WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Baner nowe kierunki 2019


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Sobota, 24 sierpnia 2019

Centrum Spraw Studenckich i Karier PWSZ w Koninie

Dział Dydaktyki PWSZ w Koninie
 
Centrum Spraw Studenckich i Karier
ul. Przyjaźni 1, pok. nr 6 (parter)
e-mail: cos@konin.edu.pl

 

Pracownicy: mgr Anna Kotarska, mgr Alina Pawlicka, mgr Sylwia Malczyk
 • tel. 63 249 72 30
 • tel. 63 249 72 36
 • tel. 63 249 72 37
Godziny obsługi studenta:  od poniedziałku do piątku  10:00 - 14:00
                                    sobota: 20 lipca 2019 r.  7:00-15:00
                                                           10 sierpnia 2019 r.  7:00-15:00                                                 

Zakres działania:
 • organizacja procesu rekrutacji na studia, prowadzenie rekrutacji na studia i studia podyplomowe,
 • nadzór organizacyjny nad całością spraw związanych z procesem rekrutacji,
 • współpraca z wydziałowymi komisjami rekrutacyjnymi,
 • centralna obsługa studentów i słuchaczy, w tym sporządzanie indeksów, protokołów oraz wystawianie i wydawanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych,
 • centralne wydawanie legitymacji (ELS) - przedłużanie ich ważności, a także wydawanie dyplomów ukończenia studiów i suplementów,
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zmiany danych osobowych oraz oświadczeń o rezygnacji ze studiów,
 • centralne wydawanie zaświadczeń o kontynuowaniu nauki i innych (Zapotrzebowanie na zaświadczenie student zgłasza elektroniczne poprzez konto eStudent),
 • centralne prowadzenie albumu studenta, księgi dyplomów, rejestru legitymacji (ELS),
 • przyjmowanie wniosków o wydanie dyplomu w tłumaczeniu na język obcy oraz suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski oraz centralne wydawanie tych dokumentów absolwentom,
 • obsługa administracyjna studenckich praktyk zawodowych, w tym centralne przygotowywanie oraz wydawanie umów i skierowań na praktyki,
 • współpraca z opiekunami praktyk na kierunkach oraz opiekunami ze strony przedsiębiorstw, zakładów pracy, placówek oświatowo-wychowawczych, urzędów i instytucji przyjmujących na praktyki,
 • monitorowanie zaawansowania realizacji zadań z zakresu jakości kształcenia zdefiniowanych dla Uczelni,
 • opracowanie wyników ankiet z oceny jakości kształcenia i oceny nauczycieli akademickich oraz  raportów końcowych,
 • organizacja w Uczelni procesu weryfikacji prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym,
 • utrzymywanie więzi z absolwentami,
 • przygotowywanie i doskonalenie procesu monitorowania karier zawodowych absolwentów oraz przeprowadzanie badań ankietowych i sporządzanie raportów/analiz procesu monitoringu),
 • sporządzanie okresowych sprawozdań, zestawień i innych analiz dotyczących prowadzonych prac,
 • doradztwo zawodowe,
 • gromadzenie i udostępnianie studentom i absolwentom  informacji o ofertach pracy,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni, pracodawcami i innymi organizacjami rynku pracy.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki