.
 
Komunikacja marketingowa. Absolwent specjalności będzie posiadał ogólną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu oraz pogłębioną wiedzę z zakresu marketingu i reklamy. Będzie znał i wykorzystywał instrumenty komunikacji we właściwym kontekście warunków politycznych, kulturowych, prawnych i ekonomicznych funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw i innych podmiotów. Powinien także umieć identyfikować i rozwiązywać problemy komunikacyjne. Absolwent uzyska wiedzę niezbędną w kreowaniu wizerunku instytucji, budowaniu marki i promocji produktów. Uzyska nowoczesne wiadomości z zakresu technik PR, kontaktów z mediami oraz komunikacji społecznej. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do podjęcia pracy w komórkach odpowiedzialnych za komunikację z otoczeniem i komunikację wewnętrzną. Absolwent będzie znał język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwał się słownictwem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Przygotowany będzie do podjęcia studiów II stopnia.
 
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do wykonywania funkcji wynikających z ogólnych studiów ekonomicznych na kierunku zarządzanie oraz szczegółowego zakresu gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego. Studiujący mogą się specjalizować i uzyskać kwalifikacje jednego z dwóch zawodów: zarządcy nieruchomościami i pośrednika w obrocie nieruchomościami. Absolwenci znajdują zatrudnienie w administracji samorządowej, firmach zarządzających mieniem nieruchomym, a przede wszystkim w biurach obrotu i wyceny nieruchomości.

Zarządzanie przedsiębiorstwami. Absolwenci specjalności będą przygotowani do pełnienia funkcji menedżerskich i eksperckich z zakresu zarządzania w dowolnym przedsiębiorstwie oraz w charakterze przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą. Absolwent specjalności zdobędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu oraz pogłębioną wiedzę z zarządzania przedsiębiorstwami. Nabędzie umiejętności diagnozowania i analizy problemów funkcjonowania przedsiębiorstw, analitycznego myślenia, skutecznego komunikowania się oraz pracy w zespole. Przygotowany będzie do podjęcia pracy zarówno w instytucjach samorządowych, jak i bankowych, współpracujących z samorządami.

Program kształcenia dla kierunku "zarządzanie" jest tworzony przy współpracy małych i średnich firm, instytucji finansowych oraz instytucji otoczenia biznesu. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.
 
Czas trwania studiów: 3 lata
Program kształcenia dla kierunku "zarządzanie" - cykl 2013-2016

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki