WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
                       
Baner 20-lecie


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Piątek, 24 listopada 2017

Uchwały Konwentu PWSZ w Koninie

Kadencja 2015-2019


2017

UCHWAŁA Nr 12/VI/IX/2017 w sprawie zaopiniowania efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „gospodarka i administracja publiczna” o profilu praktycznym
UCHWAŁA Nr 13/VI/IX/2017 w sprawie zaopiniowania efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo i systemy ochrony” o profilu praktycznym
UCHWAŁA Nr 14/VI/IX/2017 w sprawie zaopiniowania zniesienia (likwidacji) kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym „budownictwo”
UCHWAŁA Nr 15/VI/IX/2017 w sprawie przyjęcia informacji za rok akademicki 2016/2017 o efektach wdrażania strategii rozwoju PWSZ w Koninie na lata 2012-2020
UCHWAŁA Nr 16/VI/IX/2017 w sprawie wyrażenia opinii o proponowanych działaniach ukierunkowanych na realizację strategii rozwoju PWSZ w Koninie na lata 2012-2020
UCHWAŁA Nr 17/VI/IX/2017 w sprawie przyjęcia informacji za rok akademicki 2016/2017 o działaniach podejmowanych w celu dostosowania programu kształcenia do potrzeb rynku pracy


2016

UCHWAŁA Nr 5/VI/IX/2016 w sprawie zaopiniowania efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” o profilu praktycznym
UCHWAŁA Nr 6/VI/IX/2016 w sprawie zaopiniowania zniesienia (likwidacji) kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym „zarządzanie”
UCHWAŁA Nr 7/VI/IX/2016 w sprawie zaopiniowania zniesienia (likwidacji) kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym „inżynieria środowiska”
UCHWAŁA Nr 8/VI/IX/2016 w sprawie przyjęcia informacji za rok akademicki 2015/2016 o efektach wdrażania strategii rozwoju PWSZ w Koninie na lata 2012-2020
UCHWAŁA Nr 9/VI/IX/2016 w sprawie wyrażenia opinii o proponowanych działaniach ukierunkowanych na realizację strategii rozwoju PWSZ w Koninie na lata 2012-2020
UCHWAŁA Nr 10/VI/IX/2016 w sprawie przyjęcia informacji za rok akademicki 2015/2016 o działaniach podejmowanych w celu dostosowania programu kształcenia do potrzeb rynku pracy
UCHWAŁA Nr 11/VI/XII/2016 w sprawie zaopiniowania efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na
Wydziale Społeczno-Ekonomicznym programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „zdrowie publiczne” o profilu praktycznym

2015

UCHWAŁA NR 1/VI/X/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencje 2015-2019
UCHWAŁA Nr 2/VI/XII/2015 w sprawie zaopiniowania efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „kosmetologia” o profilu praktycznym
UCHWAŁA Nr 3/VI/XII/2015 w sprawie zaopiniowania efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia programu kształcenia na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „pielęgniarstwo” o profilu praktycznym.
UCHWAŁA Nr 4/VI/XII/2015 w sprawie zaopiniowania efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „informatyka” o profilu praktycznym


 

Kadencja 2011-2015


2015

UCHWAŁA NR 23/V/III/2015 w sprawie zaopiniowania efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na
Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „energetyka” o profilu praktycznym
UCHWAŁA NR 24/V/III/2015 w sprawie zaopiniowania utworzenia na Wydziale Budownictwa Mechaniki i Inżynierii Środowiska PWSZ w Koninie studiów pierwszego stopnia na kierunku „energetyka”
UCHWAŁA NR 25/V/III/2015 w sprawie zaopiniowania planowanej liczby miejsc na kierunku „energetyka” w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2015/2016
UCHWAŁA NR 26/V/V/2015 w sprawie zaopiniowania zmian w efektach kształcenia dla kierunku „budownictwo” oraz „inżynieria środowiska”


2014

UCHWAŁA NR 19/V/X/2014 w sprawie zaopiniowania zniesienia (likwidacji) kierunku studiów „turystyka i rekreacja”
UCHWAŁA NR 20/V/X/2014 w sprawie zaopiniowania efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na
Wydziale Społeczno-Humanistycznym programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „finanse i rachunkowość” o profilu praktycznym
UCHWAŁA NR 21/V/X/2014 w sprawie zaopiniowania utworzenia na Wydziale Społeczno-Humanistycznym PWSZ w Koninie studiów pierwszego stopnia na kierunku „finanse i rachunkowość”
UCHWAŁA NR 22/V/X/2014 w sprawie zaopiniowania planowanej liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2015/2016

2013

UCHWAŁA NR 10/V/II/2013 w sprawie zaopiniowania utworzenia kierunku studiów „bezpieczeństwo wewnętrzne”
UCHWAŁA NR 11/V/II/2013 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Konwentu
UCHWAŁA NR 12/V/IV/2013  w sprawie zaopiniowania utworzenia kierunku studiów „dietetyka”
UCHWAŁA NR 13/V/X/2013 w sprawie zaopiniowania utworzenia kierunku studiów „logistyka” oraz rozmiarów
kształcenia na tym kierunku
UCHWAŁA NR 14/V/X/2013 w sprawie zaopiniowania utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku „filologia”
oraz rozmiarów kształcenia na tym kierunku
UCHWAŁA NR 15/V/X/2013 w sprawie zaopiniowania zniesienia (likwidacji) kierunku studiów „pielęgniarstwo”
UCHWAŁA NR 16/V/X/2013 w sprawie zaopiniowania zniesienia (likwidacji) kierunku studiów „politologia”
UCHWAŁA NR 17/V/X/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania likwidacji kierunku studiów
UCHWAŁA NR 18/V/XI/2013 w sprawie zaopiniowania rozmiarów kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Koninie w roku akademickim 2014/2015

2012

UCHWAŁA NR 4/V/XII/2012 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Konwentu
UCHWAŁA NR 5/V/XII/2012 w sprawie zaopiniowania rozmiarów kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Koninie w roku akademickim 2013/2014
UCHWAŁA NR 6/V/XII/2012 w sprawie zaopiniowania likwidacji kierunku studiów
UCHWAŁA NR 7/V/XII/2012 w sprawie zaopiniowania likwidacji kierunku studiów
UCHWAŁA NR 8/V/XII/2012 w sprawie tworzenia nowych kierunków studiów
UCHWAŁA NR 9/V/XII/2012 w sprawie opinii o utworzeniu nowego kierunku studiów

2011

UCHWAŁA NR 1/V/XI/2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie
UCHWAŁA NR 2/V/XI/2011 w sprawie uchwalenia regulaminu obrad Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie
UCHWAŁA NR 3/V/XI/2011 w sprawie zaopiniowania rozmiarów kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Koninie w roku akademickim 2012/2013

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki