WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Niedziela, 22 września 2019

Bezpieczeństwo i systemy ochrony

Celem studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Bezpieczeństwo i Systemy Ochrony jest uzyskanie przez absolwentów interdyscyplinarnej wiedzy z obszaru nauk społecznych oraz z obszaru nauk technicznych, jako nauk tworzących podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa i systemów ochrony. Ponadto, studia przygotowują absolwentów do realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, administracji porządku publicznego oraz ochrony infrastruktury technicznej –  z uwzględnieniem wybranej specjalności. Studia mają za zadanie również kształtowanie wrażliwości etycznej i społecznej, chęci zaangażowania się w działania na rzecz dobra publicznego i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim oraz potrzeby uczenia się przez całe życie, a także dbałości o rozwój osobisty.
W trakcie studiów przewidziano liczne zajęcia praktyczne (ponad 2/3 zajęć). Kluczowe znaczenie dla przygotowania zawodowego (praktycznego) przyszłych absolwentów ma w szczególności przedmiot Praktyka ochrony, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. W jego ramach studenci mają do swojej dyspozycji osiem grup zagadnień:
 • zarządzanie i logistyka sytuacji kryzysowych,
 • orientacja w terenie, wyszkolenie strzeleckie oraz obrona cywilna,
 • bezpieczeństwo imprez masowych,
 • organizowanie i realizowanie ochrony osób,
 • organizowanie i realizowanie ochrony wartości pieniężnych,
 • organizacja ratownictwa w wypadkach i katastrofach,
 • ochrona przeciwpożarowa,
 • bezpieczeństwo w transporcie drogowym i kolejowym.
 
Specjalności:
 • Służby i formacje bezpieczeństwa i ochrony
 • Zarządzanie kryzysowe i infrastruktura krytyczna.
Specjalność Służby i formacje bezpieczeństwa i ochrony służy pogłębieniu wiedzy, kształtowaniu umiejętności i postaw dotyczących takich zagadnień jak:
 • czynności operacyjno-rozpoznawcze,
 • kompetencje i organizacja Policji,
 • Siły Zbrojne i Strategia Obronności RP,
 • służby ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • stosowanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej,
 • technika przeciwpożarowa i zadania Straży Pożarnej,
 • techniczna ochrona osób i mienia (wybrane rozwiązania).
Specjalność ta przygotowuje absolwentów do pracy w różnorodnych służbach, inspekcjach i strażach, na stanowiskach wymagających gruntownej wiedzy z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sposobu funkcjonowania systemu obronnego państwa, w tym – roli i zadań Sił Zbrojnych RP, Policji, Straży Pożarnej oraz innych formacji umundurowanych.
Specjalność Zarządzanie kryzysowe i infrastruktura krytyczna służy pogłębieniu wiedzy, kształtowaniu umiejętności i postaw dotyczących takich zagadnień jak:
 • zarządzanie i infrastruktura publiczna,
 • zarządzanie kryzysowe i logistyczne w ochronie infrastruktury krytycznej,
 • analiza i ocena ryzyka w ochronie infrastruktury krytycznej,
 • organizacyjno-prawne aspekty ochrony infrastruktury krytycznej,
 • systemy ochrony infrastruktury krytycznej,
 • zasady i metody ochrony infrastruktury krytycznej,
 • systemy monitorowania infrastruktury krytycznej.
Specjalność ta przygotowuje absolwentów do wykonywania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego oraz ochrony infrastruktury krytycznej. Jej celem jest przede wszystkim kształcenie kadr na potrzeby jednostek administracji publicznej realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności oraz bezpieczeństwa infrastruktury technicznej.

Program kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo i Systemy Ochrony jest tworzony przy współpracy Policji, Straży Pożarnej, Sił Zbrojnych RP, wydziałów zarządzania kryzysowego oraz agencji ochrony osób i mienia. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.


Czas trwania studiów: 3 lata
Program kształcenia dla kierunku "bezpieczeństwo i systemy ochrony" - cykl 2018-2021
Program kształcenia dla kierunku "bezpieczeństwo i systemy ochrony" - cykl 2018-2021
 Plan studiów

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki