WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Sobota, 21 września 2019

Ogłoszenie o walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PWSZ w Koninie, 25 marca 2019 r..

Uwaga członkowie SAiP PWSZ w Koninie.
Ogłoszenie o walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PWSZ w Koninie.
 
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PWSZ w Koninie zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów
i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, które odbędzie się
25 marca 2019 r. o g. 12.00, pok. 121 , ul. Przyjaźni 1, Konin.
W przypadku braku kworum termin kolejnego zebranie ustala się na
25 marca 2019 r., g. 12.30, sala 121 , ul. Przyjaźni 1, Konin.
 
Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów
i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, 25 marca 2019 r. o g. 12.00, pok. 121 , ul. Przyjaźni 1, Konin.
 
1. Otwarcie zebrania
2. Stwierdzenie kworum i sporządzenie list obecności
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2018. Podjęcie uchwały o przyjęciu zatwierdzonych uchwałą zarządu sprawozdań finansowych i udzieleniu absolutorium zarządowi za rok 2018.
5. Omówienie w drodze dyskusji wizji dalszego funkcjonowania stowarzyszenia oraz wyborów nowych władz stowarzyszenia w 2019 r.
9. Wolne wnioski
 
 
Projekty uchwał poniżej:
 
 

 
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                                               Konin, dnia ……………r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr 9/2018
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
 
 
Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą wyboru Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza.
Osobami w/w zostali wybrani:


1.     …............................................................. - Przewodniczący Zebrania
2.     …............................................................. - Sekretarz Zebrania
 
 
 
 
 
 
 
Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ……………………………………
 
 
 
 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                                                               Konin, …………….. r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr 10/2018
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
 
 
Członkowie podejmują uchwałę o przyjęciu zatwierdzonych uchwałą zarządu sprawozdań finansowych i udzieleniu absolutorium zarządowi za rok 2018.
 
 
 
Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ………………………………
 
 
 
 
 

Walne zebranie 28 stycznia 2019 r.

Uwaga członkowie SAiP PWSZ w Koninie. Ogłoszenie o walnym zebraniu, na które zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia.
 
Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów
i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
28 stycznia 2019 r. g. 12.00, sala 109 , ul. Przyjaźni 1, Konin
W przypadku braku kworum termin kolejnego zebranie ustala się na
28 stycznia 2019 r., g. 12.30, sala 109 , ul. Przyjaźni 1, Konin

 
1. Otwarcie zebrania
2. Stwierdzenie kworum i sporządzenie list obecności
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
4. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań finansowych za rok 2018
5. Przyjęcie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej w 2018 r. i podęcie uchwał o udzieleniu im absolutorium
6. Przyjęcie uchwałą planu finansowego i budżetu na 2019 r.
7. Omówienie w drodze dyskusji planu działalności na 2019 r. i przyjęcie uchwałą planu.
8. Omówienie wyników inwentaryzacji, przyjętej przez Zarząd polityki rachunkowości i polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
9. Przyjęcie uchwałą dotychczas funkcjonującej polityki rachunkowości i polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
9. Wolne wnioski
 
 
Projekty uchwał poniżej:
 
 

 
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                         Konin, dnia ……………r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr 1
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
 
 
Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą wyboru Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza.
Osobami w/w zostali wybrani:
 1. …............................................................. - Przewodniczący Zebrania
 2. …............................................................. - Sekretarz Zebrania
 
 
 
 
 
 
 
Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ……………………………………………
 
 
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, …………….. r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr 2
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
 
 
Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą przyjęcia sprawozdań finansowych z działalności SAiP PWSZ w Koninie za rok 2018.
 
 
Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ……………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, …………….. r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr 3
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
 
 
Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 r. i udzielenia jej absolutorium.
 
 
Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ……………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, …………….. r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr 4
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
 
 
Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą przyjęcia sprawozdania z działalności  Zarządu SAiP PWSZ w Koninie za rok 2018 i udzielenia mu absolutorium.
 
 
Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ……………………………………………
 
 
 
 
 

 
 
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, ………… r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr 5      
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
 
Członkowie podejmują uchwałę o przyjęciu planu finansowego i budżetu na 2019 r.
 
 
Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ……………………………………………
 
 
 
 

 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, ………… r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr 6     
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
 
Członkowie podejmują uchwałę o przyjęciu planu działalności na 2019 r.
 
 
 
 
Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ……………………………………………
 
 
 
 

 
 
 
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, ………… r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr 7    
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
 
Członkowie podejmują uchwałę o przyjęciu polityki rachunkowości.
 
 
 
 
Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ……………………………………………
 
 
 

 
 
 
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, ………… r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr 8   
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
 
Członkowie podejmują uchwałę o przyjęciu polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 
 
 
 
Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ……………………………………………
 
 
 
 

Informacja o Ochronie Danych Osobowych

Informacja o Ochronie Danych Osobowych
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych o ich prawach.
W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół PWSZ w Koninie (w skrócie SAIP PWSZ w Koninie). Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1,  62 -510 Konin
 • Kontakt w sprawie ochrony danych: saip@konin.edu.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są tylko i wyłącznie na potrzeby wewnętrzne SAIP PWSZ w Koninie w celu:
-  w przypadku uczestników balu nie zrzeszonych w SAIP - tylko  w związku z organizacją balu absolwentów i przyjaciół PWSZ w Koninie z okazji 20-lecia uczelni  w celach informacyjnych o balu przekazywanych Państwu oraz w celach bankowo-skarbowych związanych z wymogami prawa w tym zakresie co do płatności za udział w balu i ewidencjonowania środków
- w przypadku członków SAIP PWSZ w Koninie biorących udział w balu – w zakresie jak powyżej
- w przypadku wszystkich członków SAIP PWSZ w Koninie – w zakresie realizacji zadań statutowych stowarzyszenia – np. prowadzenie list członkowskich i utrzymywanie kontaktu z członkami stowarzyszenia
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest tylko SAIP PWSZ w Koninie 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych SAIP PWSZ w Koninie oraz innych potrzeb wynikłych  z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • ​podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w balu lub bycia członkiem SAIP PWSZ w Koninie
1. JAKIE DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE PANA/PANI WYKORZYSTUJEMY?
         dane identyfikacyjne złożone w deklaracji członkowskiej lub na liście członków-założycieli lub w dokumentacji księgowo-bankowej (w przypadku uczestników balu)  - np. imię i nazwisko, numery dowodu osobistego, narodowość, miejsce i data urodzenia, dane bankowe: np. rachunku bankowego, potwierdzania przelewów
         dane kontaktowe (np. adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu)
2. DLACZEGO I NA JAKIEJ PODSTAWIE WYKORZYSTUJEMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?
a. Aby spełnić spoczywające na nas wymogi prawne i regulacyjne wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w celu spełnienia różnych wymogów prawnych i regulacyjnych, takich jak:
         przepisy bankowe i finansowe,
         przepisy dotyczące stowarzyszeń, rejestracji itd.
         zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
         zwalczanie oszustw podatkowych oraz wypełnianie obowiązków związanych z kontrolą podatkową i obowiązkiem powiadamiania;
 
3. NIE UDOSTĘPNIAMY I NIE PRZEKAZUJEMY PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH NIKOMU, CHYBA ŻE ZAŻĄDAJĄ TEGO UPOWAŻNIONE DO TEGO PRAWNIE ORGANY I INSTYTUCJE
4. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?
Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez okres wymagany do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji prawnych.
5. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PANU/PANI I W JAKI SPOSÓB MOŻE
PAN/PANI Z NICH SKORZYSTAĆ?
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Panu/Pani następujące prawa:
         prawo dostępu: może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych.
         prawo do poprawiania: jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych.
         prawo do usunięcia: może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.
         prawo do ograniczenia: może Pan/Pani poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych.
         prawo do zgłoszenia sprzeciwu: może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani sytuacją.
         prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pan/Pani wycofać zgodę w dowolnym czasie.
         będąc członkiem SAIP PWSZ w Koninie lub biorąc udział w balu organizowanym przez  SAIP PWSZ w Koninie automatycznie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych w zakresie opisanym w niniejszym dokumencie informacyjnym
         prawo do przekazania danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, może Pan/Pani domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone Panu/Pani lub przekazane osobie trzeciej, jeżeli jest to wykonalne.
Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z praw wymienionych powyżej, prosimy wysłać pismo na poniższy adres:
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1,  62 -510 Konin
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oprócz powyższych uprawnień, przysługuje Panu/Pani również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.
6. W JAKI SPOSÓB MOŻNA ŚLEDZIĆ ZMIANY WPROWADZANE DO NINIEJSZEJ INFORMACJI?
 
 Dokonywane zmiany zamieszczane będą na stronie stowarzyszenia http://www.pwsz.konin.edu.pl/pl/171/stowarzyszenie-absolwentow-i-przyjaciol-pwsz-w-koninie
7. JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI?
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1,  62 -510 Konin
Kontakt w sprawie ochrony danych: saip@konin.edu.pl

ZJAZD ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ PWSZ W KONINIE Z OKAZJI 20-LECIA UCZELNI

                                                                                                  


UWAGA
OSOBY, KTÓRE ZPISAŁY SIĘ NA BAL
w związku z chęcią uczestnictwa w balu absolwentów i przyjaciół PWSZ w Koninie 16 czerwca, przypominamy zgodnie z regulaminem balu, o dokonaniu wpłaty 150 zł za każdą zgłaszaną osobę na konto Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PWSZ w Koninie, nr rachunku bankowego  09 1600 1462 1834 4308 6000 0001 w terminie do 30 marca 2018 r.
Dokonując przelewu bankowego należy podać: Imię, nazwisko, adres a w tytule wpisać kierunek ukończonych studiów oraz koniecznie opis: „wpłata – bal absolwentów i przyjaciół PWSZ w Koninie”. W przypadku osób towarzyszących należy dokonać osobno przelewów, podając wszelkie wymagane informacje oraz taki sam kierunek studiów jaki podał absolwent, któremu towarzyszą oraz koniecznie opis: „wpłata – bal absolwentów i przyjaciół PWSZ w Koninie” . W przypadku osób, które nie są absolwentami lub jego osobami towarzyszącymi informacja o kierunku studiów  nie jest wymagana

*************************************************************************************************************************************************

ZJAZD ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ PWSZ W KONINIE

Z OKAZJI 20-LECIA UCZELNI


Z okazji 20-lecia powstania PWSZ w Koninie Stowarzyszenie Absolwentów
i Przyjaciół PWSZ w Koninie organizuje zjazd absolwentów i przyjaciół Uczelni. Będzie on świetną okazją do spotkania znajomych po latach! Sam lub wraz z osobą towarzyszącą zgłoś swój udział już teraz!

PROGRAM ZJAZDU
14-16.00   Spotkanie na UCZELNI dla chetnych absolwentów poszczególnych kierunków (zapisy mailowo: saip@konin.edu.pl)
18.00        Bal

Bal
Start o godzinie 18.00, finisz 2.00 w nocy

GDZIE: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Gwarek” w Ślesinie

Zarezerwuj już sobie ten termin! 
Co trzeba zrobić? Wystarczy zapoznać się z regulaminem imprezy dostępnym na stronie /userfiles/files/regulamin%20balu%2020-lecie.docx a następnie przysłać mailowo zgłoszenie dowolnej liczby osób na adres saip@pwsz.konin.edu.pl j do 31 stycznia 2018 r. i dokonać płatności do 15 lutego 2018 r.Więcej informacji: tel. 517 226 218 (wt, sr, czw godz 8-13.00).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń!

Regulamin 

22.02.2018. Uwaga członkowie SAiP PWSZ w Koninie. Ogłoszenie o walnym zebraniu, na które zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia.

Uwaga członkowie SAiP PWSZ w Koninie. Ogłoszenie o walnym zebraniu, na które zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia.
 
Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów
i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
22 lutego 2018 r. g. 10.30-11.30, sala 216 , ul. Przyjaźni 1, Konin
 

 

1. Otwarcie zebrania

2. Stwierdzenie kworum i sporządzenie list obecności

3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania

4. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań finansowych za rok 2017

5. Przyjęcie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej w 2017 r. i podjęcie uchwał o udzieleniu im absolutorium

6. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od organizacji konferencji nt. rynku pracy w 2018 r. i włączeniu się w organizację konferencji o znaczeniu PWSZ w Koninie dla rozwoju regionu (maj 2018 r.), organizowanej przez PWSZ w Koninie w ramach obchodów XX-lecia Uczelni i konferencji na temat kształcenia dualnego (marzec 2018 r.) oraz organizacji konkursu na wspomnienie absolwenckie z lat studiów

7. Omówienie organizacji zjazdu absolwentów, wyników inwentaryzacji, przyjętej przez Zarząd polityki rachunkowości i polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

8. Podjęcie uchwały o przyjęciu polityki rachunkowości na kolejne lata działalności stowarzyszenia.

9. Podjęcie uchwały dotyczącej organizacji zjazdu i balu absolwentów  i przyjaciół PWSZ w Koninie 16 czerwca 2018 r.

10. Podjęcie uchwały zatwierdzającej plan działań, plan finansowy i budżet na rok 2018.

11. Wolne wnioski


 
Projekty uchwał poniżej:
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                         Konin, dnia ……………r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr 1
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
 
 
Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą wyboru Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza.
Osobami w/w zostali wybrani:
1.      …............................................................. - Przewodniczący Zebrania
2.       …............................................................. - Sekretarz Zebrania
 
 
 
 
 
 
 
Przewodniczący Zebrania                                                                            Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ……………………………………………
 
 
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, …………….. r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr 2
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
 
 
Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą przyjęcia sprawozdań finansowych z działalności SAiP PWSZ w Koninie za rok 2017.
 
 
Przewodniczący Zebrania                                                                            Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ……………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, …………….. r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr 3
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
 
 
Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 r. i udzielenia jej absolutorium.
 
 
Przewodniczący Zebrania                                                                            Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ……………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, …………….. r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr 4
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
 
 
Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą przyjęcia sprawozdania z działalności  Zarządu SAiP PWSZ w Koninie za rok 2017 i udzielenia mu absolutorium.
 
 
Przewodniczący Zebrania                                                                            Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ……………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, ………… r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 

 
 
 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, 22 lutego 2018 r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr 5      
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
 
Członkowie podejmują uchwałę o odstąpieniu od realizacji  przez Stowarzyszenie konferencji poświęconej rynkowi pracy i absolwentom  „RYNEK PRACY”
planowanej na 20.03.2018 r.– „Absolwent uczelni na rynku pracy” – konferencja w ramach obchodów 20-lecia PWSZ w Koninie
i przyłączeniu się do organizacji konferencji na temat znaczenia PWSZ w Koninie dla rozwoju regionu, organizowanej przez uczelnię w ramach obchodów 20-lecia istnienia PWSZ w Koninie oraz konferencji na temat kształcenia dualnego organizowanej przez PWSZ w Koninie  i Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego.
Stowarzyszenie organizuje, zgodnie ze swoimi celami statutowymi, 16 czerwca 2018 r. zjazd absolwentów (spotkanie na uczelni oraz  bal w ośrodku „Gwarek”), podczas którego zostanie rozstrzygnięty konkurs dla absolwentów na krótką historię, anegdotę ze studiów, ciekawe wspomnienie z okresu studenckiego w PWSZ w Koninie itd. Dowolna forma artystyczna, czas trwania konkursu: 1 marca – 31 maja 2018 r.

Organizację imprez powierza się Zarządowi SAiP PWSZ w Koninie.
 
 
Przewodniczący Zebrania                                                                            Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ……………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, 22 lutego 2018 r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr 6      
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
 
Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PWSZ w Koninie podejmują uchwałę o przyjęciu przez Stowarzyszenie bezterminowo zasad (polityki) rachunkowości przyjętych przez Zarząd stowarzyszenia w 2017 r., stanowiących  załącznik  do uchwały nr 2 Zarządu SAIP PWSZ w Koninie z dn. 7 kwietnia 2017 r. oraz załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
 
Przewodniczący Zebrania                                                                            Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ……………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, 22 lutego 2018 r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr 7     
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
 
Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PWSZ w Koninie podejmują uchwałę o organizacji z okazji dwudziestolecia uczelni,  realizując swoje działania statutowe, zjazdu i balu absolwentów i przyjaciół PWSZ w Koninie 16 czerwca 2018 r. w następującej formie:
- stowarzyszenie organizuje zjazd w dwóch etapach:
 - spotkanie na uczelni
                                                                - bal absolwentów i przyjaciół PWSZ w Koninie
- miejsce: ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy „Gwarek” w Ślesinie
- organizacja balu nie mieści się w kategorii nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego ani działalności odpłatnej pożytku publicznego, jest pozostałą działalnością statutową stowarzyszenia, 
- w zakresie zorganizowania zjazdu absolwentów i przyjaciół PWSZ w Koninie w dniu 16 czerwca 2018 r. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie wygospodaruje zysku. Każdy uczestnik pokryje jedynie koszty swojego udziału w balu zgodnie z ofertą cenową ośrodka „Gwarek” za udział w balu jednej osoby,
- każdy uczestnik balu pokrywa swoje koszty na rzecz ośrodka „Gwarek”
- stowarzyszenie pośredniczy tylko w zakupie takiej usługi w „Gwarku”, zbierając od uczestników balu środki na własnym koncie w celu zapłacenia z niego za zbiorcza fakturę wystawioną jako kalkulacja ceny dla jednej osoby oraz liczby osób biorących udział w bali
- organizacja balu odbywa się zgodnie z regulaminem balu opracowanym i przyjętym przez Zarząd Stowarzyszenia w 2017 r., stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały
- Stowarzyszenie reprezentuje wszystkich uczestników balu jako strona wobec ośrodka „Gwarek”
- wszelkie inne sprawy organizacyjne, finansowe itd. związane z organizacja balu powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.
 
Przewodniczący Zebrania                                                                            Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ……………………………………………
 
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, 22 lutego 2018 r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr 8    
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PWSZ w Koninie podejmują uchwałę zatwierdzającą plan działań, plan finansowy i budżet na rok 2018 w brzmieniu tych dokumentów zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.
 
Rywalizację powyższych zadań powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przewodniczący Zebrania                                                                            Sekretarz Zebrania
 
……………………………                                           ……………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, 22 lutego 2018 r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Załącznik nr 1 do uchwały nr 8    
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
Plan działań stowarzyszenia na rok 2018:
 
- współorganizacja wraz z PWSZ w Koninie i Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie konferencji na temat kształcenia dualnego 1 marca 2018 r.
 
- dostosowanie zasad polityki bezpieczeństwa danych do zmieniających się w 2018 r. wytycznych krajowych i unijnych w tym zakresie
 
- włączenie się w ramach obchodów 20-lecia PWSZ w Koninie do organizacji konferencji na temat znaczenia PWSZ w Koninie dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu
 
- organizacja konkursu dla absolwentów na najciekawsze wspomnienie z okresu studiów
 
- organizacja 16  czerwca 2018 r. zjazdu absolwentów i przyjaciół PWSZ w Koninie (spotkanie w murach uczelni+ bal absolwentów i przyjaciół PWSZ w Koninie w ośrodku „Gwarek”)
 
- przeprowadzenie w drugiej połowie 2018 r. warsztatów z przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego dla studentów, absolwentów, członków stowarzyszenia raz wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką
 
Realilizację powyższych zadań powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.
 
 

 
 
 
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, 22 lutego 2018 r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Załącznik nr 2 do uchwały nr 8
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
Plan finansowy i budżet stowarzyszenia na rok 2018
 
 
Plan finansowy nie zakłada prowadzenia żadnej działalności  stowarzyszenia prowadzącej do osiągnięcia zysku przez stowarzyszenie w roku 2018.
 
Budżet na rok 2018 zakłada:
- w bilansie po stronie aktywów tylko aktywa w wysokości środków wpłaconych przez uczestników balu podczas zjazdu absolwentów i przyjaciół PWSZ w Koninie na pokrycie kosztów ich uczestnictwa na rzecz ośrodka Gwarek
- w rachunku zysków i strat w związku z organizacją projektu jakim jest „Bal absolwentów”  wpłaty uczestników balu stanowiące przychody z pozostałej działalności statutowej pokryją dokładnie koszty pozostałej działalności statutowej (opłata na rzecz ośrodka „Gwarek”), w związku z czym Stowarzyszenie planuje osiągnąć zerowy zysk z działalności statutowej.
 
Nie zakłada się prowadzenia innych projektów związanych z odpłatną działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej.
 
 
 
załącznik do uchwąły nr 6
 
 

 Załącznik do Uchwały nr 2 Zarządu SAIP PWSZ w Koninie
z dnia 7 kwietnia 2017 r.
 
 
 
STOWARZYSZENIE
ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
W KONINIE
 
 
 
ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI
 
załącznik  do uchwały nr 2 Zarządu SAIP PWSZ w Koninie
z dn. 7 kwietnia 2017 r.
 

 
WPROWADZENIE
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, zwane dalej Stowarzyszeniem jako organizacja pozarządowa prowadzi dedykowaną NGO księgowość, na zasadach określonych w poniższej polityce rachunkowości wynikającej z potrzeb stowarzyszenia, dostosowanej do jego profilu działalności.
 
Stowarzyszenie sporządza roczne sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg zgodnie z przepisami przeznaczonymi dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wynikającymi z przepisów obowiązującej ustawy o rachunkowości i wzorem określonym w załączniku nr 6 ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe przekazuje do Urzędu Skarbowego w Koninie.
 
Swoją działalność organizacja finansuje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji, kontraktów, grantów, środków z pomocy publicznych, odpłatnej działalności statutowej, środków z funduszy prywatnych, dochodów z ofiarności publicznej, dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia, dochodów z kapitałów Stowarzyszenia (odsetki, lokaty, akcje, inne).
 
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
 
Stowarzyszenie stosuje nadrzędne zasady rachunkowości określone ustawą o rachunkowości: zasadę istotności, zasadę kontynuowania działalności, zasadę memoriału i współmierności, zasadę wiarygodności, zasadę niezmienności, zasadę ostrożności, a także przepisy dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych, inwentaryzacji oraz wyceny aktywów i pasywów.
 
Zasady (polityka) rachunkowości mają na celu przedstawienie obowiązujących            w Stowarzyszeniu reguł:
 
1) określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
2) podział kosztów na nieodpłatną działalność pożytku publicznego, odpłatną działalność pożytku publicznego, pozostałą działalność statutową i administracyjną,
3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych (wykaz kont księgi głównej),
4) zasady amortyzacji,
5) zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
6) dokumentowanie operacji dowodami księgowymi,
7) sposób i terminy inwentaryzacji,
8) system zabezpieczenia dokumentów, archiwizacja dokumentów, udostępnianie danych i dokumentów osobom trzecim.
 
 
1.  OKREŚLENIE ROKU OBROTOWEGO I OKRESÓW SPRAWOZDAWCZYCH
 
Rokiem obrotowym i okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy. Bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową sporządza się na koniec roku obrotowego według stanu na dzień bilansowy (ostatni dzień roku). Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie organizacji.
Zarząd zapewnia sporządzenie sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.
Sprawozdanie finansowe podpisują członkowie zarządu.
 
2. PODZIAŁ KOSZTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ I ADMINISTRACYJNĄ
 
Koszty nieodpłatnej działalności statutowej związane są z projektami realizowanymi przez Stowarzyszenie, za które nie jest pobierana odpłatność od odbiorców końcowych; koszty odpłatnej działalności statutowej związane są projektami, której odbiorcy końcowi finansują lub partycypują w ponoszonych kosztach ich realizacji; koszty pozostałej działalności statutowej to koszty realizowanych działań statutowych np. organizacja zjazdu/balu absolwentów, poza projektami wymienionymi powyżej.
Koszty administracyjne są to koszty obsługi administracyjnej związane pośrednio                          z realizowanymi programami: amortyzacja, materiały i energia, usługi obce itp.
 
3. SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH (WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ)
 
W Stowarzyszeniu obowiązują następujące ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych:
·         Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej,
·         Księgi rachunkowe prowadzi się ręcznie,
·         Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku obrotowego,
·         Księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z ustawą o rachunkowości                   w sposób bieżący, rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny,
·         Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy,
·         Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje nie później niż 15 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego,
·         Zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje poprzez nieodwracalne wyłączenie możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach danych tworzących zamknięte księgi rachunkowe,
·         Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe we własnym zakresie,
·         Do księgowania raportu kasowego oraz raportu bankowego, oraz funduszu płac stosuje się zbiorcze polecenie księgowania, które jest podstawą do księgowania na kontach księgi głównej,
·         Księgi rachunkowe Stowarzyszenia obejmują:
Ø dziennik i konta księgi głównej służące do chronologicznego                          i systematycznego ujęcia wszystkich zdarzeń i operacji gospodarczych,
Ø konta ksiąg pomocniczych,
Ø zestawienie obrotów i sald,
·         Ewidencja księgowa na kontach księgi głównej spełnia następujące zasady:
Ø zasadę podwójnego księgowania,
Ø systematycznego i chronologicznego prowadzenia ewidencji na kontach księgi głównej,
Ø odnośnie do zapisów w dzienniku: zapewnienie chronologicznego ujęcia zdarzeń, kolejną numerację, ciągłość liczenia sum zapisów                              i umożliwienie jednoznacznego powiązania ze sprawdzonymi                           i zatwierdzonymi dowodami księgowymi,
·         Księgi pomocnicze prowadzi się dla:
Ø środków trwałych,
Ø wartości niematerialnych i prawnych,
Ø odpisów amortyzacyjnych,
      •  Stowarzyszenie ewidencjonuje koszty w księgach rachunkowych korzystając z        kont zespołu 4 „Koszty według rodzajów” oraz zespołu piątego „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”
 
 
 
Wykaz kont księgi głównej
 
L.p Nazwa konta Konto Wn Konto Ma
1.      Środki trwałe 010  
2.      Wartości niematerialne i prawne 020  
3.      Umorzenie środków trwałych   070
4.      Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych   075
5.      Kasa 100 100
6.      Rachunek bankowy 130 130
7.      Rachunek lokat terminowych 139  
8.      Środki pieniężne w drodze 149  
9.      Rozrachunki z odbiorcami 201  
10.    Rozrachunki z dostawcami   202
11.    Rozrachunki publicznoprawne 220  
12.    Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń 230  
13.    Inne rozrachunki z pracownikami 234  
14.    Pozostałe rozrachunki 249  
15.    Rozliczenie zakupu 300  
16.    Amortyzacja 401  
17.    Zużycie materiałów i energii 402  
18.    Usługi obce 403  
19.    Podatki i opłaty 404  
20.    Wynagrodzenia 405  
21.    Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 406  
22.    Pozostałe koszty 407  
23.    Rozliczenie kosztów 490  
24.    Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 501  
25.    Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 502  
26.    Koszty pozostałej działalności statutowej 503  
27.    Koszty administracyjne 550  
28.    Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów 641  
29.    Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów   645
30.    Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej   700
31.    Przychody z działalności statutowej odpłatnej   701
32.    Przychody z pozostałej działalności statutowej   702
33.    Pozostałe przychody finansowe   750
34.    Pozostałe koszty finansowe   751
35.    Pozostałe przychody operacyjne   760
36.    Pozostałe koszty operacyjne   761
37.    Fundusz statutowy   800
38.    Rozliczenie międzyokresowe przychodów   845
39.    Wynik finansowy   860
40.    Podatek dochodowy od osób prawnych   870
 
Do powyższych kont prowadzi się odpowiednie konta analityczne dostosowane do potrzeb.
 
 
4. ZASADY AMORTYZACJI
 
Składniki majątkowe oraz wartości niematerialne i prawne Stowarzyszenia podlegają amortyzacji. Wartość początkową środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu – art. 31 ust. 2 ustawy                                o rachunkowości.
Odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do używania jest wyższa od kwoty 3.500,00zł dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres.
Odpisów dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały lub wartości niematerialne i prawne zostały wprowadzono do ewidencji, przy czym wysokość odpisów ustala się na początku na cały okres ich dokonywania.
Zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową składników majątkowych lub postawienia ich w stan likwidacji, sprzedaży albo stwierdzenia niedoboru.
Środków pracy poniżej 3.500,00zł nie uznaje się za środki trwałe i księguje w koszty w momencie zakupu.
W przypadku otrzymania środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych w drodze darowizny, wartość darowizny wycenia się na podstawie protokołu otrzymanego od darczyńcy, a w przypadku jego braku na podstawie ceny rynkowej.
 
5. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO
 
 
1.     Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe                                     o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku, o wartości zakupu wyższej niż 3.500,00zł,
2.     Składniki majątkowe, których cena nabycia jest niższa lub równa kwocie
3.500,00zł lecz okres użytkowania wynosi co najmniej 1 rok zalicza się do elementów wyposażenia,
3.     Każdy środek trwały klasyfikowany jest zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT),
4.     Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania licencje do programów komputerowych o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością,
5.     Za wartość początkową środka trwałego przyjmuje się:
·        cenę nabycia - w przypadku nabycia w drodze kupna – jest to rzeczywista cena zakupu obejmująca kwotę należną sprzedającemu wraz w podatkiem VAT. Koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, w szczególności: koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, a także remontu wykonanego przed oddaniem środka trwałego do użytkowania dolicza się do wartości środka trwałego,
·        wartość rynkową – w przypadku nabycia środka trwałego w drodze darowizny lub w inny nieodpłatny sposób –za którą przyjmuje się wartość z dnia nabycia określoną na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie składnikami majątkowymi tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia, chyba że umowa darowizny albo umowa                o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości Jeżeli środki trwałe nabyte tą drogą wymagają montażu, to ich wartość powiększa się o wydatki poniesione na montaż,
6.     Wartość początkową środków trwałych podwyższa się jeżeli uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji - o sumę wydatków na ich ulepszenie,
7.     Podstawowym narzędziem ewidencyjnym środków trwałych jest „Księga inwentarzowa środków trwałych”,
8.     Wycena aktywów i pasywów:
9.     Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe i wartości niematerialne amortyzuje się zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi,
·        Zapasy materiałów oraz papiery wartościowe- według cen nabycia,
·        Należności i zobowiązania- w kwocie wymagalnej zapłaty,
·        Kapitały (fundusze) oraz pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej,
·        Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej w walucie polskiej,
·        Rezerwy na zobowiązania- organizacja nie tworzy rezerw na zobowiązania,
·        Rezerwy na należności- organizacja nie tworzy rezerw na należności.
 
Wynik finansowy netto: zysk (nadwyżka przychodów nad kosztami) organizacji zwiększa fundusz własny, natomiast strata (nadwyżka kosztów nad przychodami) pokrywana jest z funduszy własnych.  Z funduszu własnego stowarzyszenie finansuje swoje zadania statutowe.
 
6. DOKUMENTOWANIE OPERACJI DOWODAMI KSIĘGOWYMI
 
Dowody księgowe w organizacji dzielą się na:
 
a)     dokumenty zewnętrzne obce - otrzymywane od zewnętrznych kontrahentów np. faktury zakupu, rachunki, noty księgowe, dokumenty KP, wyciągi bankowe,
b)    dokumenty zewnętrzne własne - noty księgowe, druki KP i KW, polecenie przelewu, deklaracje ZUS,
c)     dokumenty wewnętrzne własne - listy płac, umowy zlecenia i o dzieło, druki KP, KW, dokumenty obrotu środków trwałych, polecenie wyjazdu służbowego,
d)    dokumenty zbiorcze - raport kasowy, raport bankowy, polecenie księgowania,
e)      dowody zastępcze - wystawiane do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego.
 
7. SPOSÓB I TERMINY INWENTARYZACJI
 
Inwentaryzację w Stowarzyszeniu wykonuje się na zarządzenie Prezesa organizacji                       w następujących terminach:
 
1)    na ostatni dzień roku:
 
Ø środki pieniężne w kasie, czeki własne. Inwentaryzacji tej dokonuje komisja trzyosobowa powołana przez Prezesa Zarządu, w której skład wchodzą członkowie organizacji, w obecności osoby odpowiedzialnej za kasę i czeki. Osoba ta nie może wejść w skład komisji. Komisja dokonuje inwentaryzacji metodą spisu z natury na formularzu zawierającym pozycje: data inwentaryzacji, l.p., rodzaj nominału, ilość, wartość w zł. Na formularzu znajduje się informacja o zakończeniu inwentaryzacji na określonej pozycji oraz następuje przekreślenie pozostałych pozycji uniemożliwiających późniejsze zapisy. Protokół podpisują wszystkie osoby z komisji,
Ø środki pieniężne na rachunkach bankowych, pożyczki i kredyty, lokaty terminowe- na podstawie potwierdzenia sald otrzymanych z banku, do dnia 15.01. roku następnego,
 
2)    Co 4 lata na ostatni dzień roku:
 
Ø środki trwałe - dokonuje komisja trzyosobowa powołana przez Prezesa Zarządu, w której skład wchodzą członkowie organizacji. Komisja dokonuje inwentaryzacji metodą spisu z natury na formularzu zawierającym pozycje: data inwentaryzacji, l.p, rodzaj produktu, nazwa środka trwałego, ilość. Na formularzu znajduje się informacja o zakończeniu inwentaryzacji na określonej pozycji oraz następuje przekreślenie pozostałych pozycji uniemożliwiających późniejsze zapisy. Protokół podpisują wszystkie osoby z komisji,
Ø elementy wyposażenia - dokonuje komisja trzyosobowa powołana przez Prezesa Zarządu, w której skład wchodzą członkowie organizacji. Komisja dokonuje inwentaryzacji metodą spisu z natury na formularzu zawierającym pozycje: data inwentaryzacji, l.p., rodzaj produktu, nazwa środka trwałego, ilość. Na  formularzu znajduje się informacja o zakończeniu inwentaryzacji na określonej pozycji oraz następuje przekreślenie pozostałych pozycji uniemożliwiających późniejsze zapisy. Protokół podpisują wszystkie osoby z komisji,
Ø wartości niematerialne i prawne - inwentaryzacji dokonuje się poprzez weryfikację, poprzez porównanie danych z księgami rachunkowymi wynikającymi z dokumentów. Dokonuje jej osoba powołana przez Zarząd do prowadzenia ksiąg lub inna osoba powołana przez Prezesa.
 
8. SYSTEM ZABEZPIECZENIA DOKUMENTÓW, ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW, OKRES ICH PRZECHOWYWANIA, UDOSTĘPNIANIE DANYCH I DOKUMENTÓW OSOBOM TRZECIM.
 
1.     Dokumenty organizacji przechowywane są w siedzibie organizacji, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 
2)    Dokumenty organizacji podlegają przechowywaniu:
 
Ø księgi rachunkowe – 5 lat,
Ø karty wynagrodzeń pracowników- nie krócej niż 5 lat,
Ø dowody księgowe dotyczące wieloletnich inwestycji rozpoczętych, pożyczek, kredytów, umów - 5 lat,
Ø dokumentację przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości – 5 lat,
Ø dokumenty inwentaryzacyjne – 5 lat,
Ø wyciągi bankowe, faktury, rachunki zakupu - 5 lat,
Ø sprawozdania finansowe -  przez cały okres funkcjonowania organizacji,
Ø pozostałe dokumenty - 5 lat.
 
3)    Archiwizacja dokumentów polega na umieszczeniu dokumentów w miejscu ich archiwizowania, opisanych w sposób łatwy i czytelny w celu ich odnalezienia. Dodatkowo informacje sporządzane przy pomocy komputera archiwizuje się na płytach CD.
 
4)    Udostępnienie sprawozdań finansowych, dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz innych dokumentów z zakresu rachunkowości może nastąpić:
 
na potrzeby wewnętrzne: w siedzibie Stowarzyszenia po uzyskaniu zgody Prezesa Zarządu,
na zewnątrz: po uzyskaniu pisemnej zgody Prezesa Zarządu wraz                                 z pozostawieniem pisemnego pokwitowania zawierającego spis wydanych dokumentów.
 
 
 
 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich organizuje spotkanie na temat wsparcia z UE dla przedsiębiorców

Spotkanie na temat możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie oraz rozwój działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej odbędzie się we wtorek 4 kwietnia 2017 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie, sala nr 319, trzecie piętro.

Osoby zainteresowane udziałem muszą zgłosić wcześniej u organizatora chęć udziału w spotkaniu - Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie - w celu uzyskania formularza zgłoszeniowego i szczegółowych informacji (najpóźniej do 3 kwietnia 2017 r. do godziny 12:00).

Organizator:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
tel. 63 240 85 35, 63 249 31 02
e-miał: konin.fe@wielkopolskie.pl 

W nowy rok z nowymi pomysłami


 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół PWSZ w Koninie działa od 16 grudnia 2013 r., kiedy to zostało zarejestrowane i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Za główne cele swojej działalności przyjęło utrzymywanie więzi między pracownikami, studentami, absolwentami i przyjaciółmi PWSZ Koninie.
 
W grudniu 2016 r. zakończyła się pierwsza kadencja zarządu stowarzyszenia. Upłynęła na wspieraniu studentów i absolwentów, np. przez projekty aktywizujące i pomagające osobom niepełnosprawnym. Za najważniejsze wydarzenie tamtego okresu należy uznać uruchomienie na uczelni, w okresie od marca do grudnia 2014 r., e-centrum, prowadzonego przez Fundację Aktywizacja, w którym nasi chętni niepełnosprawni studenci mogli korzystać z konsultacji doradczych związanych z aktywizacją zawodową i społeczną. Skorzystali także z grupowego doradztwa zawodowego, kierowani bowiem byli tam, gdzie mogli otrzymać dodatkowe formy wsparcia, np. na dalsze kształcenie (dopłaty do kosztów związanych ze studiami magisterskimi, warsztaty zawodowe wyjazdowe itd.), warsztaty umiejętności społecznych.

Wraz z Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddział Fundacji Aktywizacja w Poznaniu stowarzyszenie zorganizowało 15 maja 2014 r. konferencję „Postaw na pracę – nowe perspektywy, nowe rozwiązania w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”. Do udziału w konferencji zaproszono pracodawców, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli samorządów, by przedstawić korzyści z możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych. Wydarzenie zorganizowane było w ramach ogólnopolskiego projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, realizowanego przez Fundację Aktywizacja w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podczas konferencji skorzystać było można z porad ekspertów do spraw rynku pracy i zatrudnienia osób niepełnosprawnych (stoiska pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, Państwowej Inspekcji Pracy – oddział w Koninie oraz Fundacji Aktywizacja), uzyskać informacje na temat prawnych aspektów zatrudniania osób z niepełnosprawnością, możliwości dofinansowywania do wynagrodzenia i stanowiska pracy. Wystąpili także pracodawcy i przedstawiciele instytucji publicznych zatrudniających osoby z niepełnosprawnością, dzieląc się doświadczeniami w tym zakresie. Osoby chętne uczestniczyły także w warsztacie dotyczącym współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

Od 2017 r. rozpoczęła się kadencja nowego zarządu stowarzyszenia. Na najbliższe lata zaplanowano organizacji cyklicznej konferencji „Rynek pracy”, jednak poświęconej nie tylko rynkowi pracy, ale i absolwentom. Konferencja ma być miejscem wymiany informacji i doświadczeń związanych z tym tematem w perspektywie ogólnopolskiej i lokalnej. Planowane obszary tematyczne to sytuacja na rynku pracy, w tym analiza bezrobocia, zgłaszanych ofert pracy, zawody deficytowe na rynku pracy i in. w ujęciu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym, doradztwo zawodowe a rynek pracy, np. sposoby planowania kariery zawodowej pod kątem potrzeb rynku pracy, obszarów zainteresowań zawodowych, oczekiwania pracodawców wobec pracowników. Inne tematy to europejski rynek pracy, migracje zarobkowe, zawody przyszłości, zawody deficytowe w Polsce i na świecie.

Wstępny harmonogram przewiduje organizację czterech konferencji. Pierwsza pod hasłem „Czy warto planować karierę zawodową?”, w czerwcu 2017 r., ma skupić się wokół pięciu głównych tematów:

1. Analiza bezrobocia i ofert pracy w Wielkopolsce i regionie konińskim kluczem efektywnego planowania kariery zawodowej młodzieży, 
2. Wsparcie publiczne i UE a zmiany na rynku pracy
3. Absolwenci PWSZ w Koninie na rynku pracy,
4. Doradztwo zawodowe jako pomocne narzędzie w planowaniu kariery zawodowej,
5. W czym pomaga doradca zawodowy. System doradztwa zawodowego w Polsce i na świecie.
 
II konferencję z tego cyklu pod hasłem „Absolwent uczelni na rynku pracy” zaplanowano na marzec 2018 r. – to konferencja w ramach obchodów 20-lecia PWSZ w Koninie.

Ponadto członkowie stowarzyszenia podjęli uchwałę o włączeniu się w przygotowania do obchodów 20-lecia powstania uczelni przez przygotowanie jeszcze innych wydarzeń, takich jak Zjazd Absolwentów PWSZ w Koninie ‒ 16 czerwca 2018 r., konkurs dla absolwentów na krótką historię, anegdotę, ciekawe wspomnienie z okresu studenckiego w PWSZ w Koninie w postaci dowolnej formy artystycznej ‒ w okresie od 30 marca do 10 listopada 2017 r.

Wszelkie informacje na temat wszystkich tych wydarzeń będą podawane sukcesywnie na stronie stowarzyszenia – zakładka DLA ABSOLWENTA na głównej stronie internetowej PWSZ w Koninie.
*
Zapraszamy do wstąpienia do stowarzyszenia. Jego siedziba znajduje się w pokoju 209 w budynku głównym uczelni przy ul. Przyjaźni 1 w Koninie – tam można pobrać i złożyć deklarację członkowską. Każdy członek może skorzystać także z informacji na temat możliwych zniżek oferowanych absolwentom (np. kursy językowe w ACJ), możliwości pozyskania środków na otwarcie działalności gospodarczej, pomocy doradczej w zakresie podejmowania takiej działalności lub sporządzania biznesplanu. Planowane są także (w przypadku odpowiedniej liczny chętnych) warsztaty umiejętności społecznych oraz grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe dla członków stowarzyszenia lub zainteresowanych absolwentów.
 
ekdar
Uwaga! Walne zebranie stowarzyszenia

Uwaga członkowie SAiP PWSZ w Koninie. Ogłoszenie o walnym zebraniu, na które zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia.
 
Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów
i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

20 lutego 2017 r. g. 14.00, s. 209 , ul. Przyjaźni 1, Konin
 
1. Otwarcie zebrania
2. Stwierdzenie kworum i sporządzenie list obecności
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
4. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań finansowych
5. Podjęcie uchwały o planach związanych z organizacją cyklu konferencji nt. rynku pracy
6. Podjęcie uchwały o włączeniu się w obchody XX-lecia PWSZ w Koninie
7. Wolne wnioski
 

Fundusze na otwarcie działalności gospodarczej

 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie informuje o możliwości udziału w projekcie dotacyjnym realizowanym przez „TEB Edukacja”.
 
Projekt skierowany jest do 45 osób (w wieku lat 29+) bezrobotnych (w tym długotrwale)  lub będących studentami studiów stacjonarnych, zamieszkałych w mieście Koninie i powiecie konińskim, gminy: Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Konin, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Sompolno, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn, oraz powiatów kolskiego i tureckiego (wszystkie gminy) zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w różnych sektorach z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii i branż
o największym potencjale rozwojowym (inteligentne specjalizacje – IS).
 
Uczestnikami projektu mogą być osoby, które w dniu przystąpienia do projektu ukończyły 30 lat, są bezrobotne oraz nie uczą się (np. absolwenci uczelni wyższych). Wyjątkiem będą bezrobotni studenci studiów stacjonarnych, którzy ukończyli 30 lat.
 
Działania w projekcie:
- weryfikacja pomysłów biznesowych na poziomie rekrutacji do projektu,
- opracowanie indywidualnych programów rozwoju, które wyznaczą etapy zakładania działalności gospodarczej,
- objęcie wsparciem merytoryczno-doradczym
- nabycie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, komunikacji w biznesie i zarządzania czasem
- wsparcie finansowe 35 przyszłych przedsiębiorców, którzy uruchomią działalność gospodarczą (24.000 zł)
- wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy, wypłacane 35 przedsiębiorcom zakładającym działalność w ramach projektu (łącznie 10.500 zł),
- wsparcie szkoleniowe, zapewniające uznawane certyfikaty i kwalifikacje adekwatne do wybranego kierunku rozwoju działalności.
 
Liczba miejsc ograniczona!!! Nabór trwa do  24 lutego 2017 r.
 
Kontakt w sprawie projektu i rekrutacji: Jakub Modrzyński, tel. 691410615, e-mail: jakub.modrzynski@gmail.com
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie nie jest organizatorem projektu, wszelkich informacji o projekcie i odpowiedzialność za działania w ramach projektu ponosi „TEB Edukacja”. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny.


 

Spotkanie informacyjne dla osób chcących otworzyć działalność gospodarczą

Spotkanie informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej odbędzie się w środę 25 stycznia 2017 r. w godzinach od 10.00 do 12.45, w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie, sala nr 319, trzecie piętro. Omówiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Informacje na temat spotkania dostępne są telefonicznie: 63 240 85 35, 63 249 31 02.

Organizator:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
tel. 63 240 85 35, 63 249 31 02
e-miał: konin.fe@wielkopolskie.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą do 24 stycznia 2017 r. do godziny 12:00, a potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na wskazany przy rejestracji adres e-mail do 24 stycznia 2016 r. do godziny 15:00. Załączniki do zgłoszeń na stronie organizatora.
Więcej informacji na stronie internetowej:

http://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/spotkanie-w-koninie-o-funduszach-europejskich-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej

Fundusze na otwarcie działalności gospodarczej

 
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie informuje o możliwości udziału w projekcie dotacyjnym realizowanym przez „TEB Edukacja”.
 
Projekt jest skierowany do 45 osób bezrobotnych (w tym długotrwale) w wieku 29+ zamieszkałych w mieście Koninie i powiecie konińskim, gminy: Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Konin, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Sompolno, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn, zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w różnych sektorach z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii i branż o największym potencjale rozwojowym (inteligentne specjalizacje – IS).
 
Uczestnikami projektu mogą być osoby, które w dniu przystąpienia do projektu ukończyły 30 lat, są bezrobotne oraz nie uczą się (np. absolwenci uczelni wyższych). Wyjątkiem będą bezrobotni studenci studiów stacjonarnych, którzy ukończyli 30 lat.
 
Działania w projekcie:
- weryfikacja pomysłów biznesowych na poziomie rekrutacji do projektu,
- opracowanie indywidualnych programów rozwoju, które wyznaczą etapy zakładania działalności gospodarczej,
- objęcie wsparciem merytoryczno-doradczym
- nabycie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, komunikacji w biznesie i zarządzania czasem,
- wsparcie finansowe 35 przyszłych przedsiębiorców, którzy uruchomią działalność gospodarczą (24.000 zł)
- wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy, wypłacane 35 przedsiębiorcom zakładającym działalność w ramach projektu (łącznie 10.500 zł),
- wsparcie szkoleniowe, zapewniające uznawane certyfikaty i kwalifikacje adekwatne do wybranego kierunku rozwoju działalności.
 
Liczba miejsc ograniczona!!!
 
Kontakt w sprawie projektu i rekrutacji: Jakub Modrzyński, tel. 691410615, e-mail: jakub.modrzynski@gmail.com
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie nie jest organizatorem projektu, wszelkich informacji o projekcie i odpowiedzialność za działania w ramach projektu ponosi „TEB Edukacja”. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny.
 

Zniżki na kursy językowe dla absolwentów

 W ramach współpracy SAiP i Akademickiego Centrum Językowego (ACJ) absolwent korzystając z oferty ACJ PWSZ w Koninie otrzyma 10% zniżki na wybrany przez siebie kurs językowy.
 
W przypadku gdy dziecko absolwenta (do lat 18) uczęszcza na zajęcia w ACJ, również otrzyma ono 10% zniżki.
 
Oferta ACJ  obejmuje także przeprowadzanie audytu językowego w różnych podmiotach. Jeżeli jesteś właścicielem firmy, audyt pracowników lub kandydatów do pracy zostanie przeprowadzony również z 10% rabatem.
 
Rabaty nie mogą się łączyć z innymi zniżkami w ACJ . Więcej informacji o ofercie kursów językowych w ACJ na stronie http://www.acj.konin.pl/
 

 Kontakt: 601 896 408, 728 439 401, acj@konin.edu.pl

 
 
Pozdrawiamy. Władze SAIP.           

Postaw na pracę – nowe perspektywy, nowe rozwiązania w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 
 
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddział Fundacji Aktywizacja w Poznaniu
wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

 
Zaprasza na konferencję
 
pn. „Postaw na pracę – nowe perspektywy, nowe rozwiązania w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”.

Spotkanie odbędzie się 15 maja 2014 r. w godz. 10.00 – 15.00 w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie przy ul. Przyjaźni 1 w sali 5B.
 
Do udziału w konferencji zapraszamy pracodawców, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli samorządów, którzy są zainteresowani poznaniem korzyści z możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych.
 
Wydarzenie organizowane jest w ramach ogólnopolskiego projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, realizowanego przez Fundację Aktywizacja w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt został objęty patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich, Ireny Lipowicz. Patronat nad spotkaniem objął również Prezydent Miasta Konina Pan Józef Nowicki.
Jest to kolejna konferencja z cyklu 50 spotkań z pracodawcami, które będą odbywać się na terenie całego kraju.
 
Uczestnicy spotkania będą mieli okazję:
 • Skorzystać z porad ekspertów do spraw rynku pracy i zatrudnienia osób niepełnosprawnych (stoiska pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, Państwowej Inspekcji Pracy – oddział w Koninie oraz Fundacji Aktywizacja);
 • Uzyskać informacje na temat prawnych aspektów zatrudniania osób z niepełnosprawnością, możliwości dofinansowywania do wynagrodzenia i stanowiska pracy;
 • Poznać pracodawców komercyjnych i z instytucji publicznych, zatrudniających osoby
  z niepełnosprawnością oraz ich doświadczenia.
 • Uczestniczyć w warsztacie dotyczącym współpracy z osobami niepełnosprawnymi. 
 
Udział w konferencji jest bezpłatny
 

PROGRAM

 
Uprzejmie prosimy o potwierdzanie obecności do dnia 12 maja 2014 r.
na adres
poznan@idn.org.pl, tel. 61 679 29 94, 511 944 261, 511 944 267.
 
 

SAiP PWSZ w Koninie zarejestrowane

Miło nam poinformować, że dnia 16 grudnia 2013 r. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie zostało zarejestrowane i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Stowarzyszenie przyjęło za główne cele swojej działalności m.in. utrzymywanie więzi miedzy pracownikami, studentami, absolwentami i przyjaciółmi PWSZ Koninie, współpracę z uczelniami publicznymi oraz niepublicznymi, monitorowanie karier zawodowych absolwentów, doskonalenie systemu zapewnienia jakości kształcenia w uczelni, współpracę z innymi podmiotami czy uczestnictwo w życiu społecznym i akademickim.

SAiP PWSZ w Koninie na walnym zebraniu założycielskim w dniu 19 października 2013 r. dokonało wyboru władz Stowarzyszenia. Do zarządu wybrani zostali: Jakub Modrzyński – prezes zarządu, Marcin Kaczmarek – wiceprezes zarządu, Magdalena Telesińska – wiceprezes zarządu, Ramona Kozłowska – członek zarządu, Karolina Michalska – członek zarządu. Do komisji rewizyjnej wybrani zostali: Grzegorz Olczak – przewodniczący komisji rewizyjnej, Wioleta Jankowska – wiceprzewodnicząca komisji rewizyjnej, dr Artur Zimny – członek komisji rewizyjnej, Dariusz Wiliński – członek komisji rewizyjnej.

W najbliższym czasie zarząd Stowarzyszenia przedstawi szczegółowy plan działania związany m.in.  z organizacją konferencji dotyczącej rynku pracy, współpracą z podmiotami odpowiedzialnymi za zatrudnienie w subregionie konińskim czy też pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Wraz z nowym rokiem zostanie również uruchomiona oficjalna strona internetowa oraz facebookowy profil, gdzie osoby zainteresowane będą mogły na bieżąco śledzić aktualne działania Stowarzyszenia.
Wszystkie osoby, które chcą aktywnie wspierać nasze działania, serdecznie zapraszamy do wstępowania w szeregi Stowarzyszenia.
Studentom, Absolwentom, Pracownikom i Przyjaciołom PWSZ w Koninie życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz realizacji wielu ambitnych działań i pomysłów w zbliżającym się 2014 roku.

Zarząd SAiP PWSZ w Koninie

 

Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Z inicjatywy absolwentów PWSZ w Koninie odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (19 października 2013 r.) W trakcie obchodów 15-lecia uczelni grupa absolwentów podjęła działania zmierzające do powstania SAiP PWSZ w Koninie. Podczas pierwszego spotkania wybrano zarząd oraz przyjęto statut stowarzyszenia. Stosowne dokumenty założycielskie zostaną złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 
Stowarzyszenie skupiać będzie absolwentów, studentów, pracowników PWSZ w Koninie oraz przyjaciół naszej uczelni. Jego celem będzie podtrzymywanie więzi między absolwentami oraz monitorowanie ich karier zawodowych w celu dostosowania kierunków i programów studiów do potrzeb rynku pracy, uczestnictwo w różnych formach życia społecznego i prowadzenie działalności statutowej polegającej np.na wspieraniu osób niepełnosprawnych, prowadzeniu działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej, sztuki, turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałaniu uzależnieniom  itd.
 
Pełne informacje o stowarzyszeniu  już wkrótce.

M.W.
 • DSC04759_1
 • DSC04760_1
 • DSC04763_1
 • DSC04766_1
 • DSC04768_1
 • DSC04771_1
 • DSC04774_1
 • DSC04776_1
 • DSC04777_1
 • DSC04778_1
 • DSC04780_1
 • DSC04781_1

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki