WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
języki obce w mediach i biznesie baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Czwartek, 13 grudnia 2018

Centrum Spraw Studenckich i Karier PWSZ w Koninie

Dział Dydaktyki PWSZ w Koninie
 
Centrum Spraw Studenckich i Karier
ul. Przyjaźni 1, pok. nr 6 (parter)
e-mail: cos@konin.edu.pl

W dniach 24 - 31 grudnia 2018 r. Centrum Spraw Studenckich i Karier będzie nieczynne.

Pracownicy: mgr Anna Kotarska, mgr Alina Pawlicka, mgr Sylwia Malczyk
 • tel. 63 249 72 30
 • tel. 63 249 72 36
 • tel. 63 249 72 37
Godziny obsługi studenta:   poniedziałek – piątek 8:30-14:30
                                              grudzień (sobota) 1,15 grudnia  7:30-14:30

                                      
 
Zakres działania:
 • organizacja procesu rekrutacji na studia, prowadzenie rekrutacji na studia i studia podyplomowe,
 • nadzór organizacyjny nad całością spraw związanych z procesem rekrutacji,
 • współpraca z wydziałowymi komisjami rekrutacyjnymi,
 • centralna obsługa studentów i słuchaczy, w tym sporządzanie indeksów, protokołów oraz wystawianie i wydawanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych,
 • centralne wydawanie legitymacji (ELS) - przedłużanie ich ważności, a także wydawanie dyplomów ukończenia studiów i suplementów,
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zmiany danych osobowych oraz oświadczeń o rezygnacji ze studiów,
 • centralne wydawanie zaświadczeń o kontynuowaniu nauki i innych (Zapotrzebowanie na zaświadczenie student zgłasza elektroniczne poprzez konto eStudent),
 • centralne prowadzenie albumu studenta, księgi dyplomów, rejestru legitymacji (ELS),
 • przyjmowanie wniosków o wydanie dyplomu w tłumaczeniu na język obcy oraz suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski oraz centralne wydawanie tych dokumentów absolwentom,
 • obsługa administracyjna studenckich praktyk zawodowych, w tym centralne przygotowywanie oraz wydawanie umów i skierowań na praktyki,
 • współpraca z opiekunami praktyk na kierunkach oraz opiekunami ze strony przedsiębiorstw, zakładów pracy, placówek oświatowo-wychowawczych, urzędów i instytucji przyjmujących na praktyki,
 • monitorowanie zaawansowania realizacji zadań z zakresu jakości kształcenia zdefiniowanych dla Uczelni,
 • opracowanie wyników ankiet z oceny jakości kształcenia i oceny nauczycieli akademickich oraz  raportów końcowych,
 • organizacja w Uczelni procesu weryfikacji prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym,
 • utrzymywanie więzi z absolwentami,
 • przygotowywanie i doskonalenie procesu monitorowania karier zawodowych absolwentów oraz przeprowadzanie badań ankietowych i sporządzanie raportów/analiz procesu monitoringu),
 • sporządzanie okresowych sprawozdań, zestawień i innych analiz dotyczących prowadzonych prac,
 • doradztwo zawodowe,
 • gromadzenie i udostępnianie studentom i absolwentom  informacji o ofertach pracy,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni, pracodawcami i innymi organizacjami rynku pracy.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki