WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
Studia podyplomowe
Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Wtorek, 2 września 2014

Samorząd Studencki PWSZ w Koninie
 


Informacje ogólne

Samorząd studencki to organizacja działająca na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Mówi ona, że samorząd to ciało, do którego należą wszyscy studenci, w tym przypadku – naszej Uczelni.

Podstawowym celem działalności wszystkich samorządów studenckich jest dbałość o interesy i podwyższanie komfortu studiowania.

Samorząd Studencki PWSZ w Koninie prowadzi działalność związaną ze sprawami studenckimi, socjalno-bytowymi i kulturalnymi, dlatego jego członkowie zasiadają w organach kolegialnych uczelni i komisjach, opiniują dokumenty ważne dla środowiska studenckiego. Samorząd organizuje imprezy także kulturalne, akcje charytatywne i juwenalia.
 
Zarząd Samorządu Studenckiego PWSZ w Koninie

Przewodnicząca:
 • Ewelina Prus

kontakt: ewelinaprus75@gmail.com

Wiceprzewodniczący:   
         
 • Aleksandra Stańczak

kontakt: aleksandra.stanczak.hdk@wp.pl
 • Marta Staszczak

kontakt: martusia315@vp.pl

Członkowie Zarządu:
 • Alicja Brzezińska, Martyna Włodarczyk, Maria Prządka, Barbara Lewandowska, Mirosław Jeżyk.
Jesteśmy chętni do pomocy i otwarci na współpracę, jeżeli masz ciekawy pomysł lub problem i potrzebujesz pomocy – zapraszamy do Samorządu Studentów!Zapraszamy:
 • Poniedziałek   11:00 - 16:00
 • Wtorek             11:00 - 13:30
 • Środa:               09:30 - 14:30
 • Czwartek          10:30 - 14:00

***


Praca Biura Samorządu Studenckiego PWSZ w Koninie
 
Pokój Zarządu Samorządu Studenckiego PWSZ w Koninie na co dzień tętni życiem. Członkowie Zarządu pełnią w ciągu dnia dyżury, podczas których udzielają pomocy studentom. Regularnie raz w tygodniu odbywają się również zebrania, w których uczestniczą nie tylko członkowie Zarządu, ale też studenci zainteresowani pomocą i pracą w Samorządzie Studenckim.

Adres biura Samorządu Studenckiego

 ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin
pokoje 105b i 108b
email: sspwsz@konin.edu.pl

strona internetowa: www.samorzad.pwsz.konin.edu.pl
 
 
Opiekun Samorządu: mgr Artur Cygan

Backstage Samorządu Studentów PWSZ w Koninie 

Historia

Samorząd Studentów PWSZ w Koninie powstał w 1998 r. i jest najważniejszą organizacją studencką na uczelni. Jego członkowie reprezentują interesy studentów przed władzami PWSZ, biorą udział w pracach senatu, konwentu, radach wydziałów i komisjach uczelnianych.

Pracują także nad dokumentami regulującymi zasady działalności studentów. Efektem ich pracy była nowelizacja regulaminów (2007 r.): Samorządu Studenckiego, Rady Mieszkańców Domu Studenta, pomocy materialnej. W 2007 r. studenci utworzyli Komisję ds. Organizacji Studenckich.

Studenci samorządowcy to dynamiczna grupa młodych ludzi, dzialajacy na wielu płaszczyznach życia uczelnianego. Organizują szkolenia dla pierwszego roku studiów z zakresu praw i obowiązków studenta, opiniują podział środków na działalność socjalną i kulturalną studentów, współpracują ze wszystkimi organizacjami na uczelni, wspierają działalność Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie.

Konińscy studenci są organizatorami ogólnopolskiej konferencji dla samorządów studenckich „Komunikacja interpersonalna w życiu studenta i absolwenta”. Jej celem jest poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki negocjacji i perswazji. Ostatnia edycja konferencji odbyła się w Ślesinie od 23 do 26 lutego 2012 r.

Samorząd każdego roku organizuje juwenalia, a także akcje i koncerty charytatywne. Aktywnie działa w zwalczaniu z nałogami wśród studentów, organizując konferencje na ten temat, a wspólnie z uczelnianym Kołem HDK PCK promuje wśród studentów honorowe krwiodawstwo.

Pierwsze Juwenalia zorganizowano w już 1999 r., czyli w pierwszego roku akademickiego, wtedy jeszcze w Wyższej Szkole Zawodowej.

Działalność w organach kolegialnych PWSZ w Koninie

Udział studentów w pracach:
 • Konwentu PWSZ w Koninie: Marlena Krakowska i Barbara Mulnik;
 • Senatu PWSZ w Koninie: Ewelina Prus, Mateusz Kwiatkowski, Alicja Brzezińska, Paulina Rachuba, Tomasz Frączek.
Udział studentów w posiedzeniach:
 • Rady Wydziału Społeczno-Technicznego: Jakub Hyży, Joanna Glegoła, Dagmara Mielcarek, Paulina Rachuba;
 • Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia: Mateusz Kwiatkowski, Magdalena Szeflińska;
 • Rady Zamiejscowego Wydział Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku: Beata Wadelska, Barbara Mulnik.
 
Działalność 2012/2013
 
 • Konkurs Języków Obcych „Językowe Show” zorganizowany przez Instytut Neofilologii. Członkowie Samorządu Studentów odpowiadali za opiekę nad uczniami, którzy wzięli udział w konkursie (5 marca 2013).
 • IX Konińskie Forum Oświatowe – pracownicy Działu Promocji, studenci oraz członkowie Samorządu zachęcali młodzież przybyłą na Forum do studiowania w PWSZ w Koninie (23 marca 2013).
 • Drzwi Otwarte – w ramach promocji PWSZ w Koninie, samorząd przygotował stoisko z informacjami o organizacjach studenckich, które działają w PWSZ w Koninie (26 marca 2013 r.).
 • Pchli Targ zorganizowany przez Samorząd Studencki i pomocą studentów z Koła Wolontariuszy i Klubu HDK PCK. Zebrane pieniądze przekazane zostały Fundacji „Mam Marzenie” (18 kwietnia 2013).
 • Juwenalia 2013 (17-18 maja 2013).
 • Promocja bezpośrednia w szkołach ponadgimnazjalnych.
 • Absolutoria 2013.
 

Parlament Studentów

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej jedynym, niezależnym i apolitycznym reprezentantem ogółu studentów jest Parlament Studentów. Jest organem uchwałodawczym Samorządu Studentów i w jego skład wchodzą;
 • członkowie Zarządu Samorządu Studentów,
 • starostowie lat poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
 • przedstawiciele organizacji studenckich i kół naukowych działających na terenie uczelni,
 • przedstawiciele rad mieszkańców domów studenta.
Do kompetencji Parlamentu Studentów należy m.in. opiniowanie wydawanych przez organy uczelni aktów normatywnych ważnych dla środowiska studenckiego, wybór Zarządu Samorządu Studentów, przedstawicieli studentów do organów kolegialnych uczelni, komisji i innych organów Samorządu Studentów.

Terminy posiedzeń Parlamentu Studentów ogłaszane są 7 dni przed planowanym posiedzeniem na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń.
Posiedzenia Parlamentu Studentów są otwarte dla wszystkich studentów.
 
Regulamin Samorządu - pobierz

Zobacz koniecznie

 
Logotyp 1Logotyp 3Logotyp 2BIPSERMO