WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
Studia podyplomowe
Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Czwartek, 24 lipca 2014

Harmonogram przyjmowania wniosków o świadczenia socjalne w roku akademickim 2014/2015

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 55/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. ustala się następujący harmonogram przyjmowania wniosków o świadczenia socjalne w roku akademickim 2014/2015:
  1. Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi:
  • studenci II - IV roku studiów:
         25.08 - 26.08.2014 r.                - inżynieria środowiska; budownictwo;
         27.08 - 28.08.2014 r.                - wychowanie fiyzyczne; turystyka i rekreacja; fizjoterapia; dietetyka;
         29.08; 01.09.2014 r.                 - pedagogika; praca socjalna;
         02.09 - 04.09.2014 r.                - zarządzanie; mechanika i budowa maszyn;
         05.09; 08.09.2014 r.                 - politologia; filologia angielska; filologia germańska; bezpieczeństwo wewnętrzne;
  • studenci I roku studiów (rekrutowani w I naborze): 
         09.09 - 10.09.2014 r.               - inżynieria środowiska; budownictwo;
         11.09 - 12.09.2014 r.               - wychowanie fiyzyczne; turystyka i rekreacja; fizjoterapia; dietetyka;
         15.09 - 16.09.2014 r.               - pedagogika; praca socjalna;
         17.09 - 19.09.2014 r.               - zarządzanie; mechanika i budowa maszyn; logistyka;
         22.09 - 23.09.2014 r.               - politologia; filologia angielska; filologia germańska; bezpieczeństwo wewnętrzne; 
                                                      
  • studenci I roku studiów (rekrutowani w II naborze): 
          24.09 - 30.09.2014 r.               - wszystkie kierunki
  • w przypadku uruchomienia III naboru wnioski będą przyjmowane do 10 października br.
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów:
         01.10.2014 r.                             - inżynieria środowiska; budownictwo; mechanika i budowa maszyn;
         02.10.2014 r.                             - wychowanie fizyczne; turystyka i rekreacja; fizjoterapia; dietetyka;
         03.10.2014 r.                             - pedagogika; praca socjalna;
         06.10.2014 r.                             - zarządzanie; bezpieczeństwo wewnętrzne;
         07.10.2014 r.                             - politologia; filologia angielska, filologia germańska.

Zarządzenie Nr 55/2014 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia socjalne dla studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 

Informacje o stypendiach PWSZ w Koninie rok akademicki 2014/2015

W ramach środków z funduszu pomocy materialnej student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej może ubiegać się
o pomoc materialną w formie:
 
- stypendium socjalne/socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom 
  studencki,
- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
- stypendium rektora dla najlepszych studentów,
- zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej. O zapomogę student może ubiegać się 2 razy w roku akademickim.
 
Student ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej składa w Biurze Pomocy Materialnej wydrukowany z uczelnianej strony internetowej wniosek  oraz stosowne dokumenty do 10-ego każdego miesiąca. Wniosek taki rozpatrzony zostanie
w miesiącu jego złożenia.
 
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PWSZ w Koninie nr 54/2014 z dnia 15 lipca 2014 ustala się na rok akademicki 2014/2015 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki w wysokości 800,00 zł netto.

Zarządzenie Nr 54/2014 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki

Wszelkie pytania związane z terminami i ubieganiem się o miejsce w domu studenta proszę kierować bezpośrednio
do kierowników domów studenckich. I tak:

Dom Studenta nr 1,  przy ul. Popiełuszki 4          tel. 63 249 71 70
Dom Studenta nr 2,  przy ul. Wyszyńskiego 3      tel. 63 249 71 91
 

Kontakt

Kontakt:
Biuro Pomocy Materialnej
Budynek przy ul. Przyjaźni 1, pok. nr 2
Godziny przyjęć: 8.00 - 14.00 (pon. - pt.)
tel. 63 24 97 238
stypendia@konin.edu.pl

mgr Jolanta Pałasz
starszy referent ds. administracyjno - studenckich
jolanta.palasz@konin.edu.pl

mgr Małgorzata Wróblewska
referent ds. studenckich
malgorzata.wroblewska@konin.edu.pl
 

Zobacz koniecznie

 
Logotyp 1Logotyp 3Logotyp 2BIPSERMO