WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
Studia podyplomowe


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Niedziela, 23 listopada 2014

Samorząd Studentów PWSZ w Koninie

 
Samorząd Studentów to organizacja działająca na podstawie ustawy:
Prawo o szkolnictwie wyższym.
Mówi ona, że Samorząd to ciało, do którego należą wszyscy studenci,
w tym przypadku - studenci PWSZ KONIN.Jesteśmy chętni do pomocy i otwarci na współpracę, jeżeli masz ciekawy pomysł lub problem i potrzebujesz pomocy – zapraszamy do Samorządu Studentów!

Backstage Samorządu Studentów PWSZ w Koninie! 


 

Historia

Samorząd Studentów PWSZ w Koninie powstał w 1998 r. i jest najważniejszą organizacją studencką na Uczelni. Jego członkowie reprezentują interesy studentów przed władzami PWSZ, biorą udział w pracach Senatu, Konwentu, Radach Wydziałów i Komisjach Uczelnianych.

Pracują także nad dokumentami regulującymi zasady działalności studentów. Efektem ich pracy była nowelizacja regulaminów (2007 r.): Samorządu Studenckiego, Rady Mieszkańców Domu Studenta, pomocy materialnej. W 2007 r. studenci utworzyli Komisję ds. Organizacji Studenckich.

Studenci samorządowcy to dynamiczna grupa młodych ludzi, dzialajacy na wielu płaszczyznach życia uczelnianego. Organizują szkolenia dla pierwszego roku studiów z zakresu praw i obowiązków studenta, opiniują podział środków na działalność socjalną i kulturalną studentów, współpracują ze wszystkimi organizacjami na Uczelni, wspierają działalność Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie.

Konińscy studenci są organizatorami ogólnopolskiej konferencji dla Samorządów Studenckich „Komunikacja interpersonalna w życiu studenta i absolwenta”. Jej celem jest poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki negocjacji i perswazji. Ostatnia edycja konferencji odbyła się w Ślesinie od 23 do 26 lutego 2012 r.

Samorząd każdego roku organizuje Juwenalia, a także akcje i koncerty charytatywne. Aktywnie działa w zwalczaniu z nałogami wśród studentów, organizując konferencje na ten temat, a wspólnie z uczelnianym Klubem HDK PCK promuje wśród studentów Honorowe Krwiodawstwo.

Pierwsze Juwenalia zorganizowano w już 1999 r., czyli w pierwszego roku akademickiego,
wtedy jeszcze w Wyższej Szkole Zawodowej.

Działalność w organach kolegialnych PWSZ w Koninie

Udział studentów w pracach:

- Konwentu PWSZ w Koninie
- Senatu PWSZ w Koninie


Udział studentów w posiedzeniach:

- Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego
- Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
- Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska
 
 
***
 

Działalność Samorządu Studentów w roku akademickim 2013/2014:

- Szkolenie dla I roku z "Obowiązków i Praw Studenta". 

- II Budowlana Zbiórka Krwi - w ramach Studenckiego Koła Naukowego "BOB".
Zebraliśmy ponad 23 litry krwi.

- Szkolenia i warsztaty dla studentów. 
Samorząd Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
we współpracy z Biurem Rekrutacji, Karier i Współpracy z Absolwentami zorganizował
cykl szkoleń dla studentów naszej Uczelni. W trakcie zajęć przygotowywali się oni do rozmowy
kwalifikacyjnej z pracodawcą oraz doskonalili swoje umiejętności komunikacyjne. 
Uczestniczyli w nich studenci różnych kierunków, głownie działający w  Samorządzie Studentów.
Warsztaty przeprowadziła mgr Anna Kotarska.


- Drzwi Otwarte - w ramach promocji PWSZ w Koninie, Samorząd przygotował stoisko z informacjami
o Kołach Naukowych i Organizacjach Studenckich, które działają w PWSZ w Koninie oraz zachęcał młodzież
do podjęcia nauki na naszej Uczelni (12 marca 2014 r.).

- III Budowlana Zbiórka Krwi - w ramach Studenckiego Koła Naukowego "BOB".
Zebraliśmy ponad 20 litrów krwi.

- Juwenalia Konin 2014 - 16-17 maj 2014. 
Pierwszego dnia Juwenaliów, czyli w piątek 16 maja, na koncerty, które pierwszy raz po wielu latach odbywały
się na Placu Wolności, przyszło ok. 500 uczestników. 
Wszyscy wykonawcy się sprawdzili,
ale najbardziej podobał się występ niezwykle energetycznego Alexa van ReeVe.

W sobotę, po tradycyjnym przekazaniu kluczy do bram miasta ruszyła muzyczna machina.
Dwa tysiące ludzi zgodnie kołysało się m.in. z zespołem Majka, Ranczo Group i „Folk Street”,
potem porządnie rozgrzało się przy „regałowych” rytmach z TaLLibem.
Na zakończenie wystąpił Mrozu, gwiazda tegorocznych konińskich Juwenaliów.

 

Parlament Studentów

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie jedynym, niezależnym i apolitycznym reprezentantem
ogółu studentów jest Parlament Studentów

Jest organem uchwałodawczym Samorządu Studentów i w jego skład wchodzą:


- członkowie Zarządu Samorządu Studentów,
- Starostowie lat poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
- przedstawiciele Kół Naukowych i Organizacji Studenckich działających na terenie Uczelni,
- przedstawiciele Rad Mieszkańców Domów Studenta.

 

Do kompetencji Parlamentu Studentów należy m.in. opiniowanie wydawanych przez organy Uczelni aktów normatywnych ważnych dla środowiska studenckiego, wybór Zarządu Samorządu Studentów, przedstawicieli studentów do organów kolegialnych Uczelni, Komisji i innych organów Samorządu Studentów.


Terminy posiedzeń Parlamentu Studentów ogłaszane są 7 dni przed planowanym posiedzeniem na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń.


Posiedzenia Parlamentu Studentów są otwarte dla wszystkich studentów. 
 
Zobacz:   Ogólne Dla studenta

Kalendarium

Kliknij na zaznaczony na zielono dzień aby sprawdzić co wydarzy się danego dnia.

Zobacz koniecznie

 
Regulamin StudiówWewnętrzny System Zapewnienia JakościStrategiaKarta praw studenta
KSJgaleria ikonkaAMP_ikonkaapb_ikonka
azselaearnig
 
 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO