WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
                       
Baner 20-lecie


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Wtorek, 21 listopada 2017

Centrum Obsługi Studenta PWSZ w Koninie

Dział Dydaktyki PWSZ w Koninie
 
Centrum Spraw Studenckich i Karier
ul. Przyjaźni 1, pok. nr 6 (parter)
e-mail: cos@konin.edu.pl

Pracownicy: mgr Anna Kotarska, mgr Alina Pawlicka, mgr Sylwia Malczyk
 • tel. 63 249 72 30
 • tel. 63 249 72 18
 • tel. 63 249 72 36
 • tel. 63 249 72 37
Godziny obsługi studenta:   poniedziałek – piątek 9:00-14:30
                                                      w soboty - nieczynne

                                      

Zakres działania Centrum Obsługi Studenta:
 • wydaje (na prośbę studenta) zaświadczenia potwierdzające podjęcie oraz kontynuowanie nauki (do ZUS-u, KRUS-u, banku, urzędów, PFRON, na wyjazdy za granicę, itp.). Zapotrzebowanie na zaświadczenie student może:
 1. przesłać elektroniczne poprzez konto eStudent 
 2. przesłać elektronicznie przez e-mail,
 • przyjmuje zgłoszenia dotyczące:
 1. zmiany danych osobowych,
 2. utraty ELS;
 • przyjmuje oświadczenia o rezygnacji ze studiów;
 • wydaje i przyjmuje karty obiegowe oraz przekazuje do podpisu akty ślubowania z pokwitowaniem odbioru ELS;
 • wydaje ELS (Elektroniczne Legitymacje Studenckie) oraz przedłuża ich ważność;
 • wydaje absolwentom dokumenty ukończenia studiów (dyplomy i suplementy) oraz pozostałe dokumenty z teczki akt osobowych;
 • przyjmuje wnioski o wydanie dyplomu w tłumaczeniu na język obcy oraz suplement do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski oraz centralnie wydaje ww. dokumenty absolwentom.
 
Centrum Obsługi Studenta ponadto:
 • prowadzi ewidencję opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne;
 • nadaje studentom obowiązek wnoszenia opłat za zajęcia dydaktyczne w uczelnianym systemie eOrdo (opłata semestralna/jednorazowa/raty);
 • rozlicza wyciągi bankowe wprowadzane do systemu eOrdo;
 • weryfikuje poprawność wnoszonych przez studentów opłat, ustala niedobory, nalicza ustawowe odsetki od zaległości;
 • oblicza należności za studia i świadczone usługi edukacyjne na podstawie informacji otrzymanych z poszczególnych jednostek organizacyjnych wydziałów;
 • wysyła wezwania do zapłaty studentom zalegającym z opłatami za studia i świadczone usługi edukacyjne;
 • sporządza okresowe sprawozdania, zestawienia i inne analizy dotyczące prowadzonych prac (m.in. wprowadza dane związane z opłatami za studia do systemu POL-on);
 • sprawuje nadzór nad podpisywaniem umów za studia i aneksów do umów w Uczelni.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki