WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
    
Rekrutacja 2016Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Sobota, 25 czerwca 2016

Odbiór decyzji administracyjnych po posiedzeniu Komisji Stypendialnej z dnia 21.06.2016 r.

Drodzy studenci,

informuję, że są już gotowe do odbioru decyzje dotyczące przyznania lub nieprzyznania nastepujących świadczeń:
  • stypendium socjalnego - wnioski o ponowne przeliczenie dochodu,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogi.
Decyzje wydawane są w Biurze Pomocy Materialnej (pokój 118; ul. Przyjaźni 1) w godz. od 8:00 do 14:00 do 24 czerwca br.

Obowiązkem każdego ubiegającego się o jakikolwiek rodzaj pomocy materialnej jest osobisty odbiór decyzji.

Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów szkół wyższych do ubiegania się o jednorazowe stypendia naukowe za szczególne osiągnięcia związane z edukacją.
 
Szczegółowe informacje nt. stypendium oraz "Regulamin przyznawania jednorazowych stypendiów (...)" wraz z wzorami wniosków o przyznanie stypendium i "Instrukcją wypełniania wniosku (...)" jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:
 
http://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_jednorazowe-stypendium-naukowe
 
Wnioski wypełnione komputerowo należy składać w Departamencie Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, w terminie do 15 lipca 2016r. Dodatkowo wersję elektroniczną dokumentu należy przesłać na adres mailowy Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (edukacja@umww.pl). Do wniosku należy załączyć oświadczenie kandydata do stypendium o zamieszkaniu na terenie województwa wielkopolskiego.
 
Dodatkowych informacji dot. jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego udziela Pani Ewa Wesołowska - Nowak, nr tel. 61 626 65 78.
 

Stypendia pomostowe

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy ANR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XV edycji "Programu Stypendiów Pomostowych 2016/2017".
 
Zgodnie z "Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2014/2015" program adresowany jest tylko do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016 r.
 
Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.
 
Szczegółowe informacje nt. stypendium oraz "Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostwoych dla studentów w roku akademickim 2016/2017" Segment IA znajdziecie Państwo na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości - www.stypendia-pomostowe.pl


Harmonogram przyjmowania wniosków o świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2015/2016

Od listopada 2015 r.  do czerwca 2016 r. wnioski o:
  • stypendium socjalne/socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki,

  • stypendium socjalne - wniosek o ponowne przeliczenie dochodu,

  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

  • zapomogi.

można składać w terminie: od 1 do 10 każdego miesiąca zgodnie z paragrafem 3 ust. 2 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie.

 

Informacje o stypendiach PWSZ w Koninie w roku akademickim 2015/2016

W ramach środków z funduszu pomocy materialnej student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej może ubiegać się
o pomoc materialną w formie:
 
- stypendium socjalne/socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom 
  studencki,
- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
- stypendium rektora dla najlepszych studentów,
- zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej. O zapomogę student może ubiegać się 2 razy w roku akademickim.
 
Student ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej składa w Biurze Pomocy Materialnej wydrukowany z uczelnianej strony internetowej wniosek  oraz stosowne dokumenty do 10-ego każdego miesiąca. Wniosek taki rozpatrzony zostanie
w miesiącu jego złożenia.

Studenci ubiegający się o stypendium socjalne/socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki, w roku akademickim 2015/2016 zobligowani są do złożenia w odpowiednim terminie następujących dokumentów:

Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne/socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PWSZ w Koninie nr 60/2015 w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zapomogi od 14 lipca 2015 roku będzie obowiązywał znowelizowany regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
Zarządzenie Nr 60/2015 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zapomogi.

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Harmonogram wypłat świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2015/2016

Klasyfikacja stypendiów socjalnych wg kryterium dochodowego w roku akademickim 2015/2016

Stawki świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2015/2016


Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PWSZ w Koninie nr 58/2015 z dnia 10 lipca 2015 ustala się na rok akademicki 2015/2016 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki w wysokości 850,00 zł netto.

Zarządzenie Nr 58/2015 rektora PWSZ w Koninie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki.


Domy Studenta:

Wszelkie pytania związane z terminami i ubieganiem się o miejsce w domu studenta proszę kierować bezpośrednio
do kierownika domów studenckich. I tak:

Kierownik biura obsługi obiektów                         tel. 63 24 97 191,
Dom Studenta nr 1,  przy ul. Popiełuszki 4          tel. 63 24 97 155,
Dom Studenta nr 2,  przy ul. Wyszyńskiego 3     tel. 63 24 97 190.

 

Druki do pobrania

Kontakt

Kontakt:
Biuro Pomocy Materialnej
Budynek przy ul. Przyjaźni 1, pok. nr 118
Godziny przyjęć: 8.00 - 14.00 (pon. - pt.)
tel. 63 24 97 238
stypendia@konin.edu.pl

mgr Marta Marciniak
samodzielny referent ds. wspópracy z zagranicą
marta.marciniak@konin.edu.pl

mgr Małgorzata Wróblewska
samodzielny referent ds. studenckich
malgorzata.wroblewska@konin.edu.pl

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia Inżynieria środowiskaMechanika i Budowa Maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne Zarządzanie
kierunki