WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
                       
Baner 20-lecie


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Niedziela, 25 lutego 2018

Fakultety w PWSZ w Koninie (semestr zimowy 2017/2018)

Zajęcia fakultatywne są zajęciami do wyboru oferowanymi w semestrze zimowym 2017/2018 przez Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia na V semestrze studiów stacjonarnych kierunku "dietetyka". Pozostałe wydziały Uczelni również oferują przedmioty do wyboru wynikające z planu studiów.

Student dokonuje zapisu na fakultet w dziekanacie wydziału.

Student, który dokona wyboru fakultetu, przyjmuje na siebie obowiązek zaliczenia tego przedmiotu.

Zgodnie z planem studiów, student zobowiązany jest do odbycia dwóch fakultetów w trakcie danego roku studiów [po jednym w semestrze]  - uzyskując za każdy fakultet przypisane pkt ECTS (liczba punktów ECTS przypisana do wybranego przez studenta fakultetu nie może być mniejsza niż liczba punktów ECTS przypisana do tej formy zajęć w planie studiów realizowanego kierunku). W semestrze zimowym 2017/2018 do przedmiotu fakultatywnego na kierunku "dietetyka" zostały przypisane 2 pkt. ECTS.

W przypadku zwolnienia z wychowania fizycznego, każdy student w celu uzupełnienia brakujących punktów ECTS zobowiązany jest do zrealizowania i zaliczenia dodatkowego przedmiotu fakultatywnego/dodatkowego w semestrze, na który zostało wystawione zwolnienie. W celu zapisania się na dodatkowy przedmiot, student winien uzyskać pisemną zgodę prowadzącego przedmiot na specjalnym druku oświadczenia (pobierz druk oświadczenia). Wypełnione oświadczenie wraz z podpisem prowadzącego przedmiot należy niezwłocznie dostarczyć do dziekanatu swojego wydziału.

Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego student dostarcza do Prodziekana Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ w Koninie, pokój nr 7 (parter), ul. ks. Jerzego Popiełuszki 4 (Morzysław), do 15 października – w semestrze zimowym oraz do końca lutego – w semestrze letnim danego roku akademickiego.

Przedmiot fakultatywny w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Druk do zwolnienia lekarskiego z zajęć wychowania fizycznego

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki