WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Nowe studia magisterskie – gospodarka i administracja publiczna


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 17 czerwca 2019

Wysokości opłat w roku akademickim 2018/2019

Wysokości opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie określa Rektor w drodze zarządzenia.

 
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Opłata za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za zajęcia nieobjęte planem studiów

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wnoszą opłatę za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za zajęcia nieobjęte planem studiów zgodnie z zarządzeniem Rektora. Wysokości  opłat za świadczone usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2018/2019.

Opłata, o której mowa powyżej, liczona jest według wzoru:
iloczyn punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu (zgodnie z programem studiów) oraz wysokość opłaty za 1 punkt ECTS ustalonej dla danego kierunku.
 
Studia niestacjonarne

Opłata semestralna (tzw. czesne)

Akty prawne:
 • zarządzenie Nr 34/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2018/2019;
 • zarządzenie Nr 64/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2017/2018;
 • zarządzenie Nr 54/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2016/2017;
 • zarządzenie Nr 56/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2015/2016;
 • zarządzenie Nr 49/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2014/2015.
 
Opłaty za dokumenty (studia stacjonarne i niestacjonarne):
 • Opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej  - 17 zł
 • Opłata za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej - 25,50 zł
Z opłaty za wydanie oryginału elektronicznej legitymacji studenckiej zwolnieni są wychowankowie domów dziecka i pełne sieroty.
 • Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów - 60,00 zł
 • Opłata za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych - 30,00 zł
 • Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40,00 zł
 • Opłata za zaświadczenia dotyczące przebiegu studiów wydawane przez Archiwum Uczelni - 10,00 zł
Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki