WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
    
Akademickie Centrum Językowe


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 6 lipca 2015

Odbiór decyzji administracyjnych po posiedzeniu Komisji Stypendialnej z dnia 18.06.2015 r.

Szanowni Studenci,

uprzejmie proszę, o obowiązkowe zgłoszenie się po odbiór decyzji administracyjnych po posiedzeniu Komisji Stypendialnej z dnia 18.06.2015 r.  Decyzje pozytywne lub negatywne należy odebrać w terminie 22.06.2015 r. - 24.06.2015 r. w godz. od 8.00 do 15.00 w pokoju nr 2 (Biuro Pomocy Materialnej):
  • stypendium socjalne/stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki;
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
  • zapomogi.

Komunikat po posiedzeniu Odwoławczej Komsiji Stypendialnej z dnia 19.02.2015 r.

Szanowni Studenci,

uprzejmie informuję, iż decyzje administracyje po posiedzeniu Odwoławczej Komisji Stypendialnej z dnia 19.02.2015 r. zostaną wysłane pocztą na adres korespondencyjny podany we wniosku.

Informacje o stypendiach PWSZ w Koninie rok akademicki 2014/2015

W ramach środków z funduszu pomocy materialnej student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej może ubiegać się
o pomoc materialną w formie:
 
- stypendium socjalne/socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom 
  studencki,
- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
- stypendium rektora dla najlepszych studentów,
- zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej. O zapomogę student może ubiegać się 2 razy w roku akademickim.
 
Student ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej składa w Biurze Pomocy Materialnej wydrukowany z uczelnianej strony internetowej wniosek  oraz stosowne dokumenty do 10-ego każdego miesiąca. Wniosek taki rozpatrzony zostanie
w miesiącu jego złożenia.

Studenci ubiegający się o stypendium socjalne/socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki, w roku akademickim 2014/2015 zobligowani są do złożenia w odpowiednim terminie następujących dokumentów:

Wymagane dokumenty do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej 2014-2015

 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PWSZ w Koninie nr 59/2014 w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zapomogi od 12 sierpnia 2014 roku będzie obowiązywał znowelizowany regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

Zarządzenie Nr 59/2014 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zapomogi

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PWSZ w Koninie nr 54/2014 z dnia 15 lipca 2014 ustala się na rok akademicki 2014/2015 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki w wysokości 800,00 zł netto.

Zarządzenie Nr 54/2014 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki

Harmonogram wypłat stypendiów w roku akademickim 2014-2015

Klasyfikacja stypendiów socjalnych wg kryterium dochodowego w roku akademickim 2014-2015

Stawki stypendiów w roku akademickim 2014-2015


Wszelkie pytania związane z terminami i ubieganiem się o miejsce w domu studenta proszę kierować bezpośrednio
do kierowników domów studenckich. I tak:

Dom Studenta nr 1,  przy ul. Popiełuszki 4          tel. 63 249 71 70
Dom Studenta nr 2,  przy ul. Wyszyńskiego 3      tel. 63 249 71 91
 

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Kontakt:
Biuro Pomocy Materialnej
Budynek przy ul. Przyjaźni 1, pok. nr 2
Godziny przyjęć: 8.00 - 14.00 (pon. - pt.)
tel. 63 24 97 238
stypendia@konin.edu.pl

mgr Jolanta Pałasz
starszy referent ds. administracyjno - studenckich
jolanta.palasz@konin.edu.pl

mgr Małgorzata Wróblewska
referent ds. studenckich
malgorzata.wroblewska@konin.edu.pl
 
Zobacz:   Ogólne Dla studenta

Kalendarium


Kliknij na zaznaczony na zielono dzień aby sprawdzić co wydarzy się danego dnia.

Zobacz koniecznie

 
Regulamin StudiówWewnętrzny System Zapewnienia JakościStrategiaKarta praw studenta
KSJgaleria ikonkaAMP_ikonkaapb_ikonka
azselaearnig
 
 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka Energetyka*FilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia Inżynieria środowiskaMechanika i Budowa Maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne Zarządzanie
kierunki